Pin'ileŋɔ 10

1Noah dayɔɔhe setan' wa dɛna Sem la Ham la Yapet, la ba dayɔɔhe se'ehe te ba dɔgɛ ko'om la n tole ba'ahɛ la yɛla n wana. 2Yapet dayɔɔhe dela Gomer la Magog la Madai la Yavan la Tubal la Mesek la Tiras. 3Gomer dayɔɔhe dela Askenaz la Aripat la Togarma. 4Yavan dayɔɔhe dela Elisa la Tarsis la Kitim la Arodanim. 5Buuri ana wa n yuum zin'ire ko'kantɛ nɔgbɛma poan, yeregɛ ba sɔ'ɔlom la poan ba yizuo ba yizuo, ba yetɔgom ba yetɔgom. 6Ham dayɔɔhe dela Kus la Mizraim la Put la Kanaan. 7Kus dayɔɔhe dela Seba la Havila la Sabta la Araama la Sabteka. Araama dayɔɔhe dela Sheba la Dedan. 8Kus n dɔgɛ Nimrod se'em n pɔhɛ dɛna zaba nɛŋadaana teŋparɛ wa zuo. 9A dela mɔkɛn'ɛra te Na'ayenɛ bahɛ te a kpe'em. Bala te ba tara magaha yeti, Kpe'em wo Nimrod te Na'ayenɛ bahɛ te a kpe'em se'em la. 10A teŋkanra se'a te a pɔhɛ mɛ yia a sɔ'ɔlom poan dela Babel la Erek la Akad la Kalneh. Teŋhe sena wa woo boe la Sinar teŋa poan. 11Nimrod ze'ele la teŋkaŋa poan nɔgɛ keŋɛ Asiria teŋa ta mɛ Nineveh la Arehobot Ir la Kala, 12la Aresen teŋa n boe Nineveh la Kala teŋhe teŋasoka dɛna teŋkantɛ la. 13Mizraim dayɔɔhe dela Luddoma la Anamdoma la Lehabdoma la Naptudoma la 14Patrusdoma la Kasludoma, sɛba poan te Pilistidoma yehe na la, la Kaptordoma. 15Kanaan dayɔɔhe dela Sidon a dayɔkeema la Het la 16Yebusdoma la Amoridoma la Girgasdoma la 17Hivdoma la Arkdoma la Sinidoma la 18Arvaddoma la Zemardoma la Hamatdoma. Pooren te Kanaan buuri la tɛnregɛ yehe yeŋa, 19te ba teŋa la beene ze'ele Sidon ta paɛ Gerar, tare ta paɛ Gaza ha, tɔɔra Sodom la Gomora la Adma la Zeboiim, paara Lasa. 20Ham buuri n bala ba yizuto ba yizuto la ba yetɔgom ba yetɔgom la ba teŋhe ba teŋhe. 21Sem dela Yapet keema, me dɔgɛ a dayɔɔhe. Sem n de Eber dayɔɔhe la sɔyaaba. 22Sem dayɔɔhe n dela Elam la Assur la Arpaksad la Lud la Aram. 23Aram dayɔɔhe dela Uz la Hul la Geter la Mesek. 24Arpaksad dayɔa n de Sela, te Sela dayɔa dɛna Eber. 25Eber tare dayɔɔhe seyi'. Kayema yu'ura dɛna Peleg. Se'ere n sɔe la a dɔgom saŋa la te teŋa la yelege mɛ. Te yebega la me yu'urɛ dɛna Yoktan. 26Te Yoktan dɔgɛ Almodad la Selep la Hazarmavet la Yera la 27Hadoram la Uzal la Dikla la 28Obal la Abimael la Sheba la 29Opir la Havila la Yobab. Bana zan'an dela Yoktan yaahe. 30Ban kɛn'ɛre teŋsɛka poan la ze'ele la Mesa teŋa tɛnregɛ ta paɛ Separ teŋa dapɔya bɔba teŋa la n yage zoore zuo la. 31Sem buuri n bala ba yizuto ba yizuto la ba yetɔgom ba yetɔgom la ba teŋa ba teŋa. 32Noah dayɔɔhe la tuunhom n bala la ba teŋhe. Nɛrebana wa poan te nɛreba wi'ɛ na le perɛ teŋparɛ wa, pɔhɛ se'em ma'an te ko'om la di teŋparɛ wa tole la.


Copyright
Learn More

will be added

X\