Ezekiel 44

1Boraa wa le tare mam lebe yeŋa koleŋa sɛka n dole kɛn'ɛra Yenɛ Yire la poan lebehe dapoore ha la, te koleŋa wa yu'mɛ. 2Te Na'ayenɛ yele mam yeti, Koleŋa wa kɔ'ɔn yeti ka yu' la bala kan yu'ɛ, te nɛra me kan doohe ka poan kɛn'. Se'ere n sɔe la, Na'ayenɛ la n de Israel Yenɛ la n doohe ka poan kɛn' na. Bala zuo, ka wan kɔ'ɔn yu' zɛ'a la bala. 3Se'em n behere Israel la ma'an n wan zin'ita ka poan Na'ayenɛ nɛŋa dita, disɛka te ba kaanbɛ bo Na'ayenɛ la, enŋa n de nabia la zuo, ge a me dɔla koleŋa kaŋa ma'an poan kɛn'ɛra, ge yɛhera. 4A le tare mam wa'an yeŋa koleŋa la n boe zuɔ nu'o bɔba tɔ la Yenɛ Yire te mam yeti n behɛ, te Na'ayenɛ soŋa n perɛ Na'ayenɛ Yire la, te mam lu aliko. 5Te Na'ayenɛ yi mam yeti, Asaala bia wa, behɛ beha, ge keleha sɛla woo te n yɛta ho wa. Se'ere n sɔe la, yele ana dela Na'ayenɛ Yire la pa'alegɔ. Behɛ soŋa nɛresɛba n wan ta'an kɛn'ɛra Yire wa poan na la sɛba n yehe toolom zen'an la. 6Yele Israeldoma wa n de pobiregadoma wa yeti, Daana Na'ayenɛ la yeti, Israeldoma bahɛ ya ya be'em la bala, 7bahɛ ya yamam n ne yeti ya kaanbɛ dunhe ziim, la nɛnɔ bo mam n Yenɛ Yire la poan saŋsɛka poan, ge ne bahɛ te saama n ka nane mam bii ba ŋma yɔ'ɔra kɛn'ɛra mam yire la poan na ganlona dɛ la dia la ziim. Ya dekɛ la ya toonyooro wa kɔ' mam nɔbiŋere la. 8Ge ya me ka behera mam dia la n de toolom dia la ya mɛhe ge ton bahɛ te saama beha mam yire la bɔ'ɔra ya. 9Daana Na'ayenɛ la yeti, Saama wa wo n boe Israel teŋa wa poan wa, n ka nane mam bii ba ŋma yɔ'ɔra la da kɛn' mam yire wa poan na. 10Ge Israel n bɔregɛ, te Levidoma wa me tuuna dɔla baga poore la, zaan la mam la me, ba nyɛ ba namehegɔ. 11Ba wan yeen gura la mam nayahe la, ge kɔrɔna nyɔ'an bo'olom kaanbegɔ la, la kaanbegɔ lɔgɔrɔ seto woo te nɛreba tara kena na la bɔ'ɔra ba, ge dɔla ba tona bɔ'ɔra ba. 12Levidoma wan daa kaanbere baga bɔ'ɔra nɛreba wa, tare Israel zan'an kɛn' tuure poan la zuo, mam Daana Na'ayenɛ wa yeti, ba wan nyɛ namehegɔ. 13Ba da lɛm mam, te ba dɛna malema nɛŋadoma tona bɔ'ɔra mam, bii ba lɛna mam toolom kaanbegɔ lɔgɔseko n ba' dɛna toolom bonɔ la nyanɛ n wan di ba, ba wan zi ba toonfɛn'ɛha la te ba tom la yɔɔrɛ. 14Ge, la ba bala zan'an, n wan kelom loe ba te ba behera Yenɛ Yire la tona toonkpɛ'ɛma se'a woo n boe de poan la bɔ'ɔra mam. 15Ge malemadoma la n de Zadok yizuo la, n yehe Levidoma la poan na la, te Israel zan'an ta tue ge te bama ze'ele behera mam yire wa la, bama ma'an n wan lɛna mam bɔna n nɛŋan tona bɔ'ɔra mam, bama n wan kena n nɛŋan na, tara duuhe kaam, la ziim la kaanbera bɔ'ɔra mam. Daana Na'ayenɛ la n yele. 16Bama n wan kɛn'ɛra mam saraa la poan, bama n wan zɛ'ɛta mam tebole la poan tona bɔ'ɔra mam, bama n wan bɔna nɛreba nɛŋan te ba po'oha mam. 17Ba han ne ta kɛn'ɛra poan zenzakai la na, ba ne wan yɛ ba lɔgɔ pɛɛle soma la, ba da yɛɛra sɛla n de konberɔ fuo kaanbegɔ tooma saŋa la poan. 18Saŋkaŋa mea ba vuga zuvɔngɔhe peelehe, ge bobe tanpeelehe sea. Ba da yɛ sɛla n wan bahɛ te murugere sɔɔra ba ba tooma saŋa la. 19Ba ne han nya yɛhera nɛreba la zan'an yeŋa zenzaka la poan ha, ba ne yɛɛhɛ futo seto te ba yɛ tona kaanbegɔ tooma la biŋe, toolom deto la poan, ge tee lɔgɔyooro yɛ yehe, te se'em da ta kalom ba toolom lɔgɔrɔ la nyɛ sagaŋɔ. 20Ba da siira ba zuto, bii ba bahɛ te ba zonto la zoe, ge ton wɔɔha to baha, te to ana soŋa. 21Malemadaana woo n kɛn'ɛre saraa la poan na, a da nyuura daam, 22bii a di pɔkɔɔnrɛ, bii pɔka n ele ge lebena. A me kɔ'ɔn da di pɔka yoo, han dagana pɔgɔsa'arɛ de Israeldoma la poan, bii malemadaana se'em n ki ge bahɛ a pɔga. 23Ba pa'alɛ mam nɛreba la, sɛla n de fa'a, la yele pɛgehe pɛgehe n boe yema yema se'em, ge pa'alɛ ba sɛla n dɛngɛ, la sɛla n ka dɛngɛ n boe yema yema se'em. 24Nɔkpe'ene han bɔna, bama n dɛna gankereba, ba me ne gankɛ doohe mam yelehom la n yele se'em la. Ba dɔla mam pa'alegɔ la malema yɛhera mam de'enɔ ge tara mam Vo'ohogo Dabaherɛ la te de dɛna toolom dabaherɛ. 25Ba da lɛna kum, ge bala dela ganleŋɔ ge la han dɛna la a sɔ bii a ma, bii a dayɔa bii a pɔyɔa, bii a sɔɔn, bii a tanya n ka ele, ba ta'an ganlom. 26A han ta pee a mɛŋa ba'ahɛ, ba yehe en ze'ele a ma'an paɛ dabeha ayopɔe. 27Daana Na'ayenɛ la yeti, Daanse'ere daarɛ te malemadaana wa yɛ'a kɛn'ɛra Yenɛ Yire la poan, tɔla saraa la poan ha te a ta kaanbɛ Na'ayenɛ la, a kaanbɛ a mɛŋa yelebe'ero kaanbegɔ yia. 28Ba sɔ'ɔlom n wana, mam n de ba sɔ'ɔlom, da bo ba sɛla Israel poan pa'ahɛ. 29Ba wan dita boom bo'olom la be'em bo'olom la lebehe yɔ' bo'olom la toolom lɔgɔrɔ woo n boe Israel teŋa wa poan dela ba denɛ. 30Yia bonɔ dela, dideena woo, la ya kaanbegɔ lɔgɔrɔ woo wan dɛna la malemadoma wa denɛ, ya se'em woo ne han sɛn' boroboro, boroboro se'ere n bi'e yia la, ya dekɛ denɛ na bo malemadoma wa, te kan'an bɔna ya yiya la poan. 31Malemadaana da obe niiŋa, bii duŋa n ki, bii sɛla n nyɔkɛ ka obe ge gee bahɛ.


Copyright
Learn More

will be added

X\