Ezekiel 26

1Yuum pia la deyema ŋmarega pɔhega daarɛ, te Na'ayenɛ tɔgɛ bo mam yeti, 2Asaala dayɔa wa, Tire teŋa poorɛ n pee la Yerusalem teŋa sagaŋɔ la, te a yeti, Ɛnhɛɛn! Nananawa, nayahe woo n ne yo' la aanhom ya, n nya dole tɔla la yɔlegɔ te sɛla ka daana mam. N nya wan nyɛ mam n bote sɛla. 3Bala zuo, Daana Na'ayenɛ la n yele se'em n wana: Mam wan zabɛ la hom Tire teŋa wa! N wan kan'ahɛ n teŋhe na te ba uue ho wo mɔgɔrɛ ko'mi'inhe n uure se'em la. 4Ba wan wa'ana aanhom Tire teŋa dangɔɔma wa, ge gbi ho yi wɔgɔrɔ la bahɛ. N wan kɔnrehɛ sɛla woo n pin la bahɛ ge gee ho beele. 5Ho wan lebege tenbeele gan'an ko'om nɔɔrɛn te zim lɔbereba dɛɛla ba yogohe ho zuo. Mam, Daana Na'ayenɛ yele se'em n bala. Ho yeti ho lebege la taroma teŋhe wa woo poan, 6ge te so'a kɔrom ho nɛreba zan'an n kɛn'ɛre ho poan la. Bala te ba nya wan baŋɛ te mam n de Na'ayenɛ. 7Daana Na'ayenɛ la n yele se'em n wana: N yeti n dekɛ la Babilon naba, Nebukadnezar ze'ele zuɔ la na te a zabɛ la Tire teŋa yiri toroto, la yire ban'areba, la pɛɛntɛɛnreba n zo'e. 8A wan sagom ho teŋa la zen'an la so'a. A wan wa'ana la a pɛɛntɛɛnreba la te ba gan'arɛ kae ho teŋa la mum gura hɔ, ba wan mɛ kuŋkuma, doohe bilam zom ho dangɔɔma la zuo sige paɛ ho na. 9A wan ŋmɛ' ho dangɔɔma la gbi bahɛ, ge dekɛ a zaba lɔgɔrɔ la gbi ho yi wogoro la bahɛ. 10A yiri la wan zo'e gaŋɛ, dekɛ puuhugo ma'an pin ho. Zaba yiri la toroto la pɛɛntɛɛnreba la han ta urugura kɛn'ɛra ho nayaŋa la poan na wo nɛreba n urugure kɛn'ɛra teŋsɛka dangɔɔma n aanhom lu ge te ba kɛn'ɛra se'em la, ho dangɔɔma la wan miina. 11A yiri la to'feenna dameŋa ma'an wan bahɛ te dabeem kɛn' ho sɔya la, a wan kɔrom ho nɛreba la la so'a ge gbi ho dangoonkanra la bahɛ teŋa na. 12Ba wan fan' ho tatelom la zan'an, ge fan' ho koohe doma la me. Ba wan gbi ho dangɔɔma la bahɛ ge wɔnrɛ ho yi soma la woo, va kugu se'a te ho dekɛ mɛ ho yiya la, la dɔɔrɔ seto te ho dekɛ kpa' la woo lobe ba bahɛ mɔgɔrɛ ko'om poan. 13N wan go'e ho yoon la te ho vɔɔla daarɛ woo la, ba kan le wom te kɔnlɔgɔ le eŋɛ bilam giŋ giŋ. 14N wan eŋɛ hɔ te ho lebege tenbeele gan'an, ho wan lebege yogohe deelego zen'an, se'em ka boe wan le ta'an mɛ hɔ. Se'ere n sɔe la, mam Na'ayenɛ n tɔgɛ. Daana Na'ayenɛ yele se'em n bala. 15Daana Na'ayenɛ la n tɔgɛ Tire teŋa yele se'em n wana: Dagɛ hom lua wa te ho lu paɛ teŋa se'em wa n bahɛ te teŋse'ehe n boe ko'om zen'an wa miina wa? Kɔrɔŋɔ wa n kɔrɔne ho se'em, ge te pogoleŋɔ me pogolom sɛba te ba kɛla se'em ho poan wa? 16Teŋse'ehe n boe ko'om zen'enhe wa, ba nabiihe kan dekɛ ba nabiinɛ la yi sɛla. Ba wan yɛɛhɛ ba fukanra la n de na'am futo la lobe bahɛ. Dabeem wan kɛn' ba, te ba yam bɔregɛ, la sɛla n nyaŋɛ eŋɛ hom wa la. 17Ba wan fabela ho zuo yɛta yeti, Teŋkantɛ wa, bene zuo te ho nyaŋɛ sagom wana, teŋkantɛ sɛka nɛreba n boe ko'om nɔɔrɛn wa? Hom n da sɔe ko'om la paŋa zan'an beha, te sɛba woo n kɛn'ɛre lɛm bilam la woo daa zote hom mɛ. 18Nananawa, teŋhe la teŋbibihe se'ehe woo n boe ko'om teŋasoka la paleŋa ɛngere mɛ la lu sɛka taaba te ho lu la. 19Daana Na'ayenɛ la n yele se'em n wana: N han eŋɛ hɔ te ho lebege daboo te ba kan le ta'an malom mɛ hɔ wo teŋhe n sagom te ba kan le ta'an mɛ se se'em la, n wan bahɛ te mɔgɔrɛ ko'om di ho. 20N wan nya bahɛ te ho me sige boko la poan wo sɛba woo n sige boko la poan se'em la. N wan bahɛ te ho sige ta paɛ yaab yaabdoma la. N wan bahɛ te ho sige teŋa teŋa ha ta bɔna bilam, ho wan ta bɔna zen'an n de daboo la poan ta bɔna se'em la, ho kan le malom lebena, bii ho le lebe ho zen'an la la vɔpa teŋa wa poan. 21N wan bahɛ te ho ba'ahegɔ poan kan ana soŋa la fiin me, ho kan le poan bɔna. Ba wan ɛ hɔ, ge ho yaanɛ pon kan le bɔna. Daana Na'ayenɛ la n yele.


Copyright
Learn More

will be added

X\