Yɛhega 22

1Nɛra han zun' nahɔ, bii pehego ta ko' bii a koohe mɛ, te ya nyɔkɛ en, a wan yɔ nii inuu, nagayemɔ la zuo, bii piihe senaahe pehego koyena la zuo. 2Nayiga han sige nɛra yire, te a nyɛ en lobe en, bii a ŋmɛ' en mɛ te a ki, taalɛ ka dole a daana, 3ge nayiga la han kɔ' kɛn' ho yire wontɛɛŋa na te ho ko ka, ho tom la taalɛ. 4Nayiga han zun' la lɔlega, bii boŋa, bii pehego te ba ta nyɛ duŋa la a dunhe poan, nayiga la lebehe yɔ ka sugumnɔɔren boyi'. 5Nɛra han gu'ura a dunhe bɔn'ɔn poan, te dunhe la ta obe se'em va'am dia, dunhe daana la behɛ a mɛŋa va'am sebo n ane soŋa wo va'am sebo te a dunhe la obe la, lebehe yɔ va'am la daana. 6Bugum han taɛ di, ta di, ta kɛn' mɔen ha, keŋɛ ta di se'em ki te a bum biŋe, bii la di la nɛra dia n nan boe va'amen, te a nan ka bum, se'em n nyɔ' bugum la wan lebehe yɔ sɛla woo te bugum la di la. 7Nɛra han dekɛ a ligiri, bii a lɔgɔseko bo a ma bia te a biŋe bo en, te nayiga ta zun' lɔkɔ la, te ba nyɔkɛ nayiga la, nayiga la lebehe yɔ' lɔkɔ la sugumnɔɔren boyi'. 8Ge ba han ka nyɛ nayiga la, tare ya se'em te lɔkɔ la gan'an a zen'an la keŋɛ yelegankereba la zen'an te ba ta behɛ nya, a nu'o boe a sɔɔn lɔkɔ la bɔrɔgerɛ poan bii, a nu'o ka boe bini. 9Nɔkpe'ene se'ere han ta bɔna dɛna lɔlega, bii boŋa, bii pehego bii fuo, bii lɔgɔseko te ba ka mina se'em n sɔe kɔ, ge te ena yeti mam n sɔe, te ena me yeti mam n sɔe, ba zan'an wa'an yelegankereba la zen'an na, te nɛra se'em te ba ta gankɛ en te a lu la, enŋa daana lebehe yɔ' lɔkɔ la sugumnɔɔren boyi' pa'ahɛ bo se'em n sɔe lɔkɔ la. 10Nɛra han dekɛ a boŋa, bii lɔlega, bii pehego, bii duŋsɛka bo a tadaana te a behera bɔ'ɔra en, te duŋa la ki, bii ka pɔgɔlom mɛ, bii ka bɔregɛ mɛ te nɛra ka nyɛ ka, 11yele dena wa dela bama bayi' la ma'an yele, enŋa la a tadaana la, wa'an Na'ayenɛ nɛŋan na, te se'em te ba dekɛ duŋa la bo en te a beha la, wan pɔ' Na'ayenɛ nɛŋan, te enŋa nu'o ka boe a tadaana wa duŋa la poan. A han deŋɛ pɔ' bala, se'em n dekɛ duŋa la bo en la, bahɛ en, a da kɛɛ en te a lebehe yɔ. 12Ge ba han zun' duŋa la mɛ, se'em te ba dekɛ bo en te a behera la nu'uhen, a lebehe yɔ duŋa la bo ka daana la. 13Sɛla n han nyɔkɛ ka obe, te a keŋɛ ta nyɛ ka zonra pin'ihe na pa'alɛ, a kan lebehe yɔ duŋa la. 14Nɛra han peŋe nɛra duŋa te a tom, te duŋa la ta pɔgɔlom, bii ka ki mɛ, te duŋa la daana ka bɔna bini nyɛ, se'em n peŋe duŋa la lebehe yɔ ka. 15Ge duŋa la daana han bɔna bini nyɛ, se'em n peŋe ka la kan le yɔ ka. A han to'e ne ka na te a tom la toonɛ ge yɔ, toonɛ la ligiri la ma'an te a wan yɔ. 16Boraa han pan'ahɛ pugula n nan ka mi' boraahe gan'arɛ, a solɛ ka, ge kɔ'ɔn tara pɔka la te ka dɛna a pɔga. 17Pugula la sɔ han ka sakɛ te a dekɛ pugula la bo en te a di, la kelom dɛna la a solɛ poge solɛ. 18Da bahɛ ya te poge bakologo daana vɔna ya teŋa la poan. 19Nɛresaala han lagom la duŋa, ya ko enŋa daana. 20Se'em woo n kaanbɛ sɛla bo yenɛ se'ere ge dagana mam, Na'ayenɛ wa, ya ko en. 21Da behɛ saana yoo, bii ho eŋɛ en sɛla n ka ane soŋa, se'ere zuo, yamam mɛhe yuun dela saama Mizraim teŋai. 22Da zeem pɔkɔɔnrɛ, bii keebega, 23Se'em han eŋɛ bala, te ba kaahɛ bo mam na, n wan wom ba kaahega la, 24n suunre wa nyie, te n kɔrom ya la so'a, ge te ya pɔgɔba me lebege pɔkɔnpa, te ya kɔma me lebege keebehe. 25Ho han dekɛ ligiri peŋe mam nɛreba wa se'em n de naha bɔna la ya, da eŋɛ en wo ligipɛmeheba n ete se'em la, da dekɛ sɛla dɔgelɛ en te a yɔ' 26Ho tadaana han tara ho sanɛ, ge ka nyɛ bo ge tee dekɛ a fugɔbega bo ho, yenɛ han ma'ɛn, ho tare a fuo la ta bo en. 27Se'ere n sɔe la, a fuseko te a tara pin'ira a mɛŋa zan'an n bala. A yeti a le dekɛ la bem pile? La han eŋɛ bala te a kaahɛ bo mam na, n wan wom. Se'ere n sɔe la, mam dela ninbɔn'zɔta. 28Da kɛhera Yenɛ yu'urɛ, bii ho pɔ' nɔɔrɛ bahɛ nɛŋadaana se'em n behere ya nɛreba zuo. 29Da tota ya nu'uhe ya bo'olom poan, ya bikeema woo dela mam denɛ. 30Ya nii, la piihe kɔmdeena me dela bala mea. Bahɛ ya te ba bɔna la ba madoma dabeha ayopɔe, te dabeha anii daarɛ, ya tare ba na bo mam. 31Yamam dela mam toolom nɛreba, bala, da obere ya nɛnseto te sɛla nyɔkɛ obe gee bahɛ, ne dekɛ ya bo baahe.


Copyright
Learn More

will be added

X\