Ezekiel 21

1Na'ayenɛ tɔgɛ bo mam yeti, 2Asaala dayɔa wa, ŋmɛregɛ ho nɛŋa tɔ Yerusalem teŋa wa la ho tɔgɛ bahɛ ka toolom zen'enhe la zuo. Tɔgɛ bahɛ Israel teŋa la zuo, 3yeti, Na'ayenɛ la n yele se'em n wana: Mam zaberɛ me la hom Israel teŋa wa, N wan foe n so'a ka pɔkɔ poan, la n ŋma nɛre tontɔɔdoma la potɔpa sɛba woo n kɛn'ɛre ho poan la bahɛ. 4Mam yeti n ŋma nɛre tontɔɔdoma la potɔpa la woo bahɛ la zuo, n so'a la ka yeti ka gee nɛra gɔbega la ta paɛ zuɔ la bahɛ. 5Bala te nɛra woo wan baŋɛ ti mam, Na'ayenɛ n foe n so'a ka pɔkɔ poan, ka kan malom lebehe sun'. 6Hom, asaala dayɔa wa kele mɛ. Bahɛ te ho sure sagom te ho kele ba ninin. 7Ba han soke ho yeti, bene te ho kɛla? Ho wan yele ba yeti, yelese'a n kene na la zuo te ho kɛla. La kene na te nɛra woo suunre wan nyɛlegɛ, te nɛra woo giinla kɔ'ɔhɛ. Nɛra woo wan lige, ge te nɛra woo duma ki. La kene na la wan ba'ahom sige na. Daana Na'ayenɛ la n yele. 8Na'ayenɛ tɔgɛ bo mam yeti, 9Asaala dayɔa wa, tɔgɛ bahɛ ba zuo yeti Na'ayenɛ la n yeti se'em n wana: So'a, so'a, so'a n saahɛ nyagera. 10So'a n saahɛ ti ka kɔrom, saahɛ nyagera fego fego wo bugum la! Te wan tara popeelom la n dayɔa na'am wa me yoi? 11So'a la yeti ka saahe me nyagera, te nu'o n kpe'em gin' ka. So'a la saahe ya, nyagera, maahom gan'an ge gura kɔrɔna la nu'o ti ko gin' ka. 12Asaala dayɔa wa, kaahɛ me la sunsagaŋɔ. Se'ere n sɔe la, so'a la yeti ka kɔrom la mam mɛŋa nɛreba, ka boe la Israel nabiihe la zuo. Ba dekɛ nabiihe la mɛ, la mam nɛreba la zan'an tuule la so'a la. Bala zuo la, bahɛ ya te ya nɔɔrɛ yalegɛ. 13Magahegɔ wan wa'ana magahe ya. Ya han zagahɛ n dayɔa na'am, magahegɔ la wan wa'ana. Daana Na'ayenɛ la n yele. 14Hom, asaala dayɔa wa, tɔgɛ bahɛ ba zuo, ge la ho bobe ho nu'uhe ge beha ba. Bahɛ te so'a la kɔrom boyi', pa'ahɛ botan'. Ka dela kɔrɔŋɔ so'a, ka dela so'a sɛka n wan kɔrom zo'e. Ka wan ze'ele ba loga woo kɔrom na kɛn' ba teŋasoka ba'ahɛ ba. 15Bala, te suunre woo wan nyɛlegɛ, ge te kum ko' zo'e. Mam bo so'a la vole ti ka bɔna nayaŋa woo poan la ka kɔrɔna. Ka saahɛ me nyagera, te nu'o me gorɛ ka kaŋkaŋe. 16So'a wa, kɔ'ɔn sɛta la zuɔ, la gɔbega zan'an zen'an woo te ho nɔɔrɛ la ŋmɛregɛ, kɔ'ɔn sɛta! 17Mam me wan bobe n nu'uhe ge behe, te n suunre man'ɛn, Mam, Na'ayenɛ yele se'em n bala. 18Na'ayenɛ tɔgɛ bo mam yeti, 19Hom, asaala dayɔa wa, loe sɔya a yi, la ho daanle a bo Babilon teŋa so'a wa, te ka doohe so aŋa zuo kɛn' na. Sɔya la ayi' la sone ti a zan'an pɔhɛ teŋa la poan na. Daanlɛ zen'se'ehe te sore la ŋmɛregɛ kɛn'ɛra teŋa la poan la. 20Daanlɛ sore deyema ti so'a la doohe sodenɛ kɛn' Ammondoma teŋa la n de Araba la ka kɔrom bilam. Ge daanlɛ sore deyema me, ti so'a la doohe sodenɛ kɛn' Yuda la Yerusalem teŋkantɛ la poan la ka kɔrom bilam me. 21Se'ere n sɔe la, Babilon teŋa naba la ha kena na, a yeti a wa'ana ze'ele la sɔrɔɔ keriga la zuo, la a ŋmɛ' suma la pɛɛma behɛ n wan doohe sose'ere. A wan ŋmɛ a gbaŋa la, a wan behɛ a mɛŋa soŋa ge nyaŋɛ keŋɛ. 22A han ŋmɛ suma la, la wan loe pɛɛma se'a n boe a zuɔ nu'o poan te Yerusalem teŋa yu'urɛ bɔna bini la, a maahenɛ me ti a mɛ kuŋkuma te ba zom a zuo ban dangoone la, la ba sige teŋa la poan. A maahenɛ me ti a bahɛ nɔɔrɛ te ba kɔrom. A maahenɛ me te a kaahɛ tagurege, ge bahɛ te ba mɛ kuŋkuma nayahe la nɔɔrɛn, la ba zom sige teŋa la poan ha. A maahene me te a mɛ kuŋkuma kae dangoone la, ge la ba maalɛ zen'enhe kae teŋa la la ba gan'an gura ti nɛra daa pɛɛn. 23La wan ana wo la kan ta'an eŋɛ me la bo nɛresɛba n eŋɛ sugure nɔɔrɛ la en me la. Ge a me wan tɛɛnhe ba toonbe'seto te ba tom la, ge nyɔkɛ ba tare keŋɛ. 24Bala Daana Na'ayenɛ la n yele se'em n wana: Yamam wa n bahɛ te ya be'em la nɛɛ, doohe la yan bire ya poore bahɛ yelemɛŋɛrɛ la, ge pa'ala ya yelebe'ero la doohe la yelese'a woo te ya eta la zuo, ba wan nyɔkɛ ya tare loŋe teŋa kayema poan ha. 25Ge hom, Israel nabia n eŋɛ potɔpa wa, ya dabaherɛ paɛ na. Ya namehegɔ saŋa la paɛ na, te se'em ka bɔna wan ya'ɛ nɔɔrɛ. 26Daana Na'ayenɛ la n yele se'em n wana: Yɛɛhɛ ya fupeela la bahɛ ge la ya vugehe ya muhe la bahɛ lɔgɔtonɔ kan le ana wo ton yuun ane se'em la. Ge n wan tee zɛnkɛ sɛba n daa dagɛ sɛla la, ge te sɛba n daa de nɛrekanreba la, tee lu teŋa. 27Sagaŋɔ ma'an, sagaŋɔ ma'an, mam mɛŋa n yeti n sagom ka! Ka kan malom lebege teŋsoŋa. Han dagɛ na la ka ŋmɛregɛ lebe la se'emdaana n sɔe en la zen'an na, mam wan dekɛ ka bo se'emdaana n bala. 28Hom, asaala dayɔa wa, tɔgɛ bo ba, yele ba yeti, Daana Na'ayenɛ la n yele Ammondoma la, la ba toorɛ la te ba toora la se'em n wana. So'a, so'a, so'a n kɔ'ɔn foe maahom ti ka kɔrom, ka saahɛ me nyagera wo bugum la. 29La ban pon tara ponpɔrɔŋɔ nɛɛhom pan'aha ho la, ge parona ti bama nyɛte me la zan'an, so'a la wan ba'ahom kɔrom potɔpa sɛba kɔrɔŋɔ dabeha n paɛ wa konkɔya, ka wa kɔrom sɛba namehegɔ n paɛ ti nɔɔrɛ ka bɔna ya'ara wa konkɔya. 30Lebe dekɛ so'a la sun' ka pɔkɔ la poan! Ho sɔyaabdoma teŋa la poan te ba dɔgɛ ho la, bilam te n wan gankɛ hɔ. 31N wan ka'ɛ n sunsunyiim bahɛ ho zuo na, ge vo'ohe n sunsunya sabeeo tuluga bahɛ ho zuo na. N wan dekɛ ho eŋɛ potɔpa nu'uhen n wan dekɛ ho eŋɛ nɛresɛba n min nɛreba namehegɔ nu'uhen. 32Ho yeti ho lebege la bon toota, ho ziim wan ka'ahɛ ho mɛŋa teŋa poan, te ba kan le tɛnra ho yele. Mam, Na'ayenɛ yele se'em n bala.


Copyright
Learn More

will be added

X\