Ezekiel 32

1Yuum pia la ayi' la poan ŋmarehe pia la seyi' pɔhega daarɛ te Na'ayenɛ tɔgɛ bo mam yeti, 2Asaala dayɔa wa, fabelɛ bo Mizraim teŋa naba Faro wa yeti, Ho ane me wo gbegenɛ la teŋa wa zuo. Ho ane me wo ko'om poan bon sɛla la ŋmɛ'ɛra ko'om la woo poan kaara, tara ho na'ma pana ko'om la, te tiihe la woo gbirige dɛna bɛngerɔ. 3Daana Na'ayenɛ la n yele se'em n wana: N wan lagahɛ nɛreba na ge dekɛ n yoka lobe pin ho, te ba vuue ho na. 4Te n dekɛ ho lobe bahɛ teŋpɔgɔtia wa zuo, n wan namehɛ hɔ teŋpeele wa zuo. N wan bahɛ te niihe woo wa'ana yagelɛ ho zuo, ge bahɛ te yeodunhe woo me wa'ana kae hɔ. 5N wan aanhom ho nɛnɔ yeregɛ zɔya zuto ge kɛkɛ ho nɛnɔ seto n gee la me lobe ba bɔn'ɔrɔ poan. 6N wan bahɛ te ho ziim ma'an teŋa tentɔnɔ vɛp, sɔ se'a woo n dole zɔna zɔya la zuto la, la bɔn'ɔrɔ la poan la zan'an wan dɛna hom nɛnɔ buya ma'an. 7N han feehɛ ho bahɛ ba'ahɛ, n wan pin' saazuo wa, ge pin' ŋmarebibihe wa, N wan dekɛ saŋgbanɛ pin' wontɛɛŋa wa, ge eŋɛ te ŋmarega me kan nɛɛ. 8N wan pin' sɛla woo n de bugum zɛ'ɛta saazuo nɛɛra baha na, te la ana likam ho zuo. N wan bahɛ te lika sige ho teŋa la zuo na. Daana Na'ayenɛ la n yele. 9N han ta sagom hɔ teŋa wa zuo ba'ahɛ, daaŋɔ wan daam nɛreba sunya, ta paɛ teŋse'ehe te ho mɛŋa la ka mina. 10N wan bahɛ te nɛreba sunya ana wana bora la hɔ, n han ta zɛnkɛ n so'a yebeha hɔ, nadoma wan pabegɛ ge gbe'era la sɛla n ete ho la. Ho lua la daarɛ, nadoma wa woo wan gbe'era a vom zuo. 11Se'ere zuo la, Daana Na'ayenɛ la n yele se'em n wana: Babilon teŋa naba wan zɛnkɛ a so'a wa'ana zabɛ la hɔ. 12N wan bahɛ te nɛresɛba n ta' tara potɔɔ teŋa wa zuo la, ba boraahe wa'ana la ba so'ahe ŋma ho pɛɛntɛɛnreba la bahɛ teŋa. Ba wan bahɛ te Mizraim pa'ale mea la ba'ahɛ ge te ko a boraahe la zan'an. 13N wan sagom a nii la zan'an ko'om la nɔɔrɛn, dagɛ nɛra saala na'arɛ n wan nɛ ko'om la poan gbirige bo, bii a nii la nɛ ko'om la poan te bo gbirige. 14Bala han tole n wan bahɛ te a ko'om la malom tihige, ge te a kolehe la le perɛ la ko somɔ zɔta wo kaam la. Daana Na'ayenɛ la n yele. 15N han ta sagom teŋa la sɛla woo ba'ahɛ ge gee ka beele, ge ko nɛresɛba n boe bini la zan'an ge te Mizraim teŋa nya lebege daboo, te ba wan baŋɛ te mam n seren de Na'ayenɛ. 16Ba wan ta tara fabele seko saleŋena bɔ'ɔra en n wana. Teŋa wa zuo pugunto wan ta saleŋena saleŋɔ kona wa, ha dɛna Mizraim la a nɛreba wa bii, te wan saleŋom, Na'ayenɛ la n yele. 17Yuum pia la ayi' ŋmarega la poan ka dabeha pia la anuu daarɛ te Na'ayenɛ tɔgɛ bo mam yeti, 18Asaala dayɔa wa, kele bo Mizraim nɛrekooŋɔ wa, ge la ho fabelɛ bo Mizraim teŋa wa, la teŋkanra pɔyɔɔhe la sɛba woo n sige teŋa la. 19Yele ba yeti, Ba zɔta yamam ninbɔn'ɔn gana basɛba la me yoi? Sige ya la ya ta gan'an la nɛre zanhe la. 20Ya lagom yeti ya ki pa'ahɛ la sɛba te so'a kɔrom la poan. So'a la foe me zanla, bahɛ te ba ve'e enŋa la a nɛrekooŋɔ la keŋɛ. 21A han sige yɔɔ la poan, bilam te nɛre kpɛ'ɛma la wan nya tɔgɛ Mizraim teŋa la nɛresɛba n dele en la yeti, Ba nya sige me na naɛ la nɛre zanhe la, la nɛresɛba te so'a kɔrom la gan'an. 22Asiria teŋa boe bini me ha la a pɛɛntɛɛnreba zan'an, te a nɛresɛba te so'a kɔrom la kae en bahɛ teŋasoka. 23Bama yɔɔrɔ bo la yɔɔ la teŋa teŋa ha te a pɛɛntɛɛnreba la nya gan'an kae a yɔɔla. Sɛba woo n daa gbite teŋa wa zuo, te dabeem la paleŋ'ɛnka bɔ'ɔra nɛresaala vom poan la n bala te so'a kɔroma ba te ba lu gan'an wa. 24Elam boe bini me, te a nɛrekooŋɔ la kae a yɔɔ la bahɛ teŋasoka. Ba kɔrom ba zan'an me te ba ki nya gan'an bilam wa. Nɛresɛba woo n daa gbite ge tara paleŋ'ɛnka bɔ'ɔra nɛresaala vom poan la zan'an ki me, sige ta gan'an la nɛre zanhe. La nya dela vi bo ba, la bama n ki ta bɔna la sɛba yɔɔ poan la. 25Ba maale a gan'ahegɔ zen'an la la nɛresɛba te a kɔrom la teŋasoka, te a nɛrekooŋɔ la kae a yɔɔ la bahɛ teŋasoka. Ba won dela nɛre zanhe te so'a kɔrom ba. Ba daaŋɔ la te ba daa tara daana nɛresaala vom teŋa zuo te la yeregɛ zen'an woo la zuo, vi n nya tare ba la bama la nɛresɛba n ki sige teŋa te ba lagom bɔna ba la ba dekɛ pin me la sɛba te ba kɔrom. 26Mesek la Tubal me boe bini me te ba nɛrekooŋɔ la kae ba yɔɔrɔ bahɛ teŋasoka bana woo dela nɛra zanhe te so'a kɔrom ba, ba daaŋɔ la te ba daa tara daana nɛresaala vom la zuo. 27Dagɛ bama n bala lagom ki gan'an la nɛre zanhe sɛba te so'a kɔrom ba te ba sige bɔ yɔɔrɔ poan la ba zaba lɔgɔrɔ la, dagɛ ban bala n gan' te ba dekɛ ba zaba so'ahe la kogelɛ ba zuto wa? La potɔpa wa wa daaŋɔ la n pon to'e teŋa wa zan'an la, nɛrebana wa toonbe'ero la yɔɔrɛ sini ge paga la ba konba zuto. 28Ba wan ko' hom Faro me, te ho me ki me sige ta naɛ la nɛre zanhe la, la sɛba woo te so'a kɔrom la gan'an. 29Edom boe bini la a nadoma la a nabiihe la zan'an, ge la ba paŋa la zan'an. Ba lagom sige me ta naɛ la sɛba n de nɛre zanhe te so'a kɔrom ba la yɔɔ poan gan'an. 30Nabiihe la woo n boe gɔbega la zan'an la Sidon teŋadoma la zan'an lagom sige ta bɔna bini me la ba paŋa la te ba tara la, la ba daaŋɔ la woo te ba daa tara daana nɛresaala vom la. Ba lagom sige la teŋa ta naɛ la nɛresɛba n de nɛre zanhe te so'a kɔroma ba la bɔna la vi ba yɔɔ poan. 31Faro la a pɛɛntɛɛnreba la zan'an me wan sige bini ta nyɛ ba nɛrekooŋɔ la te ba kɔrom la n wan ta pan'ahe en. Daana Na'ayenɛ la n yele. 32La mam n pon boe en paŋa te a dekɛ dabeem kɛn'ɛhe nɛresaala vom teŋa wa zuo te la ka tara makerɛ la. Enŋa la a nɛrekooŋɔ la wan sige teŋa ta naɛ la nɛresɛba n de nɛre zanhe te so'a kɔrom ba la. Daana Na'ayenɛ la n yele.


Copyright
Learn More

will be added

X\