Ezekiel 47

1Boraa wa le tare mam lebe Yenɛ Yire la nɔɔrɛn na. Te mam nyɛ te ko'om zote dɔla Yenɛ Yire la koleŋa wa nɔɔrɛn yɛha na, tɔɔra dapɔya bɔba. Se'ere n sɔe la Yenɛ Yire wa tɔ la dapɔya bɔba, te ko'om wa ze'ele Yenɛ Yire la koleŋa la gɔbega bɔba ha, kaanbegɔ daka la pooren pooren ha, teŋa teŋa ha, zɔta na. 2A nya tare mam doohe zuɔ bɔba nayaŋa la yehe na, tare mam doohe kae ta doohe nayaŋa sɛka n tɔ dapɔya bɔba la yeŋa ha. Ge te ko'om la me ze'ele gɔbega bɔba ha zɔta na. 3Boraa wa zanla mi'an a nu'en keŋɛ tɔ dapɔya bɔba wa ha, makɛ santira tuhure, ge tare mam doohe ko'om la poan, te bo sigera na'talɛ beene. 4A le makɛ santira tuhure, ge le tare mam doohe ko'om la poan, te bo sigera duma beene. A le makɛ santira tuhure, ge le tare mam doohe ko'om la poan, te bo sigera sea beene. 5A le makɛ santira tuhure, bala ma'an te bo nya dela kolaa, te mam kan le ta'an yakɛ. Se'ere n sɔe la, ko'om la nya zom gaŋɛ mɛ, te ho han ka mima ko'om buŋa ho kan ta'an yakɛ bɔ. 6Te boraa wa yele mam yeti asaala bia wa, Ho nyɛ dena wa? Te a nya tare mam doohe kolaa la nɔgbenɛ zuo lebe. 7Mam n dole en lɛbera na la, mam nyɛ tikanra kekeko n ze' kolaa la yakena ayi' la zan'an zuo. 8Te boraa wa yele mam yeti, Ko'om zote dɔla dapɔya bɔba teŋhe la poan zɔta a sigera Arabah pɔgɔtia la ha ba han zɔ ta gɛnregɛ ko'kantɛ la poan, ko'kantɛ sebo n gan' ka zɔta la poan. Bo wan bahɛ te ko'om la n zote dɔla a kolaa wa ko'om lebege ko'somɔ. 9Bonvɔɔhe woo n boe bini wan vɔna, zim wan zo'e bo poan. Ko'bona wan n zɔ ta gɛnregɛ ko'om sebo woo poan, ko'om la ne wan lebege ko'somɔ, to sɛla woo n boe bo poan wan bɔna. 10Zim lɔbereba wan zɛ'a kolaa wa nɔgbɛma woo lɔbera zim. En Gedi teŋa, ta paara En Eglaim teŋa wan dɛna yogohe deelego zen'en, kolaa wa poan wan tara zim kanra yema yema wo ko'kantɛ poan zim la. 11Ge kolaa wa kenkɛlehe la woo wan tara yaarom. 12Te tiihe yema yema n wone dia yema yema, wan yehe zɛ'a kolaa wa nɔgbɛma la zuto kaara. Te se vontɔ kan malom sɔe, bii se wan wɔna la bala ŋmarega woo. Se'ere n sɔe ko'om sebo n bahere se la ze'ele la Yenɛ Yire la poan na se wɔla la wan dɛna dia, te se vontɔ la me la dɛna tebegɔ. 13Daana Na'ayenɛ la yeti, Hom n wan tɔnrɛ teŋa la bo Israel yizuto pia la bayi' la te ba beena gan'an se'em wana. Yosef yizuo wan tara la zen'enhe seyi'. 14Ho tɔnrɛ te se zona mam daa pɔ', te n wan dekɛ teŋa wa bo ho yaahe, ka wan seren dɛna ya sɔ'ɔlom. 15Teŋa la beena n wana: zuɔ nu'o bɔba la na, beene la wan ze'ele la Ko'kantɛ la, dɔla Hetlon, ta paara Lebo Hamat tɔla Zedad la 16Berota la Sibraim n gan' beene se'ere n gan' Damaskus la Hauran teŋasoka la. 17Beene la wan doohe la Hazar Enon ko'kantɛ la n boe Damaskus zuɔ bɔba beene la ha la Hamat teŋa me zuɔ bɔba beene la teŋa la zuɔ bɔba beene n wan bala. 18Ka dapɔya bɔba beene wan doohe la Hauran la Damaskus teŋhe teŋasoka, dekɛ doohe Yordan Kolaa n dɔla Gilead la Israel teŋasoka, tare paɛ ko'kantɛ n gan' dapɔya bɔba ha la. 19Ka gɔbega bɔba beene la wan ze'ele la Tamar doohe bala ta paɛ Meriba Kades bɛɛŋɔ la, ze'ele bilam bala Mizraim mɔɔ la, ta bahɛ ko'kantɛ la poan. Gɔbega bɔba beene la n wan bala. 20Ka nɛŋa bɔba beene la wan dɛna la Ko'kantɛ la, tare bala ta paɛ zen'sɛka n boe Lebo Hamat teŋa nɛŋan na la. Nɛŋa bɔba beene la n wan bala. 21Hom n wan tɔnrɛ teŋa wa se'em n bala bo Israel yizuto. 22Ya ŋmɛ' gbaŋa tɔnrɛ ka bo ya mɛhe la saama sɛba n lagom bɔna la ya dɔgɛ dayɔɔhe bɔna ya teŋa la poan la, te la dɛna ya sɔ'ɔlom. Saama dɛna Israel teŋa nɛreba bɔna la ya, bala ba me wan lagom tara ba tɔntɛ la Israel yizuto wa. 23Saama wa n zin' zen'an ya sɔ'ɔlom la poan, tɔnrɛ zen'kaŋa mea bo ba te la dɛna ba sɔ'ɔlom. Daana Na'ayenɛ la n yele.


Copyright
Learn More

will be added

X\