Yɛhega 12

1Te Na'ayenɛ yele Moses la Aron Mizraim teŋa poan yeti, 2Ŋmarekana wa n wan daanlɛ ya pɔhega ŋmarega, kana n wan dɛna ya yuunɛ pɔhega ŋmarega. 3Yele ya Israel buuri wa yeti, ŋmarekana wa dabeha pia daarɛ, yire woo poan, zenzaka woo nyɔkɛ pehego ko. 4Ge zenzage sɛka nɛreba han pɔ'ɛ kan ta'an obe pehego ba'ahɛ, ba lagom la zenzaka sɛka nɛreba me en pɔ'ɛ, te ba zan'an nyɔkɛ pehego koyena ko tɔnrɛ ban zone se'em la obe. 5Duŋsɛka te ya wan nyɔkɛ la dɛna yuunɛ ma'an, ge dɛna pehego, bii boa, dɛna dundɔɔ, te sɛsɛla ka eŋɛ ka. 6Ba ne nyɔkɛ ka ze'ele beha ka soŋa gura ŋmarega wa, dabeha pia, la anaahe daarɛ zanɔɔrɛ, yentule n ta ana vɛɛn la, hom se'em woo n de Israel buuri, ko ho duŋa. 7Tɔgelɛ ya ziim la, dekɛ boonhɛ ya yiya se'a woo poan te ya obe nɛnɔ la nayahe loga a yi la, la se saazuo. 8Ya sɛn' nɛnɔ la, dekɛ bonganraha booɛ tɔ, obe to yu'uŋkoŋɔ mea poan, la boroboro se'a te mi'ihom ka bɔna de poan. 9Da obe ya duŋa la nɛŋɔ seko kanherɛ, bii ya dogɛ. Sɛn' ya tɔ bugum poan, la zuo, la na'ma, la pooren lɔgɔrɔ la zan'an. 10Da obe ya ge gee to ze'ele gura beere, to han gee yelegɛ beere, ya nyɔ' tɔ bugumen. 11Yan wan ana se'em ge ɔbera nɛnɔ tona wa dela, yɛ ho fuo, pire ho tagara, ge zanla ho doore ho nu'uhen ge ɔbera kalam kalam. La dela Na'ayenɛ Azootole. 12Yu'uŋɔ koŋɔ mea poan, n wan doohe Mizraim teŋa poan, damɛ bikeema woo ko. Nɛresaaleba, la dunhe bikeema wan ki. N wan tare gankerɛ wa'an Mizraim teŋa baga wa zuo na. Mam n de Na'ayenɛ. 13Ziim sebo te ya dekɛ boonhɛ ya yiya la, n wan dɛna ya danlehom, n han nyɛ ziim la, n wan zooe tole, se'em ma'an te n ta kɔ'ɔra Mizraim teŋa wa la, sagaŋɔ la kan paɛ ya. 14Tɛnre ya dabaherɛ dena wa, ge dɛ'ɛna de de'eŋɔ yuunɛ woo bɔ'ɔra Na'ayenɛ, ya buuri saŋa woo poan. 15Dabeha ayopɔe te ya ne wan dekɛ boroboro se'ere n ka tare mi'ihom bo poan la. Dabaherɛ wa pɔhega daarɛ, ya ne yehe mi'ihom lɔkɔ woo n boe ya yiya poohen bahɛ. Se'em n di dia te mi'ihom bɔna bini dabeha ayopɔe wa n pɔhɛ daanse'ere la, ta paara a ba'ahegɔ, ba wan ŋmaɛ hom daana Israel buuri la poan bahɛ. 16De'eŋɔ wa pɔhega daarɛ dela toolom daarɛ ge yopɔe daarɛ la me dela toolom daarɛ. Da tom ya toon toonɛ dabeha ana wa poan, han dagana ya dogɛ dia di ma'an, yan wan eta se'em dabeha ana wa poan n bala. 17De'ene ya disɛka n ka tare mi'ihom bo poan de'eŋɔ wa. Se'ere n sɔe la, daanden daarɛ te mam tare ya buuri wa, ya yizuo, yizuo, ze'ele Mizraim teŋa poan yehe na. De'ene ya Boroboro N Ka Tare Mi'ihom De'eŋɔ wa yuunɛ woo bɔ'ɔra mam, ya buuri saŋa woo poan. 18Yuunɛ pɔhega ŋmarega woo dabeha pia la anaahe daarɛ zanɔɔrɛ, ya ne pɔhɛ dita disɛka n ka tare mi'ihom bo poan, ta paɛ ka dabeha pihiyi' la deyena daarɛ zanɔɔrɛ. 19Dabeha ayopɔe, ya da bahɛ te mi'ihom pon pota ya zen'an. Hom se'em n di sɛla te mi'ihom bɔna bini, ba wan ŋmaɛ ho Israel buuri la poan bahɛ, a dɛ'a saana bii teŋan bia, ba wan ŋmaɛ en bahɛ. 20Yan pon bɔna zen'sɛka woo saŋkana wa poan, da di ya sɛla te mi'ihom bɔna bini. Dabeha aŋa poan, ya dia dela boroboro se'ere te mi'ihom ka bɔna de poan la ma'an. 21Te Moses yi' Israel keendoma la zan'an lagahɛ na, yele ba yeti, Nɛra woo keŋɛ nananawa ta loe duŋa bo a yiredoma, la ya kɔrɔgɛ ka, te ka dɛna Azootole duŋa. 22Dekɛ ya laa tɔgɔlɛ ka ziim la, dekɛ nyunhunyuŋa tom bo poan boɔnhɛ ya yiya nayahe saazuo, la se loga. Se'em da ze'ele a bɔ'en yehe yu'uŋkoŋɔ na, gura beere bolika. 23Na'ayenɛ yeti a doohe la Mizraim teŋa wa poan zan'an, damɛ bikeema woo ko, a han ta kaara nyɛ ziim la ya nayahe nɔyan la, a wan zooe tole, a kan ko bikeema yire denɛ poan. 24Tɛnre ya dɛ'ɛna de'eŋɔ kona wa, te ko dɛna malema bɔna bala bo yamam, la ya kɔma yɛ'ɛha. 25Ya han ta kɛn' teŋsɛka poan te Na'ayenɛ biŋe nɔɔrɛ te a wan dekɛ bo ya te ka dɛna ya denɛ la, ya tɛnra dɛ'ɛna de'eŋɔ wa. 26Ya kɔma han ta soke ya yeti, de'eŋɔ kona wa vonɔrɛ dela bem? 27Ya yele ba yeti, La dela Azootole kaanbegɔ bɔ'ɔra Na'ayenɛ n yuun zoohe to yiya Mizraim poan tole, ge ko Mizraim teŋa bikeema woo la. Moses en tɔgɛ wana ba'ahɛ la, te nɛreba la pɔnrɛ na'ma po'ohɛ. 28Te Israeldoma wa eŋɛ doohe Na'ayenɛ n bo Moses la Aron a nɔɔrɛ se'em la. 29Yu'uŋɔ koŋɔ mea poan, te Na'ayenɛ doohe Mizraim teŋa la poan zan'an ko Mizraim bikeema woo. Pɔhɛ Faro la en zin' a na'am gɔŋɔ zuo la bikeema, ta paɛ se'em n pon bɔna paka deo poan bikeema, ta' la dunhe bikeendoma. 30Te naba la, la a kpɛ'ɛndoma, la Mizraim teŋa nɛreba la zan'an ihege yu'uŋkoŋɔ mea te tagurega luta Mizraim teŋa la zan'an poan. Se'ere n sɔe la, yire ka gee Mizraim teŋa la poan te nɛra ka ki bini. 31Yu'uŋɔ koŋɔ mea poan, te Faro yi' Moses la Aron na yele ba yeti, Ihege ya ka'lam, ge bahɛ n nɛreba wa. Yamam, la ya Israel nɛreba la zan'an. Keŋɛ ya ta po'ohɛ Na'ayenɛ la wo yan bote se'em la. 32Pe'e ya piihe, la ya nii wo yan yele se'em la keŋɛ, ge kan' bahɛ n zuo na. 33Te Mizraimdoma wa kɔ'ɔn zɛ'a Israeldoma wa zuo kaŋkaŋe, yɛta ba yeti, Yehe ya ge bahɛ to teŋa wa, han dagana bala, to wan ki zan'an. 34Te Israel nɛreba wa yari degehɛ ba zom n nan ka mi'e, la ba laahe se'ehe te ba tara nɔna ba zom la bobe ba futo poan buke ba bɔgɔrɔ zuo te ba keŋɛ. 35Te Israeldoma wa eŋɛ Moses n yele ba se'em la, te nɛra woo sohɛ Mizraim nɛreba la sanlenpeelega, la sanlema nonɔm lɔgɔrɔ, la futo. 36Te Na'ayenɛ dekɛ ninbɔn'zoolom kɛn'ɛhɛ Mizraim nɛreba la, te ba bo Israel nɛreba la en sohɛ ba sɛla woo la. Israel nɛreba wa n doohe sose'ere fan' Mizraim nɛreba wa se'em n bala. 37Te Israeldoma wa ze'ele Arameses teŋa, keŋɛ ta paɛ Sukot teŋa. Te boraahe la ma'an kanlɛ dɛna wo tuha kɔbehe seyoobe, te pɔgɔhe, la kɔma ka pa'ahɛ. 38Te nɛresɛba n dagɛ Israel buuri la me zo'e, lagom doohe ba, la ba dunhe kekeko. 39Zom sebo te ban tare ze'ele Mizraim teŋan ka tare mi'ilom la, te ba maala boroboro n ka tare mi'ilom obe kena. Se'ere n sɔe la ban sa'ɛ ba Mizraim teŋa poan la, ba ka nyaŋɛ ze'ele, maahom dia bo ba mɛhe. 40Israeldoma wa kɛn' Mizraim teŋa poan la yuun kɔbehe senaahe, la yuuma pihitan'. 41Yuuma kɔbehe senaahe, la yuum pihitan' la ba'ahegɔ daarɛ, te Na'ayenɛ nɛreba wa, ba yizuo, ba yizuo, yehe Mizraim teŋa poan. 42Yu'uŋ kona wa dela Na'ayenɛ toolom yu'uŋɔ seko te a tare Israeldoma wa ze'ele Mizraim teŋa poan yehe na. Yu'uŋ kona mea dela toolom yu'uŋɔ bo Israel buuri woo, te ba tɛnra kɔ ba buuri woo saŋa poan. 43Te Na'ayenɛ yele Moses la Aron yeti, Azootole la malema n de se'a dela, saana ka diti ko dia. 44Ge hom Israel nɛra se'em han da' ho da'aberɛ n de boraa, ho ŋma' dɛ, ge te de ta'an di Azootole De'eŋɔ wa dia. 45Yameŋa, bii da'aberɛ woo da dita Azootole wa dia. 46Diti ya Azootole dia wa yire deyena poan, da tare ya nɛnɔ la toseto ze'ele yire se'ere te ya dita Azootole bini la, yehe yeŋa. Da ŋma'are ya Azootole duŋa nɛnɔ la konba. 47Israel buuri la zan'an dɛ'ɛna Azootole De'eŋɔ wa. 48Saana han kɛn'ɛra la ya, ge bɔta te a lagom Azootole De'eŋɔ wa, bɔ'ɔra Na'ayenɛ, a ŋma' a mɛŋa, la a yire boraahe zan'an, ge nya ta'an lagom dɛ'ɛna de'eŋɔ la wo a dela Israel buuri la. Se'em n ka ŋma da lagom dita kɔ. 49La dela bala mea pa'alegɔ bo hom se'em n pon dɛna Israel nɛra, bii saana. 50Te Israeldoma wa eŋɛ doohe Na'ayenɛ n bo Moses la Aron a nɔɔrɛ se'em la. 51Daanden daarɛ mea te Na'ayenɛ tare Israeldoma wa ba yizuo, ba yizuo, ze'ele Mizraim teŋa poan yehe na.


Copyright
Learn More

will be added

X\