Ester 2

1Te la bɔna bɔna te naba Ahasurus suunre la ta ma'ɛn, te a nya tɛn'ɛha a pɔga Vasti n eŋɛ en se'em la a etegɔ la n tara yelese'ere wa'an a zuo na la. 2Bala te tontoneba sɛba n boe naba nɛŋan behera en la nya yele en yeti, Naa, bahɛ te ba doohe lagahɛ pɔgɔsa'ara n nan ka mi' boraahe na. 3Loohe kpɛ'ɛndoma te ba doohe ho sɔ'ɔlom wa poan zan'an ganhɛ pɔgɔsa'ara soma n nan ka mi' boraahe tare ba wa'an Susa poan yikantɛ la poan na te ho kpɛ'ɛma Hegai se'em n sɔe pɔgɔhe yɛla beha, la beha ba. Ge la ba bɔ'ɔra ba sɛla n wan bahɛ te ba iŋa ana soŋa. 4Te ho nya behɛ ba poan, te se'em te ho suunre kɛn' han tee ze'ele Vasti na'arɛ dɛna ho pɔga. Te potɛn'dena wa pee naba poorɛ te a seren bahɛ te ba tom dɛ. 5Susa teŋa poan la, Yudoma boraa n boe bini te ka yu'urɛ yi'ira Mordekai te a sɔ dɛna Yair, se'em me sɔ n de Simei, se'em me sɔ n de Kis, dɛna Benyamin teŋa boraa la. 6Kis dela se'em te Babilon teŋa Naba Nebukadnezar keŋɛ ta zabɛ nyaŋɛ Yerusalem teŋa ge nyɔgɛ enŋa, la Yuda teŋa naba Yekonia. Ge ko yaŋɛ tare ba lebe Babilon poan na la. 7Mordekai n uge Hadasa, bii Ester n de a pɔyɔa la te a ta zo'e. Se'ere n sɔe la Ester yuun dela keebega, ka tara sɔ, bii ma. Media teŋa pugula Ester wa som mɛ te la ka tara makerɛ. Bala Ester sɔ, la a ma n ta ki ge bahɛ en la te Mordekai dekɛ en te a dɛna a mea pɔyɔa te a beha en. 8Naba nɔɔrɛ la a potɛn'ɛrɛ la n yehe na la, te ba lagahɛ pɔgɔsa'ara kekeko wa'an Susa eŋɛ Hegai nu'uhen te a beha ba la ba yuun tare Ester me keŋɛ la naba la yire poan te a bɔna Hegai se'em n behe sɔ'ɔlom la poan pɔgɔhe yɛla la te a beha en. 9Te pugula la dɛna pugula n ane wa'an baanlam, te la pee Hegai poorɛ, te a nɔŋɛ kpe'era la en, bɔ'ɔra en nonɔm lɔgɔrɔ, la di sɛka n maale nɛra iŋa la, la sɛla woo n de a daarɛ woo tɔntɛ la kalam kalam, ge me eta pɔsɔɔrɔ toyopɔe la te ba loe te ba tona bɔ'ɔra en la bala mea. 10Ge bala woo n ete la Ester ka pa'alɛ a nɛreba n de sɛba, bii a sɔ n de se'em se'ere zuo, Mordekai mɛŋa n kan'an en te a da ta pa'alɛ. 11Ge daarɛ woo, Mordekai ne wan keŋɛ doohe ban boe zen'an la tole te a behɛ Ester n teere se'em, ge behɛ lan ane n se'em. 12Pugula sɛka woo te ba behɛ ka bini ta paɛ ŋmarehe pia la seyi' n nya wan ta'an doohe naba Ahasurus nɛŋan tole te a behɛ en ane se'em ŋmarehe seyoobe te ba ne dekɛ soonra ko'ɛnka kaam ma'an, ge le dekɛ ŋmarehe seyoobe me sɔnra kaam sebo n tare nyuŋo soŋɔ, ge dita di nɔ'ɔma. 13Wana han eŋɛ ba'ahɛ n nya de pugula la nya wan ta'an nyɛ naba, te ka han nyaŋɛ nyɛ naba la, ge soke sɛla te ka bɔta naba yire la poan ka wan to'e. 14Ka ne wan kɛn' naba la zen'an zanɔɔrɛ, ta lebe bolika Saasgaz se'em n behere naba pɔgɔbɔ'ɔrenhe la zen'an na le maahena ka mɛŋa, kaŋa kan le kɛn' naba la zen'an han dagana naba la mɛŋa n ba bɔta en bahɛ te ba wa'ana yi en. 15Mordekai sɔ sɔɔn Abihail pɔyɔa Ester se'em te Mordekai soe behera la, te saŋa n ta paɛ te Ester kɛn' nyɛ naba la, a ka soke sɛsɛla han dagana kan'seko te Hegai se'em n dole behera naba pɔgɔba la dekɛ kan'an en la. Ester dela pugula sɛka te nɛra woo nɔŋɛ la. 16Bala ŋmarehe pia la te ba yi'ira ka te Tebet ŋmarega la poan, naba Ahasurus na'am dia yuuma ayopɔe daarɛ n bala te ba tare Ester kɛn' naba Ahasurus zen'an la. 17Naba la n ta nyɛ en la, a suunre kɛn' en mɛ gana pɔgɔhe la zan'an Ester ma'an te naba la suunre kɛn' pɔgɔsa'ara la n nan ka mi' boraahe la woo poan, te a bahɛ te ba tare sanlema futo na yɛ en, te a sɔe Vasti na'arɛ tee dɛna naba pɔgɔkeema. 18Te naba la bahɛ te ba eŋɛ de'eŋɔ dia, te a segɛ de'eŋɔ la te Ester dia de'eŋɔ. Ge bahɛ te daandene dɛna Vo'ohogo Daarɛ a teŋa la poan, ge le yehe teŋa lɔgɔrɔ tɔnrɛ nɛreba. 19Ban lagahɛ pɔgɔsa'ara la na la, te Mordekai zin' la naba nayaŋa la nɔɔrɛn. 20Bala ma'an te Ester kelom ka pa'alɛ a nɛreba n de sɛba, bii n de buuri se'ere. Se'ere n sɔe la Mordekai n kan'an en te a da pa'alɛ. Te Ester seren nam Mordekai nɔɔrɛ wo n pon nan en se'em la. 21Saŋkaŋa mea poan te, te Mordekai yɛha zin'ita naba nayaŋa la poan la, te naba la kpɛ'ɛndoma bayi' Bigtana, la Teres sɛba n beherɛ dia tɔa la suunre nyie la naba Ahasurus, te ba dɔla sɔya te ba ko' en. 22Te yele la ta lu Mordekai tobai, te a dekɛ dɛ waaɛ naba pɔgɔkeema Ester, te Ester nya yele en. 23Te ba vɛɛnhɛ yele la poan, te de ta dɛna sera, te ba nyɔkɛ boraahe seyi' la yule ba dɔɔseto te ba sɛ. Ge nya ze'ele naba nɛŋan golehɛ yele la eŋɛ yɛla gɔŋɔ la poan.


Copyright
Learn More

will be added

X\