Pa'ala 2

1Te mam yele bo n mɛŋa yeti, N wan makɛ n mɛŋa la na'am behɛ. Bala te mam sɔrɔna. Ge mam nyɛ te bala me dela yoo. 2Mam yeti, sɔrɔŋɔ dela yoo, na'ahe ka bo'ore sɛla. 3Te mam tɛn'ɛhɛ n suunre poan mam wan dekɛ n mɛŋa bo daam te la ana se'em, la mam wan lebege gerego te la ana se'em. N bote n baŋɛ la sɛla n nare te asaala tom a dabeha ayi' vom wa poan teŋparɛ wa zuo. 4Te mam tom toonkanra bo n mɛŋa ge mɛ' yiya ge kɔ vatɔ bo n mɛŋa. 5Mam kɔ zɛn'ma'aha, ge maalɛ sɔnhega zen'enhe sɛ' tiihe woo buutɛ n wone dia se poan bo n meŋa. 6N tun' mɔga bo n mɛŋa, tara ko'om la bahera tiihe n zo'ore na. 7N da' boraahe la pɔgɔhe te ba dɛna n da'aba, ge tara n yamehe se'ehe te ba dɔgɛ se n yire poan. Ge n tara piihe la nii gaŋɛ sɛba woo n wa'an yia na ge bo mam Yerusalem poan la. 8Ge n me panrɛ la sanlenpeelega la sanlema la lɔgɔseto te nadoma basɛba la teŋhe sese'ehe tara na bɔ'ɔra mam la. N me tara baambaandoma n de boraahe la pɔgɔhe, la pɔgɔba kekeko ge me tara asaala suunre n bote sɛla la. 9Te mam dɛna nakantɛ gana sɛba woo n deŋɛ mam nɛŋa Yerusalem na la, te n yam me zo'e. 10Sɛla woo te mam bɔta, mam tare la mɛ. Mam suunre n bote nyɛlom sebo woo de nyɛte mɛ. N tooma la yɔɔrɛ n bala. 11Ge mam behɛ n nu'uhe tooma la zan'an la, paŋsɛka te mam dekɛ namehɛ ge nyɛ la, la woo dela yoo, la dela sabeeo dika. Sɛla ka tare yɔɔrɔ teŋparɛ wa zuo. 12Bala te mam ŋmɛregɛ n potɛn'ɛrɛ keŋɛ yam, la yelese'a n ka tare vɔnrɛ la gɔɔnɛ poan. Se'ere n sɔe la, se'em n wan sɔe na'am la wan eŋɛ la bene gaŋɛ sɛla n pon eŋɛ biŋe la? 13Te mam bɔkɛ te yam nyane na'ahe, wo nɛɛhom n nyane lika se'em la. 14Yamdaana mi' enŋa n ye' zen'an mɛ, ge gerego kene la aliko. Ge mam mi' te yele yenɛ n sigere ba woo zuo. 15Te mam yele n mɛŋa yeti, sɛla n sigere gerego zuo la, denɛ mea n sigere mam zuo. Bala, n yam kerega wa vɔnrɛ dela dene? Bala te mam yele n mɛŋa yeti, wana me dela yoo. 16Se'ere n sɔe la, ba kan tɛnra yamdaana yele saŋa woo, wo ban kan tɛnra gerego yele se'em la. Dabeha kene na te ba wan tamɛ ba woo yele. Mam tɛn'ɛhɛ baŋɛ te gerego n kiiri se'em la, yamdaana kiiri la bala mea. 17Te mam sea yehe la vom wa. Se'ere n sɔe la, mam yam wa yɔɔrɔ dela bem? Te mam yele n mɛŋa yeti wana dela yoo, la dela sabeeo dika. 18Bala te mam suunre nyie la vom wa yɔɔrɔ seto te mam namehɛ teŋparɛ wa zuo ge nyɛ la. Se'ere n sɔe la, n wan ba'ahom bahɛ tɔ bo la n pooren daana. 19Se'em me kan baŋɛ nya a wan dɛna la yamdaana bii gerego, ge wan sɔe sɔna mam namehegɔ yɔɔrɔ la te mam namehe teŋparɛ wa zuo nyɛ la. Wana wa dela yoo. 20Bala te mam suunre yehe la toonse'a yɔɔrɔ te mam namehe teŋparɛ wa zuo nyɛ la. 21Nɛra han dekɛ a yam, bɔkerɛ la a mi'ilom tom tooma ta dekɛ a eŋɛ se'emdaana n ka namehɛ la zuo nu'uhen, la dela yoo, ge me dɛna sɛla n ka nare. 22Asaala nyɛte la bem a namehegɔ la a potɛn'tula wa teŋparɛ wa zuo? 23A vom dabeha la zan'an dela too la tooma la potɛn'tula. Wana wa dela yoo. 24Asaala ka tare sɛla te a wan eŋɛ, gana a di, ge nyu, ge te a nini tegɛ la a mɛŋa tooma. Wana wa me pon yɛhere la Yenɛ zen'an na. 25Han dagana Yenɛ, ane n wan ta'an di, bii tara popeelom? 26Nɛra se'em n tegere Yenɛ nini la, enŋa daana te a bɔ'ɔra yam, bɔkerɛ, la popeelom, ge be'emdaana la, a bo'ore enŋa la a namehe kan'ahɛ biŋe bo se'emdaana tooma n tegɛ Yenɛ nini la. Wana me dela yoo, la dela sabeeo dika.


Copyright
Learn More

will be added

X\