Yɛhega 21

1Nɔze'elego seko te ho wan pa'alɛ nɛreba dela: 2Ya buuri la poan, han da' Hebru nɛra n de boraa te ka dɛna a da'aberɛ tom yuuma ayoobe bo en, yopɔe yuunɛ la, bahɛ en te a keŋɛ, a me da lebehe yɔ hɔ sɛla. 3Enŋa ma'an n han bɔna la hɔ, a kena. Ge a han wa'an mɛ la a pɔga na, a tare a pɔga keŋɛ. 4A daana la han di pɔka la bo en, te ka dɔgɛ bodibinto la pugunto la en, ge te saŋa la paɛ te a yɛ'a, a ma'an n ye'ehe ge te pɔka la, la ka kɔma la zan'an dɛna a daana la denɛ. 5Ge da'aberɛ la mɛŋa han ya'ɛ a nɔɔrɛ yeti, Mam nɔŋɛ n daana wa, la n pɔga wa, la n kɔma la wa mɛ, n ka bote n yehe ta sɔna n mea, 6a daana la tare en wa'an Yenɛ nɛŋan na, tare en paɛ ze'ele nɔɔrɛn na, dekɛ piŋkpa'a voŋɛ a toberɛ, te a kɔ'ɔn dɛna a da'aberɛ tona bɔ'ɔra en yɛ'ɛha. 7Boraa han koohe a pɔyɔa bo te ka dɛna da'aberɛ, te saŋa wa ta paɛ, ka kan keŋɛ zaŋa wo boraa n de da'aberɛ n wan keŋɛ zaŋa se'em la. 8A han ka eta soŋa bɔ'ɔra a daana se'em n da' en la, ba lebehe yɔ to'e en. Se'em n da' pɔka da'aberɛ ka tare sore te a dekɛ en koohe bo saama, se'ere zuo, a eŋɛ n sɛla n ka ane soŋa. 9Ho han le da' la pɔka da'aberɛ bo ho dayɔa, eta n wo ho pɔyɔa la. 10A han le di la pɔka na pa'ahɛ, a da mɔna yia pɔka la dia, bii futo, bii lan sone te a eta pɔka se'em. 11Boraa la han ka bɔ'ɔra pɔge da'aberɛ la yele ana atan' wa, te pɔka la yehe, ka ka tare sanɛ, bii ligiri te ka yɔ lebehe. 12Se'em n ŋmɛ' nɛra ko, ba ko' en. 13Ge a han ka mina, ge te la dɛna la Yenɛ n bahɛ te la wa'an bala na, n wa pa'alɛ zen'an, te a daana zɔ keŋɛ ka poan. 14Ge se'em han mina ge dekɛ a sunsunyiim ko nɛra, ge pon zɔ na gin' kaanbegɔ zen'an la, ya tare ya en yehe teŋa la yeŋa ha ta ko' en. 15Se'em n ŋmɛ' a sɔ, bii a ma, ko ya en. 16Se'em n zun nɛra n de yameŋa, bii nɛra, ko ya en. 17Se'em n pɔ' nɔɔrɛ bahɛ a ma, bii sɔ zuo, ko ya en. 18Nɛreba bayi' han zabɛ, te ayema la dekɛ kugure ŋmɛ ayema la, bii a ŋmɛ' en mɛ la nu'o pɔgɔlom en, te a ka ki, ge' gan'arɛ bɔ'en, 19a han ta ihege yehena du'uha la doore, se'em n pɔgɔlom en la peɛn ya, a sanɛ dela a yɔ ban'anra la, saŋsɛka woo te a dekɛ gan'arɛ bɔ'en la, ge behɛ en te a yee soŋa. 20Kpɛ'ɛn sɛka n dekɛ gambanɛ ŋmɛ' a yameŋa n de boraa, bii pɔka, te yameŋa la doohe ŋmɛ'a la poan ki, donlegɛ ya kpɛ'ɛn kaŋa toberɛ, 21ge yameŋa la han ihege dabeha ayi', bii atan' poan, bahɛ ya en, se'ere zuo, yameŋa la dela a bonɔ. 22Nɛreba han zabera, ta zan'ɛn pɔgɔpoadaana bahɛ, te ka ta dɔgɛ bahɛ ge te sɛla ka daam ka, ka sera la kɛɛ se'emdaana n zan'ɛn a pɔga la bahɛ la n bote sɛla. A kɛɛ en wo naba yire n kɛɛre toon denɛ se'em la. 23Ge daaŋɔ han bɔna bini te pɔka la ki, dekɛ ya vom yɔ vom. 24niho yɔ niho, nyɛnɛ yɔ nyɛnɛ, nu'o yɔ nu'o, te na'arɛ yɔ na'arɛ, 25nyɔ'an yɔ nyɔ'an, pɔgeleŋɔ yɔ pɔgeleŋɔ, te fuula yɔ fuula. 26Kpɛ'ɛma han ŋmɛ' a boraa, bii pɔge da'aberɛ niho sagom, a bahɛ te a keŋɛ, te la dɛna a niho la sanɛ n bala. 27A han ŋmɛ la boraa, bii pɔge da'aberɛ nyɛnɛ kɔ, a bahɛ te a keŋɛ, te la dɛna a nyɛnɛ la sanɛ n bala. 28Lɔlega han zɛ boraa, bii pɔka ko, lobe ya lɔle kaŋa ko, ge da obe ya ka nɛnɔ la. Taala me ka dole lɔlega la daana. 29Ge nahɔ la han pon zɛɛra la nɛreba, te bo daana la mina, ge bahɛ bɔ, te bo nya ta ko boraa bii pɔka, ya lobe bo ko, ge lobe bo daana la me ko. 30Ge se'em n ki la nɛreba han bɔta te nahɔ la daana yɔ, ba kɛɛ en ban bote se'em te a yɔ nɛra la vom la. 31Nahɔ la han pon ko' la bia n de bodibila, bii bipugula, la dela bala mea 32Nahɔ la han le ko la yameŋa n de boraa, bii pɔka, nahɔ la daana wan yɔ sanlenpeelega kpila pihitan' bo yameŋa la te lɔlega la zɛ ko' la daana, ge te ba lobe nahɔ la ko. 33Nɛra han tun' boko, ge ka lebehe pin' ko, te nɛra lɔlega, bii boŋa wa'ana lu bini ki, 34se'em n tun' boko la yɔ duŋa la daana, ge sɔna duŋkiiriŋa la. 35Nɛra lɔlega han pɔgɔlom nɛra ayema lɔlega te ka ki, ba koohe lɔle vɔa la, tɔnrɛ ligiri la ma'an ma'an, ge tɔnrɛ lɔle kiiriŋa la nɛnɔ la me ma'an ma'an. 36Ge nahɔ la pon han ŋmɛ'ɛra la nii, te bo daana la mina, ge bahɛ bɔ, te bo nya ta ko' ayema nahɔ, bo daana la wan lebehe nahɔ yɔ, ge sɔna lɔle kiiriŋa la.


Copyright
Learn More

will be added

X\