Ezekiel 48

1Yizuto la yu'ura n wana, pɔhera Dan yizuo la n zin' zuɔ bɔba beene la n dole Hetlon teŋa sore la, ze'ele Lebo Hamat ta paɛ Hazarenon teŋa n boe Damaskus teŋa beene zuo la, te Hamat me bɔna zuɔ bɔba ha la, ze'ele bala ta paɛ dapɔya bɔba beene la, tare bala kaara nɛŋa bɔba beene la na, te Dan sɔna zen'en kayema. 2Sɛba n tagele Dan, ze'ele dapɔya bɔba lɛbera nɛŋa bɔba na dela Aser yizuo. 3Aser dapɔya bɔba lɛbera nɛŋa bɔba na dela Naptali yizuo. 4Naptali dapɔya bɔba lɛbera nɛŋa bɔba na dela Manase yizuo. 5Manase dapɔya bɔba lɛbera nɛŋa bɔba na dela Epraim yizuo. 6Epraim dapɔya bɔba lɛbera nɛŋa bɔba na dela Areuben yizuo. 7Reuben dayɔya bɔba lɛbera nɛŋa bɔba na dela Yuda yizuo. 8Sɔ'ɔlom sebo n wan beem la Yuda sɔ'ɔlom wa pooren na paɛ bo nɛŋa na la, ho aan bomɔ biŋe, te bo yaleŋa dɛna santira tuha pihiyi' la anuu (25,000) ge te bo woko zuna la buuri deyema sɔ'ɔlom woko n zuna se'em bo pooren ta paara bo nɛŋa na, te Yenɛ Yire la nya bɔna bo teŋasoka. 9Zen'sɛka te ho wan yehe biŋe bo Na'ayenɛ la woko wan dɛna la santira tuha pihiyi' la anuu (25,000), te ka yaleŋa me dɛna santira tuha pia (10,000). 10Te malemadoma la sɔ'ɔlom me dela, woko dɛna santira tuha pihiyi' la anuu (25,000) lɛbera zuɔ bɔba, te yaleŋa me dɛna tuha pia (10,000) lɛbera nɛŋa bɔba, te dapɔya bɔba me dɛna tuha pia (10,000), te gɔbega bɔba me dɛna tuha pihiyi' anuu (25,000). Te Na'ayenɛ Yire la me wan bɔna la teŋasoka. 11Zen'kana wan dɛna la Zadok yaahe malemadoma n sɛba n dekɛ ba mɛhe bo mam la denɛ. Se'ere n sɔe bama n daa dɔla mam nɔɔrɛ, ge ka yehe ane wo Levidoma basɛba Israel zan'an n yehe la. 12Zen'kana wa n boe fa'a teŋa la poan la wan dɛna la bama denɛ, kaŋa n ba' dɛna fa'a zen'an, beem la Levidoma sɔ'ɔlom la. 13Levidoma la me sɔ'ɔlom woko wan dɛna santira tuha pihiyi' la anuu (25,000), te bo yaleŋa dɛna santira tuha pia (10,000), beem la malemadoma sɔ'ɔlom la. Ba sɔ'ɔlom la woko zan'an wan dɛna la santira tuha pihiyi' la anuu (25,000), te ka yaleŋa zan'an me dɛna santira tuha pia (10,000). 14Ba da dekɛ ka koohe, bii tee ka la sɛla te ka tee dɛna nɛra se'em denɛ. Se'ere n sɔe la, zen'kana n de zen'soŋa teŋa la woo poan ka dela Na'ayenɛ ma'an zan'an. 15Zen'sɛka n gee te ka yaleŋa dɛna santira tuha anuu (5000), te ka woko dɛna santira pihiyi' la anuu (25,000), la wan dɛna la nɛreba la zan'an denɛ te ba tara eta ban bote se'em, ba mɛta yiya, ge gu'ura dunhe ka poan. Teŋa la wan bɔna la teŋasoka, 16te ka magahegɔ n wan dɛna se'em dela zuɔ bɔba na la wan dɛna santira tuha anaahe la kɔbehe senuu (4500), te gɔbega bɔba na la dɛna santira tuha anaahe la kɔbehe senuu (4500), te dapoore bɔba la ha dɛna santira tuha anaahe la kɔbehe senuu (4500), te nɛŋa bɔba la me dɛna santira tuha anaahe la kɔbehe senuu (4500). 17Teŋa la sɛnka n wan dɛna se'em dela zuɔ bɔba la sɛnka wan dɛna la wan dɛna la santira kɔbehe seyi' la pihinuu (250), te gɔbega bɔba sɛnka la dɛna santira kɔbehe seyi' (250), la pihinuu te dapoore bɔba la dɛna santira kɔbehe seyi' la pihinuu (250), te nɛŋa bɔba la na dɛna santira kɔbehe seyi' la pihinuu (250). 18Sɛla n gee kae fa'a zen'en la, doohe kan wɔgɛ se'em la: dapoore la wan dɛna la santira tuha pia (10,000), te nɛŋa la na dɛna santira tuha pia (10,000). Bilam te dia wan kɔɔra bɔ'ɔra teŋa la tontoneba. 19Te nɛreba n kɔɔre la zan'an wan yehe la Israeldoma la woo poan na. 20Ka wan dɛna la zen'mɔkɔ te ka yaleŋa kaara ka zan'an wan dɛna santira tuha pihiyi' la anuu (25,000) ka logerɛ woo poan. Ya yehe zen'kana wa, pa'ahɛ teŋa la mɛŋa sɔ'ɔlom la poan, te ka dɛna fa'a zen'an gan'an. 21Nɛreba la zen'enhe la, la fa'a zen'en la ge te sɛla n gee la woo dela naba la denɛ. Ka beene wan ze'ele la fa'a zen'en la, n ze'ele dapɔya ta tɔɔra nɛŋa la woko n de tuha pihiyi' la anuu (25,000). Te zen'sena seyi' wa zan'an n gee la, dela naba denɛ, te fa'a zen'en la, la Yenɛ Yire la wan bɔna la teŋasoka. 22Bala, Levidoma sɔ'ɔlom la, la zen'sɛka n gan' dɛna teŋa la mɛŋa sɔ'ɔlom la, wan gan'an la naba la sɔ'ɔlom la teŋasoka. Naba la sɔ'ɔlom la me wan gan'an Yuda la Benyamin sɔ'ɔlom la teŋasoka. 23Yizuto n gee la me bama n wan sɔna sɛla n ze'ele Benyamin sɔ'ɔlom la dapoore ha, wa'ana tole bo nɛŋan na la. 24Benyamin dapɔya bɔba lɛbera nɛŋa bɔba dela Simeon yizuo. 25Simeon dapɔya bɔba lɛbera nɛŋa bɔba dela Isakar yizuo. 26Isakar dapɔya bɔba lɛbera nɛŋa bɔba dela Zebulun yizuo. 27Zebulun dapɔya bɔba lɛbera nɛŋa bɔba dela Gad yizuo. 28Gad sɔ'ɔlom la bɔna gɔbega beene la wan doohe la Tamar na, tare ta bahɛ Meriba Kades bɔgɔhe la poan, ze'ele bilam doohe Mizraim Kolaa la, ta bahɛ Ko'kantɛ la poan. 29Teŋa la n zone se'em n bala te ho wan ŋmɛ' gbaŋa tɔnrɛ bo Israel yizuto la woo. Ba zen'enhe me n bala te ho wan tɔnrɛ bo ba. Daana Na'ayenɛ la n yele. 30Nayahe se'ehe n wan bɔna teŋa la poan dela zuɔ la woko n de santira tuha anaahe la kɔbehe senuu (4500). 31Nayahe se'ehe n wan bɔna bilam dela la nayahe setan': Areuben nayaŋa la Yuda nayaŋa la Levi nayaŋa. Yizuto la yu'ura n wan dekɛ segɛ nayahe la. 32Dapɔya la me woko n de santira tuha anaahe la kɔbehe senuu (4500). Nayahe se'ehe n wan bɔna bilam dela nayahe setan': Yosef nayaŋa la Benyamin nayaŋa la Dan nayaŋa. 33Gɔbega la woko n de santira tuha anaahe la kɔbehe senuu (4500). Nayahe se'ehe n wan bɔna bilam dela setan': Simeon nayaŋa la Isakar nayaŋa la Zebulun nayaŋa. 34Nɛŋa na la woko n de santira tuha anaahe la kɔbehe senuu (4500). Nayahe se'ehe n wan bɔna bilam dela nayahe setan': Gad nayaŋa la Aser nayaŋa la Naptali nayaŋa. 35Teŋa la yaleŋa kaara wan dɛna la santira tuha pia la anii (18,000). Saŋkaŋa poan la, teŋa la yu'urɛ wan yi'ira la, Na'ayenɛ Boe Bini.


Copyright
Learn More

will be added

X\