Ezra 2

1Teŋhe nɛrebana n ze'ele Babilon teŋa Naba Nebukadnezar n zaba nyaŋɛ ba ge pɛnregɛ ba loŋe Babilon teŋa poan. Ba lebe la Yerusalem la Yuda teŋhe poan na, te nɛra woo lebe a teŋa a teŋa. 2Zerubabel la Yesua la Nehemia la Seraiah la Areelaiah la Mordekai la Bilsan la Mispar la Bigvai la Arehum la Baana n de nɛŋadoma tare ba na. Israel buuri la boraahe kanlɛ n wana: 3Paros tuunhom dela tuha ayi' la kɔbega la pihiyopɔe la bayi'. 4Sepatia tuunhom dela kɔbehe setan' la pihiyopɔe la bayi'. 5Arah tuunhom dela kɔbehe seyopɔe la pihiyopɔe la banuu. 6Pahat Moab tuunhom la n ze'ele Yesua la Yoab tuunhom poan la dela tuha ayi' la kɔbehe senii la pia la bayi'. 7Elam tuunhom dela tuhure, la kɔbehe seyi' la pihinuu la banaahe. 8Zatu tuunhom dela kɔbehe sewae' la pihinaahe la banuu. 9Zakai tuunhom dela kɔbehe seyopɔe la pihiyoobe. 10Bane tuunhom dela kɔbehe seyoobe la pihinaahe la bayi'. 11Bebai tuunhom dela kɔbehe seyoobe la pihiyi' la batan'. 12Azgad tuunhom dela, tuhure la kɔbehe seyi' la pihiyi' la bayi'. 13Adonikam tuunhom dela kɔbehe seyoobe la pihiyoobe la bayoobe. 14Bigvai tuunhom dela tuha ayi' la pihinuu la bayoobe. 15Adin tuunhom dela kɔbehe senaahe la pihinuu la banaahe. 16Ater tuunhom la n ze'ele Hezekia tuunhom poan na la dela pihiwae' la banii. 17Bezai tuunhom dela kɔbehe setan' la pihiyi' la batan'. 18Yora tuunhom dela kɔbega la pia la bayi'. 19Hasum tuunhom dela kɔbehe seyi' la pihiyi' la batan'. 20Gibar tuunhom dela pihiwae' la banuu. 21Betlehem boraahe dela kɔbega la pihiyi' la setan'. 22Netopa boraahe dela pihinuu la bayoobe. 23Anatot boraahe dela kɔbega la pihiyi' la banii. 24Azmavet boraahe dela pihinaahe la bayi'. 25Kiriat Yearim la Kepira la Beerot la boraahe dela kɔbehe seyopɔe la pihinaahe la setan' 26Aramah la Geba boraahe dela kɔbehe seyoobe la pihiyi' la ayena. 27Mikmas boraahe dela kɔbega la pihiyi' la bayi'. 28Betel la Ai dela kɔbehe seyi' la pihiyi' la batan'. 29Nebo tuunhom dela pihinuu la bayi'. 30Magbis tuunhom dela kɔbega la pihinuu la bayoobe. 31Elam ayema la tuunhom dela tuhure la kɔbehe seyi' la pihinuu la banaahe. 32Harim tuunhom dela kɔbehe setan' la pihiyi'. 33Lod la Hadid la Ono boraahe dela kɔbehe seyopɔe la pihiyi' la senuu. 34Yeriko boraahe dela kɔbehe setan' la pihinaahe la banuu. 35Senaa tuunhom dela tuha atan' la kɔbehe seyoobe la pihitan'. 36Malemadoma sɛba n ze'ele, Yedaiah n ze'ele Yesua tuunhom la poan na kanlɛ dela kɔbehe sewae' la pihiyopɔe la atan'. 37Imer tuunhom dela tuhure la pihinuu la bayi'. 38Pasur tuunhom dela tuhure la kɔbehe seyi' la pihinaahe la seyopɔe. 39Harim tuunhom dela tuhure la pia la seyopɔe. 40Levi buuri la n de Yesua tuunhom la Kadmiel buuri la n yehe Hodavia buuri poan na la kanlɛ dela pihiyopɔe, la senaahe. 41Yoon yooneba la n de Asap tuunhom dela kɔbega la pihiyi' la senii. 42Yenɛ yire nayaŋa guruba la n de Salum la Ater la Talmon la Akub la Hatita la Sobai tuunhom dela kɔbega la pihitan' la sewae'. 43Yenɛ yire poan tontoneba la tuunhom n de Ziha la Hasupa la Tabaot la 44Keros la Siaha la Padon la 45Lebana la Hagaba la Akub la 46Hagab la Salmai la Hanan la 47Gidel la Gahar la Areaiah la 48Arezin la Nekoda la Gazam la 49Uza la Pasea la Besai la 50Asna la Meunim la Nepusim la 51Bakbuk la Hakupa la Harhur la 52Bazlut la Mehida la Harsa la 53Barkos la Sisera la Temah la 54Nezia la Hatipa. 55Solomon tontoneba tuunhom dela Sotai la Hasoperet la Peruda la 56Yaala la Darkon la Gidel la 57Sepatia la Hatil la Pokeret Hazebaim la Ami. 58Yenɛ yire tontoneba la Solomon tontoneba tuunhom la zan'an dela kɔbehe setan' la pihiwae' la seyi'. 59Sɛba yu'ura me ye na wa yehe la Mela la Harsa la Kerub la Adon la Imer teŋhe poan na, ge ba ka nyaŋa doohe ba tuunhom la pa'alɛ te ba yehe la Israel buuri poan na n wana. 60Delaiah la Tobia la Nekoda tuunhom dela kɔbehe seyoobe la pihinuu la seyi'. 61Malemadoma la poan ba dela tuunhom se'a n yehe Hobaiah la Hakoz la Barzilai n di Gilead teŋa boraa Barzilai pɔyɔa te ba dekɛ yu'urɛ la yi'ira en la. 62Tuunhom ana wa ɛ ba yaabdoma tuunhom yɛla koŋe mɛ, yare dɛna nɛreba yoo, ka pa'ahɛ malemadoma la poan. 63Te teŋan behega tigiredoma la bo ba nɔɔrɛ te ba da lagom dita toolom dia la, gura te malemadaana la ta dekɛ Urim la Tumim la tom. 64Israel buuri se'a n lagahɛ la zan'an kanlɛ dela tuha pihinaahe la ayi' la kɔbehe setan' la pihiyoobe. 65Ba yamehe n de boraahe la yamehe pɔgɔhe kanlɛ n de tuha ayopɔe la kɔbehe setan' la pihitan' la bayopɔe la n lagom bɔna la ba la kanlɛ la ka pa'ahɛ. Te ba tara boraahe la pɔgɔhe n de yoonyooneba, te ba kanlɛ me dɛna kɔbehe seyi' la 66yiri kɔbehe seyopɔe la pihitan' la iyoobe la yiribonhe kɔbehe seyi' la pihinaahe la senuu la 67yogoma kɔbehe senaahe la pihitan' la anuu la bonhe tuha ayoobe la kɔbehe seyopɔe la pihiyi'. 68Ban wa'ana paɛ Na'ayenɛ Yire la Yerusalem poan la, yizuto keendoma la basɛba bo la popeelom bo'olom te ba dekɛ lagom malom mɛ Yenɛ yire la de mea zen'an la. 69Ba dekɛ la ba mɛhe yam, bo sanlema kpila tuha ayoobe la deyena, sanlenpeelega yolɔ tuha anuu, la malemadoma futo kɔbega te ba lagom dekɛ malom mɛ Yenɛ yire la. 70Te malemadoma la Levidoma la yoonyooneba la nayahe guruba la Yenɛ Yire tontoneba la woo keŋɛ ta zin'ire ba teŋhe poan, te Israel nɛresɛba n gee la me zin'ire ba teŋhe ba teŋhe poan.


Copyright
Learn More

will be added

X\