Pin'ileŋɔ 1

1Pin'ileŋɔ poan na la, Yenɛ naam la saazuo la teŋparɛ wa. 2Te teŋparɛ wa gan'an ka gomehɛ, te sɛsɛla ka bɔna ka poan, te ko'kantɛ la lika ma'an pin' gbarete, te Yenɛ Sea damena ko'om la zuo. 3Te Yenɛ yeti, Bahɛ te nɛɛhom nɛɛ, te nɛɛhom nɛɛ. 4Te Yenɛ behɛ te nɛɛhom la ane soŋa. Te a yelege nɛɛhom la botɔka, te lika la me bɔna ka tɔka. 5Te Yenɛ segɛ nɛɛhom la beyiine ge segɛ lika la yu'uŋɔ. Te nɛɛhom tole te lika sɔe, daanyenɛ n bala. 6Te Yenɛ yeti, Bahɛ te ko'om la yelege boyi'. 7Bala te Yenɛ maalɛ sɛla n wan yelege ko'om la, te la yelege ko'om la sugumnɔɔren boyi', te bosebo bɔna saazuo, te bosebo yee teŋa. Te la eŋɛ bala. 8Te Yenɛ segɛ sɛla n yelege ko'om la saŋgbanɛ. Te nɛɛhom tole, te lika sɔe, pa'ahɛ dabeha ayi'. 9Te Yenɛ yeti, Bahɛ te ko'om sebo n yee teŋparɛ zuo la kan'ahɛ bo mɛŋa lebe bɔberɛ yenɛ, ge te teŋkɛ'ɛŋa gan'an. Te la eŋɛ bala. 10Te Yenɛ segɛ kɛ'ɛŋa la teŋa, ge segɛ ko'om la n kan'ahɛ lebe bɔberɛ yenɛ la ko'kantɛ. Te Yenɛ behɛ te la ane soŋa. 11Te Yenɛ yeti, Bahɛ te bonbora yema yema bule teŋa la poan yehe na. Tiihe se'ehe wɔla n kan dita, la tiihe se'ehe wɔla n wan dɛna dia. Te la eŋɛ bala. 12Bonbora yema yema bule teŋa la poan yehe na, wɔna wɔla se'a n ka dite la yema yema, te sese'ehe me wɔna wɔla se'a n de dia la yema yema. Te Yenɛ behɛ te la ane soŋa. 13Te nɛɛhom tole te lika sɔe, pa'ahɛ dabeha atan'. 14Te Yenɛ yeti, Bahɛ te nɛɛhom bɔna saŋgbanɛ la zuo, pa'ala beyiine la yu'uŋɔ, ge pa'ala saŋa, dabeha la yuuma, ge dɛna nɛɛhom saŋgbanɛ la zuo ha 15nɛɛra bɔ'ɔra teŋparɛ la na. Te la eŋɛ bala. 16Te Yenɛ maalɛ bugum kanra ayi', te bugum kantɛ la nɛɛra bɔ'ɔra beyiine, la te bugum peka la nɛɛra bɔ'ɔra yu'uŋɔ. A maalɛ ŋmarebibihe 17ge dekɛ ba ze'ele ba ze'elego zen'an saŋgbanɛ la zuo ha te ba nɛɛra bugum bɔ'ɔra teŋparɛ la na 18bo nɛɛra beyiine la yu'uŋɔ ge me yelegera nɛɛhom la lika la. Te Yenɛ behɛ te la ane soŋa. 19Te nɛɛhom tole te lika sɔe, pa'ahɛ dabeha anaahe. 20Te Yenɛ yeti, Bahɛ te ko'kantɛ la tara bonvɔɔhe bo poan, ge bahɛ te niihe ɛngera puuna saŋgbanɛ wa zuo. 21Bala te Yenɛ naam ko'om poan bonvɔkanra wa la bonvɔɔhe woo n boe ko'om poan, la sɛla woo n vɔe bɔna ko'om poan la yema yema. La niihe se'ehe woo n ɛngere yema yema. Te Yenɛ behɛ te la ane soŋa. 22Te Yenɛ kan' bahɛ ba zuo yeti, Wi'ɛ ya perɛ ko'kantɛ la, te niihe la me wi'ɛ perɛ teŋparɛ la zuo. 23Te nɛɛhom tole te lika sɔe, pa'ahɛ dabeha anuu. 24Te Yenɛ yeti, Bahɛ te bonvɔɔhe ba buuri ba buuri wa'an teŋa wa zuo na: yire dunhe la bonvuula la la mɔen dunhe ba buuri ba buuri. Te la eŋɛ bala. 25Te Yenɛ maalɛ mɔen dunhe la se buuri se buuri la duŋkanra se buuri se buuri la bonvuula woo n boe teŋparɛ wa zuo ba buuri ba buuri. Te Yenɛ behɛ te la ane soŋa. 26Te Yenɛ yeti, Bahɛ te to eŋɛ asaala te a ana wo tomam la, ba wɔna la tomam. Te to bahɛ te ba sɔna zim n boe ko'omen la niihe n ɛngere saazuo la dunhe la teŋparɛ wa zuo zan'an la bonvɔɔhe woo n boe teŋa wa zuo behera. 27Bala te Yenɛ naam asaala te a dɛna Yenɛ wɔnhom. Yenɛ mɛŋa wɔnhom te a dekɛ naam ba. Boraa la pɔka te a naam. 28Te Yenɛ kan' bahɛ ba zuo yeti, Wi'ɛ ya perɛ teŋparɛ wa sɔna ka. Sɔne ya zim n boe ko'omen, niihe n ɛngere saazuo la bonvɔa woo n boe teŋparɛ wa zuo behera. 29Te Yenɛ yeti, Behɛ ya, n dekɛ tiihe se'ehe woo wɔla n de dia tara biila a poan, la sɛla woo n de boom bo la yamam te ba dɛna ya dia. 30Dunhe la me woo n boe teŋparɛ zuo la, niihe n ɛngere saazuo, la bonvɔɔhe woo buute n boe teŋparɛ wa zuo, n dekɛ la sɛla woo n bule na bo ba, te la dɛna ba dia. Te la eŋɛ bala. 31Te Yenɛ behɛ sɛla woo te a maalɛ la te la ane soŋa. Te nɛɛhom tole te lika sɔe, pa'ahɛ dabeha ayoobe.


Copyright
Learn More

will be added

X\