Ezekiel 20

1Yuuma ayopɔe poan, ŋmarehe senuu poan dabeha pia daarɛ, te Israel keendoma basɛba wa'an n zen'an na ti ba ɛ Na'ayenɛ potɛn'ɛre, paana zin'ire n nɛŋan. 2Na'ayenɛ tɔgɛ bo mam yeti, 3Asaala dayɔa wa, tɔgɛ bo Israel teŋa keendoma wa yeti, Daana Na'ayenɛ la n yele se'em n wana: Yamam wa'ana te ya ɛ la mam potɛn'ɛre wa? Mam n kɔ'ɔn bɔna wa, mam kan bahɛ te ya baŋɛ mam potɛn'ɛre. Daana Na'ayenɛ la n yele. 4Hom n wan gankɛ ba? Asaala dayɔa wa, hom wan gankɛ ba? Han dɛna bala, ya dekɛ toonfɛn'ɛhe se'a te ba sɔdoma tom la, 5yele ba yeti, Daana Na'ayenɛ la n yele se'em n wana: Daanse'ere daarɛ te mam loe Israel la, mam yuun pɔ' nɔɔrɛ la Yakob yaahe, ge nɛɛ n mɛŋa bo ba Mizraim teŋa poan. N yuun pɔ' nɔɔrɛ yele ba yeti, Mam de Na'ayenɛ ya Yenɛ la. 6Daanden daarɛ mea poan te mam yuun pɔ' te n tare ba ze'ele Mizraim teŋa poan yehe na te ba kɛn' teŋsɛka te mam mɛŋa dekɛ biŋe ba te ka dɛna teŋsoŋa, zɔta la iilom la seerom, teŋsɛka tentɔnɔ n ane soŋa gana teŋhe wa zan'an la poan. 7Ge n yuun yele ba yeti, Ya zan'an degehɛ bagayooro te ya dekɛ ya mɛhe delom a la. Da dekɛ ya Mizraim teŋa baga wa ganlom ya mɛhe. Mam de Na'ayenɛ ya Yenɛ la. 8Ge ba yuun bire la ba pɔya bahɛ mam na, ka kɛleha mam n yeti ba sɛla la. Ba daa ka sake te ba degehɛ baga se'a te ba dekɛ ba mɛhe delom a la bahɛ, bii ba bahɛ Mizraim teŋa baga la te ba tara la. Mam nya yele ba Mizraim teŋa poan yeti n wan ka'ɛ sunsunyiim bahɛ ba zuto. 9Ge mam n ka bote ti teŋse'ehe n nini nyɛ te n nɛɛ n mɛŋa pa'alɛ Israeldoma tara ba kɛn'ɛra mam n tare ba ze'ele Mizraim teŋa poan yehe na fakɛ n yu'urɛ la zuo. 10Te mam gorɛ ba nu'o tare ba bala ze'ele Mizraim teŋa poan yehe na paɛ pɔgɔtia teŋa wa poan. 11Bilam te mam pa'alɛ ba n malema la n nɔze'elego la, te hom se'em n nane a wan vɔna wo an pa'ale se'em la. 12N le bo ba n Vo'ohogo Dabeha la, te la dɛna danlehom gan'an mam la bama teŋasoka te mam, te ba wan baŋe te mam Na'ayenɛ wan bahɛ te ba dɛna a dene. 13Ge la bala zan'an ha la, Israeldoma wa kelom bire ba pɔya bahɛ ma mɛ pɔgɔtia teŋa la poan. Ba yuun ka dole mam malema la, ge le zagahɛ mam nɔze'elego la, la ban pon mina te se'em n nane nɔbiŋ'a la wan tara vom la, ba yuun kɔ'ɔn mina mɛ ge ganlom mam Vo'ohogo Dabeha la. Bala te mam yuun yele ba yeti n wan ka'ɛ n sunsunyiim bahɛ ba zuo pɔgɔtia teŋa la zuo na te la sagom ba zan'an. 14Ge doohe la mam n ka bote te teŋse'ehe doma nini n nyɛ te n tare ba yehe na la fakɛ n yu'urɛ la zuo. 15Pɔgɔtia teŋa mea poan te n pɔ' yeti n kan bahɛ te ba kɛn' teŋsɛka poan te iilom la seerom zɔta wo ko'om la poan, teŋsɛka tentɔnɔ n ane soŋa gana teŋhe woo te mam dekɛ bo ba la, ba kan kɛn' ka poan. 16Se'ere n sɔe la, ba zagahɛ mam nɔze'elego la me, ge ka dɔla mam malema la, ge me ganlom mam Vo'ohogo Dabeha la me. Se'ere n sɔe la, ba dekɛ ba sunya la kanbɛ bo la ba baga la. 17Ge te mam sina ge sure bahɛ ba te ba tara mam ninbɔn'ɔn, te n yuun ka sagom ba pɔgɔtia teŋa la poan bahɛ. 18N yuun yele ba kɔma pɔgɔtia teŋa mea poan yeti, Da dole ya ya sɔdoma malema wa bii ya dɔla ba nɔze'elego la ya ganlom ya mɛhe la ba baga la. 19Mam de Na'ayenɛ ya Yenɛ. Dole ya mam malema la mam nɔze'elego la. 20Ge la ya da ganlona mam Vo'ohogo Dabeha la, ge bahɛ te dabeha la dɛna danlehom, mam la yamam teŋasoka. Bala te ya wan baŋɛ te mam n de Na'ayenɛ ya Yenɛ la. 21Te Israeldoma la me yuun ta bire poore bahɛ mam. Ba yuun ka dole mam malema la, ba yuun ka man'ɛn ba mɛhe dɔla mam nɔze'elego la. Ban pon mina yeti hom se'em woo n nane nɔbiŋ'a la wan vɔna la, ba yuun ganlom mam Vo'ohogo Dabeha la te mam dekɛ bo ba la me. Bala te mam yuun yele ba yeti n wan ka'ɛ n sunsunyiim bahɛ ba zuo na, bahɛ te n sunsunyiim la sige ba zuo pɔgɔtia teŋa la poan na. 22Ge mam yuun lebehe torɛ n nu'o mɛ n yu'urɛ la fakerɛ zuo. N yuun doohe la mam n wan eŋɛ se'em te teŋse'ehe nini n nyɛ te n tare ba yehe na la da fakɛ n yu'urɛ la. 23Te n yuun le pɔ' nɔɔrɛ bo ba pɔgɔtia teŋa la poan yeti n wan yeregɛ ba bahɛ teŋhe poan, ba wan zɔ lomehe teŋhe. 24Se'ere n sɔe la, ba ka nane mam nɔze'elego la, ge ka dɔla mam malema la me, ge ganlom mam Vo'ohogo Dabeha la ge te ba nini ba kpa' la ba sɔdoma baga la. 25N me daa le dekɛ ba bo malema seko n ka ane soŋa, la nɔze'elego se'a n ka tare vom. 26N bahɛ ba te ba ganlona ba mɛhe daahe la ban daa tare ba bideeŋa kaanbera bɔ'ɔra ba baga la, te n bahɛ te la sagom ba, te ba baŋɛ te mam n de Na'ayenɛ. 27Bala zuo, tɔgɛ bo Israel nɛreba wa yeti, Daana Na'ayenɛ la n yele se'em n wana: Ya sɔdoma wa yuun to' mam mɛ, doohe la ban yuun zagahɛ mam la. 28Mam n daa ta tare ba wa'ana kɛn'ɛhɛ teŋsɛka te n yuun pɔ' nɔpɔtɛ te n wan dekɛ bo la poan ba'ahɛ la, ba yuun dole la kunkuma zuto la teŋkanra se'ehe n tare vɔntɔ vikam te ba kaanbera la kaanbe tona ge nyiiha mam sunsunya. Bilam te ba nyɔ'anra zu'se'ehe nyuŋo n ane soŋa la bɔ'ɔra ba daam bo'olom. 29Te mam yuun soke ba yeti, Kunkuma wa zuto wa te ya zɔna wa dela bem? Ba yi'ire zen'enhe la la Bamah la zina me. 30Bala zuo, yele Israeldoma wa yeti, Daana Na'ayenɛ la n yele se'em n wana: Yamam me yeti ya dɔla la bagayooro la te ya sɔdoma la yuun dɔla la, ge ya ganlom wo ban yuun ganlom se'em la? 31Yan tara ya dayɔɔhe nyɔ'anra bugum poan bɔ'ɔra ya baga, ya kɔ'ɔn bɔna la ganleŋɔ la tara tara la zina wa. Israeldoma wa, yan ete wana mea wa, n sina ya te ya ɛ mam potɛn'ɛrɛ n de se'em la ya? Mam n kɔ'ɔn bɔna wa, mam kan bahɛ te ya baŋɛ mam potɛn'ɛre. Daana Na'ayenɛ la n yele. 32Yan yeti te, To bote te ana me wo teŋhe woo nɛreba n ane se'em la, kaanbere dɔɔrɔ la kuga baga. Mam ka sakɛ! 33Mam n kɔ'ɔn bɔna wa, Daana Na'ayenɛ n yele, n wan dena ya naba, tɛɛn la n nu'o, ge ka'ɛ n sunsunyiim bahɛ ho zuo na. 34N wan gan'ahɛ ya n yeregɛ bɔna teŋse'ehe woo la tɛɛn n nu'o la paŋa gu' ho ge ka'ɛ n sunsunyiim bahɛ ho zuo na. 35N wan tare ho na ze'ele teŋpɔgɔtia la n boe teŋhe la teŋasoka la, te mam la hom beha taaba ge te n gankɛ hɔ. 36Wo mam n yuun gankɛ ho sɔdoma pɔgɔtia la poan se'em la, bala mea te n wan gankɛ hom mɛ. Daana Na'ayenɛ la n yele. 37N wan tɛɛn n doore te ho dɔla tɔla te n kaanle hɔ, ge tare hɔ lebe na, te ho nana nɔbiŋere la te n biŋe la ho la. 38N wan foe sɛba woo n de pobiregadoma la ho poan bahɛ. N wan tare ba ze'ele zen'an woo poan te ba bɔna la yehe na, te ba kan doohe kɛn' Israel teŋa wa poan. Bala te ya wan baŋɛ te mam n de Na'ayenɛ. 39Ge han dɛna hom, Israeldoma wa, Daana Na'ayenɛ n yele se'em n wana: Ya woo lebe kaanbera ya bagarɛ paɛ ba'ahegɔ zan'an. Ge ya kan dekɛ ya bo'olom la ya baga fakera mam fa'a yu'urɛ. 40Daana Nayenɛ yeti, mam toolom zoore n de Israel zoore woko la zuo, bilam Israeldoma zan'an wan na'aha mam teŋa poan. Bilam te n wan to'e ba la ya bo'olom sebo te n mɛŋa loe te ya dekɛ bo mam la ya toolom bonɔ la. 41Mam n ta tare ya ze'ele teŋse'ehe woo poan te ya yeregɛ bɔna se poan wa lagahe na, ya nya wan ana wo zun'uhe se'ehe nyuŋo n ane soŋa la bo ma, ge te n me nɛɛ n fa'a la bo ya teŋhe la ninin. 42N han ta tare ya na kɛn'ɛhɛ Israel teŋa la te n yuun zɛnkɛ n nu'o saazuo, ge pɔ' te n wan dekɛ bo ya sɔdoma la poan, ya wan baŋɛ te mam n de Na'ayenɛ. 43Ya han ta kɛn' ka poan, nya zin'an ka poan, ya wan tɛɛn yan yuun ane se'em, la toonbe'ero seto woo te ya yuun tona ganlona ya mɛhe la, la wan daana ya sunya, la toonbe'seto woo te ya tom la. 44Na'ayenɛ la n yele se'em bo Israel teŋa la n wana, mam yu'urɛ la zuo, n wan tara ho soŋa, n kan eta ho wo ho toonbe'ero la n nare n eta ho se'em la, bala te ho wan baŋɛ ti mam n de to Daana Na'ayenɛ la. 45Na'ayenɛ tɔgɛ bo mam yeti, 46Asaala dayɔa wa, ŋmɛregɛ ho nɛŋa tɔ gɔbega teŋhe wa, la ho tɔgɛ bahɛ se zuo. Tɔgɛ bahɛ Negeb moen tiihe la. 47Yele Negeb tiihe yeti, Wom Na'ayenɛ la n yeti se'em: To Daana Na'ayenɛ n yele se'em n wana: N maahene te n dekɛ la bugum bahɛ ho poan na, te bo di ho timan'aha la, la ho tikɛ'ɛhe la zan'an. Bugum la kan malom kiŋe bomɔ te n wan dekɛ nyɔn' gɔbega ta paɛ zuɔ. 48Nɛra woo wan nyɛ ti mam Na'ayenɛ n laŋɛ bugum la, bo kan tare kiŋire. 49Bilam te mam yeti, N Daana Na'ayenɛ! Israel nɛreba wa yeti mam yeti, en yeen sɔlena la sɔlema!


Copyright
Learn More

will be added

X\