Ezra 6

1Te naba Darius bo nɔɔrɛ, te ba ɛ Babilon teŋa lɔgɔrɔ biŋere yire la poan. 2Te ba ɛ ta nyɛ gaŋɛ koyema lɔgɔrɔ la poan Ekbatana teŋa n boe Media teŋa poan la, te golehegɔ bɔna ko poan golehɛ yeti, lan eŋɛ se'em: 3Naba Kirus na'am dia yuunɛ la, te a bo nɔɔrɛ doohe Yenɛ Yire la n boe Yerusalem poan la yeti, malom mɛ ya Yenɛ Yire la, te de dɛna kaanbegɔ zen'an. Ɛɛnbɛ ya dɛ. De saazuo woko wan dɛna santira pihiyoobe, te de yaleŋa dɛna santira pihiyoobe 4ge dekɛ kuga kanra mɛ mɛɛhe setan', dekɛ tisoma dɔɔsonɔ mɛ mea kayena kɔkɛ. Naba n wan yɔ sanɛ se'ere woo n boe yire la mea poan. 5Ge sanlema la sanlenpeelega te ba dekɛ maalɛ lɔgɔseto te Naba Nebukadnezar yuun vaɛ tɔ Yenɛ Yire la Yerusalem poan tare wa'an Babilon teŋa wa na la dela to tare lebe ta ze'ele to ze'elego zen'an Yenɛ Yire la poan Yerusalem teŋan. Ba tare to lebe ta biŋe Yenɛ Yire la poan. 6Bala zuo, hom Tatenai n de Euprates teŋbehega wa, la Setar Bozenai, la ya taaba sɛba n de kpɛ'ɛndoma Kolaa la yakenɛ ha la, fɔnregɛ ya bini. 7Da dekɛ ya nɛŋa kɛn'ɛhɛ Yenɛ Yire la mea yɛla poan. Bahɛ ya te Yudadoma teŋbehega la ba keendoma la malom mɛ Yenɛ Yire dena wa de mea zen'an. 8Ge n ton bɔ'ɔra ya la nɔɔrɛ yamam n wan eŋɛ se'em bo Yudadoma keendoma wa Yenɛ Yire wa mea wa poan. Nɛrebana wa yɔɔrɛ wan zɛ'ɛta la naba yire ligiri la poan na. Ligise'a woo te nɛreba la n boe Euprates Yakenɛ la yɔɔra koberɛ bɔ'ɔra ho la, dekɛ iŋi yɔɔra yire la mea toonɛ woo te toonɛ la da go'e. 9Ban bote sɛla woo, lɔlepaalehe bii piihe bii pedibihe se'ehe woo te ba nyɔ' nyɔ'an bo'olom bo saazuo Yenɛ wa, ba bote la ki' bii yaarom bii daam bii kaam, malemadoma la n boe Yerusalem teŋa la n soke sɛla woo yele, ya bɔ'ɔra ba daarɛ woo te go'oŋɔ da bɔna, 10te ba ta'an kaanbera kaanbegɔ n tegɛ nini bɔ'ɔra saazuo Yenɛ la, ge soha som bɔ'ɔra naba, la a dayɔɔhe. 11Se'ere n pa'ahɛ dela, se'em han tee mam nɔɔrɛ wa, ba foe yɔgɔtɛ a yire, tun n de poan. Tuure dena wa zuo, a yire lebege tampogerɛ. 12Yenɛ se'ere n bahɛ te a yu'urɛ bɔna bini la sagom naba sɛka, bii nɛresɛba n wan zegɛ te ba tee mam nɔɔrɛ wa, bii sagom Yenɛ Yire wa n boe Yerusalem wa. Mam naba Darius n bo nɔdena, bahɛ ya te de tom bala. 13Bala te Tatenai n de Euprates Yakenɛ teŋbehega la, Setar Bozenai, la ba taaba la zan'an doohe nɔɔrɛ wa nima nima wo naba Darius n bo a nɔɔrɛ se'em la. 14Bala te Yuda keendoma la nyaŋɛ mɛta, doohe la nɔtɔgɔha Hagai, la Zekaria n de Ido tuunhom la yelehom la poan, te ba mɛ Yenɛ yire la ta ba'ahɛ wo Israel Yenɛ la n bo nɔɔrɛ se'em la, la Persia teŋa nadoma Kirus, Darius, la Artasaset n bo ba nɔɔrɛ se'em la. 15Yenɛ Yire dena wa mɛ' ba'ahɛ la Adar ŋmarega la dabeha atan' daarɛ, naba Darius na'am gɔŋɔ zuo, yuuma ayoobe poan. 16Te Israel buuri la, malemadoma la Levidoma la nɛresɛba wo n doohe lebena la zan'an de'em la popeelom yu'ɛ Yenɛ Yire wa. 17Ban yu'ɛ Yenɛ Yire wa la, ba ko la lɔlehe kɔbega la piihe kɔbehe seyi' la pebibihe kɔbehe senaahe la botelehe pia la seyi' wo Israel buuri la yizuto kanlɛ n zone se'em la, te senhe dɛna Israel zan'an tuure kaanbegɔ. 18Te ba segɛ malemadoma la woo n wan tona se'em, yelehe Levidoma la me te ba tona Yenɛ yire tooma la Yerusalem poan wo lan golehɛ bɔna Moses gɔŋɔ la poan se'em la. 19Yuunɛ pɔhega ŋmarega dabeha pia la anaahe daarɛ te sɛba n ze'ele Babilon lebe na la de'em Azootole De'eŋɔ la. 20Te malemadoma la Levidoma la naɛ taaba sɔ malema soa la, ka dɛngɛ. Te Levidoma la kɔrom nɛreba la n lebe na la Azootole pebibihe la bo ba, la ba sɔɔnrɔ malemadoma pebibihe la bama Levidoma la mɛŋa pebibihe. 21Te Israeldoma la woo n lebena la, la sɛba woo n yelege ba mɛhe teŋhe la be'em poan ge naɛ la ba soha Na'ayenɛ Israel Yenɛ la zan'an lagom la ba te ba di Azootole dia la. 22Dabeha ayopɔe te ba de'eŋ Boroboro N Ka Tare Mi'ihom De'eŋɔ la la popeelom. Se'ere n sɔe la, Na'ayenɛ perɛ ba mɛ la nyeema, la n ŋmɛregɛ Asiria teŋa naba suunre te a soŋɛ ba te ba mɛ Yenɛ n de Israeldoma Yenɛ Yire la.


Copyright
Learn More

will be added

X\