Yɛhega 34

1Te Na'ayenɛ yele Moses yeti, Kerehɛ kugulama ayi' wo yia kuga la te ho wɔnregɛ bahɛ la, te n golehɛ mam n daa golehɛ se'em eŋɛ yia kuga la zuo la, tee eŋɛ a zuo. 2Maahom ho mea beere bolika wa'an Sinai Zoore wa zuo na, dekɛ ho mea pa'alɛ mam. 3Nɛra nɛra da doohe ho wa'ana, da bahɛ te se'em pon ɛɛra zoore la zen'sɛka, me da bahɛ te piihe bii nii lɛm dɛ ɔbera. 4Te Moses kerehɛ kugulama ayi' n ane wo yia kuga la, ihege bolika yu'uŋyu'uŋɔ, zɔna Sinai Zoore la zuo ha wo Na'ayenɛ n bo en a nɔɔrɛ se'em la, ge zanla kugulama ayi' la a nu'uhen. 5Te Na'ayenɛ dɛna saŋgbanɛ, sige na zɛ'a la en bilam, yi a yu'urɛ la, a yu'urɛ se'ere n de Na'ayenɛ la, 6ge nya wa'ana dɔla Moses nɛŋan, ge yɛta yeti, Na'ayenɛ n wana, Na'ayenɛ n wana, Ninbɔn'zɔrɛ, la zo'ohogɔ Yenɛ la, Yenɛ se'ere n ka ete suunre tɔtɔ la, Yenɛ se'ere n de nɔŋerɛ kantɛ, la birikinte Yenɛ la, 7tara nɔŋkantɛ bɔ'ɔra buuri saŋa tuha tuha la, bahera nɛreba tuure, la ba tobekperega, la ba be'em. Ge nameha be'emdoma ge yɔɔra dɔgɔreba be'em, ta ta'ara ba kɔma, la ba kɔma me kɔma, ta paara ba yaahe pia la senaahe saŋa ha la. 8Te Moses zin'ire teŋa pɔnrɛ na'ma na'ahe Na'ayenɛ. 9Te Moses yeti, Daana wa, ho nini han seren tegɛ la mam, mam po'ohegɔ dela, nɛreba wa n pon dɛna akanbikedoma wa, ho yeen bahɛ to tuure wa, la to be'em wa, ge tara tɔ te to dɛna ho denɛ. 10Te Na'ayenɛ yele en yeti, N biŋere la nɔɔrɛ yeti, N wan tom toonkerehe ho nɛreba la nɛŋan, kerehe se'ehe taaba n ka tabelɛ tom teŋparɛ wa zuo zen'sɛka. Nɛresɛba woo te ho bɔna la ba wa, wan nyɛ Na'ayenɛ kerehe wa, mam n yeti n dekɛ hɔ tom toonse'ere la wan tara la dabeem. 11Tɛnra mam bo ho nɔse'ere zina wa. Behɛ, n wan dige Amoridoma la Kanaandoma la Hitidoma la Perizidoma la Hivdoma la Yebusdoma wa ya nɛŋan bahɛ. 12Mina soŋa, la ho da ta biŋe nɔɔrɛ la nɛresɛba teŋhe te ya yɛ'a se poan wa. Ho han ta eŋɛ bala, la wan dɛna bɛnregɔ gan'an gura ya. 13Ta gbirige ya ba bimbina la bahɛ, ge wɔnrɛ ba toolom kuga la ba Aserah dɔɔrɔ me bahɛ. 14Da po'ohe ba yena. Se'ere n sɔe la, Na'ayenɛ la yu'urɛ n de nyuunre la, dela nyuunre Yenɛ. 15Da makɛ ya biŋe nɔɔrɛ la teŋse'ehe te ya yɛ'a se poan wa nɛreba. Se'ere n sɔe la, ba han ne ta tona ba yaalegɔtooma la la ba mɛhe, la ba yena la, se'em wan bɔna ba poan yi ya, te ya ta lagom di ba kaanbegɔ la dia. 16Ya wan ta di ba pɔyɔɔhe bo ya dayɔɔhe, te ba pɔyɔɔhe la n pon tona yaalegɔ tooma la ba yena la, wan ve'e ya dayɔɔhe la te se ta yaala la ba yena la. 17Da dekɛ ya sɛla maalɛ bagarɛ. 18Tɛnre ya dɛ'ɛna Boroboro N Ka Tare Mi'ihom De'eŋɔ la. Dabeha ayopɔe te ya ne wan dekɛ obe boroboro se'ere n ka tare mi'ihom de poan la, wo mam n bo ya nɔɔrɛ. Eta ya se'em saŋa poan Abib ŋmarega la poan la. Se'ere n sɔe Abib ŋmarega wa poan te ya ze'ele Mizraim teŋa poan yehe na. 19Bideeŋa woo n de bondɔɔ dela mam denɛ. Ya dunhe, ya nii bii ya piihe, ya dunhe kɔmdeena woo dela mam denɛ. 20La han dɛna boŋa bideeŋa, ya ne dekɛ pebila yɔ to'e. Han dagana bala, kɔ' ka nyugela bahɛ. Yɔ ya to'e nɛresaala bikeŋa woo. Se'em da wa'an mam nɛŋan nu'beela na. 21Dabeha ayoobe te ya wan tara tona ya tooma, ge ayopɔe daarɛ la, ya vo'ohe. La han pon dɛna koa bii dia buŋa saŋa, ayopɔe daarɛ la dela Vo'ohogo Daarɛ. 22De'ene ya Dabeha Ayopɔe De'eŋɔ, la ki'deena kɛ'a, la Dia Buŋa De'eŋɔ la yuunɛ ba'ahegɔ woo poan. 23Yuunɛ woo poan, boraahe la ne wan wa'an te Daana Na'ayenɛ Israel Yenɛ la nɛŋan na la sugumnɔɔren botan'. 24Mam wan dige nɛreba zo'e zo'e ba teŋhe poan bahɛ, ge yalegɛ ya teŋan beene la pa'ahɛ. Ya han ne bahɛ ya teŋhe la ge wa'an Na'ayenɛ nɛŋan saŋa se'ehe woo te n pa'alɛ ya wa poan, nɛra ka boe wan doohe bala sɔe ya teŋa la. 25Da tare ya mi'ihom lagom kaanbera ziim kaanbegɔ bɔ'ɔra mam, ge me da ne bahere ya te Azootole kaanbegɔ dia la ze'ele yelegɛ beere. 26Ganhɛ ya ya va'am poan dideena la tare wa'an Na'ayenɛ ya Yenɛ la yire la poan na. Da tare ya boa bin'ihom dogera ka bia nɛnɔ. 27Te Na'ayenɛ yele Moses yeti, Golehɛ yele ana wa, yele ana wa te n dekɛ biŋe nɔɔrɛ la hom, la Israeldoma wa. 28Te Moses bɔna la Na'ayenɛ dabeha pihinaahe, wontɛɛŋa, la yu'uŋɔ zan'an, ka nyu' ko'om, bii a di dia. Ge a golehɛ nɔze'elego pia la eŋɛ kugulama la zuo. 29Te Moses n ze'ele Sinai Zoore la zuo sigera na ge zanla nɔze'elego kugulama ayi' la a nu'uhen la, a ka mi' te enŋa n ze'ele la Na'ayenɛ tɔgɛ la, a nɛŋa la tee mɛ nyagera. 30Aron la Israeldoma la woo n nyɛ Moses la, a nɛŋa la tee mɛ nyagera, te dabeem kɛn' ba te ba ka sakɛ ba lɛm en. 31Te Moses yi' ba te Aron la Israel keendoma la nya paɛ a zen'an na, te Moses tɔgɛ la ba. 32Pooren te Israeldoma la zan'an nya lɛm na, te a nya dekɛ nɔze'elego la te Na'ayenɛ ze'ele bo en Sinai Zoore zuo la, tɔgɛ pa'alɛ ba. 33Moses n ta tɔgɛ la ba ba'ahɛ la, a dekɛ la tanɛ pin' a nɛŋa la. 34Ge a han ne kɛn' te a ta tɔgɛ la Na'ayenɛ, a ne pilige tanɛ la bahɛ mɛ, gura n ta yɛhera na. A me ne han yehe yele Israeldoma la, Na'ayenɛ n bo nɔse'ere la, 35Israeldoma wa ne nyɛ te Moses nɛŋa wa nyagere mɛ, te Moses ne le dekɛ tanɛ la pin' a nɛŋa la, le gura se'em ma'an te a le ta yɛ'a te a tɔgɛ la Na'ayenɛ.


Copyright
Learn More

will be added

X\