Ezekiel 14

1Te Israel keendoma basɛba nya wa'an n zen'an na, zin'ire n nɛŋan. 2Na'ayenɛ tɔgɛ bo mam yeti, 3Asaala dayɔa wa, nɛrebana mɛ' la baga ba sunya poan, ge degehe potoyɛla beŋe ba nɛhe. N sina ge beha ba te ba dagom sɔkera te ba baŋɛ sɛla mam zen'an? 4Bala zuo, yele ba yeti, Daana Na'ayenɛ la n yele se'em n wana: Israel nɛra se'em han mɛ baga a suunre poan, ge degehe potoyɛla beŋe a nɛŋan ge ihege keŋɛ nɔtɔgɔha zen'an te a soke se'ere, mam Na'ayenɛ wan lebehe a daana, la enŋa n tare baga la zuo. 5Mam yeti n eŋɛ se'em lebehe n fan' n nɛreba Israeldoma wa n zagahɛ mam ge ton dɔla baga pɔya n bala. 6Bala zuo, yele Israel yire wa yeti, Daana Na'ayenɛ la n yele se'em n wana: Tee ya! Ŋmɛrege ya ya mɛhe yehe ya baga la ya toonfɛn'ɛha la poan na. 7Israel nɛra bii saana se'em n kɛn'ɛre Israel teŋa poan, han ve'e a mɛŋa yehe mam nu'uhen, ge mɛ' baga a suunre poan, ge degehɛ potoyɛla beŋe a nɛŋa, ge ihege keŋɛ mam nɔtɔgɔha zen'an te a soke se'ere, mam se'em n de Na'ayenɛ la mɛŋa wan lebehe a daana. 8N nini wa mɔ'ɛ la nɛre enŋa daana, n wan eŋɛ en etegɔ te se'em woo n dole tɔla wan tɔgɛ a yele. N wan ŋmaɛ en n nɛreba poan bahɛ. Bala te yamam wan baŋɛ te mam n de Na'ayenɛ la. 9Ge ba han nyaŋɛ pan'ahɛ nɔtɔgɔheba se'em te a porɛ porega, mam Na'ayenɛ n pan'ahɛ nɔtɔgɔha la. N wan zɛnkɛ n nu'o zabɛ la nɔtɔgɔha la n sagom en Israel nɛreba la poan. 10Ba wan zi ba tuure la zeero, nɔtɔgɔha la se'em n keŋɛ a zen'an te a soke baŋɛ la zan'an, tuure dela boyena. 11Bala te Israel nɛreba wa kan le malom yehe mam nu'uhen bii ba le tara toonyooro ganlona ba mɛhe. Ba wan dɛna mam nɛreba, te mam me dɛna ba Yenɛ. Daana Na'ayenɛ la n yele. 12Na'ayenɛ tɔgɛ bo mam yeti, 13Asaala dayɔa wa, teŋa han tona be'em doohe la ban ka tare sakerɛ sera mam poan se'em, te n tɛɛn n nu'o zabera la teŋa la, te n ŋmaɛ ka dia maalegɔ bahɛ, ge lan bahɛ te kom peelega sige ka zuo la bo ko ka nɛreba la ka dunhe zan'an, 14ge te nɛre tontɔɔdoma batan' wa, Noah, Daniel, la Yob han pon bɔna ka poan, ba wan ta'an fan' la ba mɛŋa vom ma'an, la ban de tontɔɔdoma la zuo. Daana Na'ayenɛ la n yele. 15Bii n bahɛ te bonsɛ'doma doohe teŋa la poan ko' kɔma zan'an te ka lebege daboo, te nɛra kan ta'an doohe ka poan tole la bonsɛ'doma la zuo, 16nɛre tontɔɔdoma batan' wa han pon bɔna teŋa la poan, ba kan ta'an fan' ba mɛhe dayɔɔhe bii ba pɔyɔɔhe vom bahɛ. Ba mɛhe ma'an n wan nyɛ faanrɛ, ge teŋa la kɔ'ɔn yeti ka piihe la zan'an. Mam Daana Na'ayenɛ yele se'em n bala. 17Bii n han tare so'a wa'an teŋa poan na ge yeti, bahɛ te so'a la kɛn' teŋa wa poan, la ka kɔrom nɛreba woo n boe ka poan la ka dunhe zan'an, 18mam, Daana Na'ayenɛ n kɔ'ɔn bɔna wa, nɛre tontɔɔdoma batan' wa han pon bɔna teŋa la poan, ba kan ta'an fan' ba mɛhe dayɔɔhe bii ba pɔyɔɔhe vom bahɛ. Ba mɛhe ma'an n wan nyɛ faanrɛ. 19Bii n han dekɛ too bahɛ teŋa poan na ge ka'ɛ sunsunyiim bahɛ ka zuo na te ziim ka'aha ka poan, koora ka poan nɛresaaleba la dunhe zan'an, 20mam Daana Na'ayenɛ wa n kɔ'ɔn bɔna wa, nɛre tontɔɔdoma batan' wa, Noah, Daniel, la Yob, han pon bɔna ka poan, ba kan nyaŋɛ fan' ba dayɔa bii pɔyɔa. Ba wan nyaŋɛ fan' la ba mɛŋa vom ma'an doohe la ba tontɔɔ bɔŋa la zuo. 21Bala zuo, Daana Na'ayenɛ la n yele se'em n wana: N han ta tom n namehe kanra anaahe la n de so'a la kom la bonsɛ'doma la too la bahɛ Yerusalem teŋa poan na, te la ko teŋa la nɛreba la dunhe zan'an, la wan ta tɔna gaŋɛ bala! 22Ge la bala zan'an, basɛba wan yee, dayɔɔhe la pɔyɔɔhe wan ze'ele namehegɔ wa poan yehe na. Ba wan wa'an ho zen'an na, te ho han nyɛ ba etegɔ la ba aŋa la, la wan bo ho sundin'inhegɔ dekɛ doohe sagaŋɔ seko woo te n dekɛ bahɛ Yerusalem teŋa zuo na la. 23Ho han nyɛ ba aŋa la ba etegɔ la, la wan bo ho sundin'inhegɔ. Se'ere n sɔe ho wan baŋɛ yeti mam kɔ'ɔn ka eŋɛ de yoo ge te gba'are ka bɔna. Daana Na'ayenɛ yele se'em n bala.


Copyright
Learn More

will be added

X\