Tɛɛnhegɔ 9

1Kelehe ya soŋa soŋa Israeldoma wa. Ya boe bini te ya yakɛ la Yordan wa la ya fan' teŋhe se'ehe n kanregɛ ge kpe'em gana ya wa kɛn'ɛra se poan. Teŋhe se'ehe te ba mɛ dangoone woko kae se mum la. 2Anakdoma de nɛredareba, dɛna panhedoma zaŋa. Ya mi' ba la yele, ge le pon wona ban tare ba makera yeti, Ane n boe wan ze'ele la Anakdoma wa la? 3Ge zina tare ya potɛn'ɛrɛ te Na'ayenɛ ya Yenɛ la wan tole ya nɛŋa yakɛ, ge kɔ'ɔn bɔna ya nɛŋan dita wo mɔen bugum la. A wan sagom ba. A wan kɔrom ba ya ninin. Ya wan dige ba te ba mɛlom kalam wo Na'ayenɛ n biŋe a nɔɔrɛ se'em la. 4Na'ayenɛ ya Yenɛ la han ta dige ba bo ya, da yele ya mɛhe yeti, tomam dela tontɔɔdoma n sɔe te Na'ayenɛ tare to wa'an ka'lam na te to sɔe teŋa wa sɔna wa. Aai, la dagɛ bala. Teŋhe la toonfɛn'ɛha yɔɔrɛ n bala te Na'ayenɛ yeti a dige ba ya ninin la. 5La dagɛ yamam dela tontɔɔdoma bii ya dela sunpeeladoma zuo te ya yɛa te ya ta to'e ba teŋa la sɔna la. Teŋa la doma toonbe'ero zuo te Na'ayenɛ ya Yenɛ la yeti a dige ba ya ninin, te la bahɛ te nɔse'ere te a pɔ' la ya sɔ Abraham la Isaak la Yakob la wa'an sera na. 6Bɔkɛ ya te la dagɛ yamam mɛhe tontɔɔ vom zuo te Na'ayenɛ ya Yenɛ la dekera teŋsohe wa bɔ'ɔra ya te ya sɔna wa, yamam pon dɛna la tobekperegadoma. 7Tɛnre ya dena wa soŋa soŋa, la ya da malom tamɛ dɛ. Ya tabelɛ eŋɛ Na'ayenɛ ya Yenɛ la te a suunre nyie mɛ, yan wa bɔna teŋpɔgɔtia la poan ha la, daanse'ere daarɛ te ya kɔ'ɔn yehe Mizraim teŋa poan tare na paɛ kalam na wa, ya kɔ'ɔn bita ya pɔya bahɛ Na'ayenɛ la bala. 8Horeb Zoore zuo, ya yuun nyiihe Na'ayenɛ suunre la bala, te la daam en seke a sagom ne ya. 9Mam yuun zom la zoore zuo te n ta to'e kuga la, kugu lameha se'a poan te Na'ayenɛ pa'alegɔ la te a biŋe la yamam la. Te n ta bɔna zoore la zuo, dabeha pihinaahe, yu'uŋɔ la wontɛɛŋa zan'an, ka nyu' ko'om bii n di dia. 10Te Na'ayenɛ daa dekɛ kugulama ayi' bo mam, te Yenɛ mɛŋa nu'o golehɛ eŋɛ a zuo. Kugu lama wa poan te nɔse'a woo te Na'ayenɛ tɔgɛ bo to zoore la zuo bugum la poan na la zan'an golehɛ eŋɛ. 11Dabeha pihinaahe la, yu'uŋɔ la wontɛɛŋa ba'ahegɔ daarɛ la, te Na'ayenɛ daa dekɛ kugulama ayi' wa bo mam. Kugu se'a te a daa golehɛ a nɔbiŋere la eŋɛ la. 12Te Na'ayenɛ nya yele mam yeti, Zɔ mɛ sige kalam ge ho nɛresɛba te ho tare ba ze'ele Mizraim na la ganlom mɛ. Ba pilom bahɛ mam n bo ba nɔbiŋere se'ere la mɛ, ge maalɛ bagarɛ bo ba mɛŋa. 13Te Na'ayenɛ yele mam yeti, N baŋɛ nɛreba wa yele. Nɛrebana wa seren dela tobekperegadoma. 14Bahɛ te n sagom ba, ge saalom ba zan'an yu'ura teŋparɛ wa zuo bahɛ ge tee maalɛ nɛresɛba n wan dɛna panhedoma gana bana, ge zo'e gana bana wa bo ho. 15Te mam seren ŋmɛregɛ zɔta sigera na, te zoore la zan'an nɛɛ la bugum pemmm, te n tara kugulama ayi' la te nɔze'elego la golehɛ eŋɛ a zuo la. 16Mam n ta nyɛta ya la, mam nyɛ te ya tom la be'em Na'ayenɛ ya Yenɛ la nɛŋan. Ya maalɛ la bagarɛ n ane wo nagabila bo ya mɛŋa. Ya te'ele bɔregɛ Na'ayenɛ sore la poan mɛ. 17Te n dekɛ kugulama ayi' la te n zanla la, lobe bahɛ teŋa, zan' a bure bure ya ninin. 18Te n le keŋɛ ta lu Na'ayenɛ nɛŋan zagahɛ n mɛŋa, dabeha pihinaahe. N ka nyu' ko'om bii n di dia ya be'em la te ya tom la zuo. Ya eŋɛ la sɛla n de be'em Na'ayenɛ nɛŋan, te a suunre nyie. 19Te dabeem kɛn' mam, la Na'ayenɛ suunre, la a sunsunyiim la n paɛ se'em la. Se'ere n sɔe la, a suunre la nyie mɛ seke a sagom ya. Te a sina ge le kelehe mam. 20Te Na'ayenɛ suunre ba' nyie la Aron seke a sagom en. Te mam sohɛ suguru bo enŋa me. 21Te n daa dekɛ ya yelebe'o la, ya nagabila bagarɛ la nyɔ' dɛ bugum poan, nya ŋmɛgelom dɛ, bagahɛ dɛ te de bagɛ. Te n tare ta ka'ɛ bahɛ bɔka la n ze'ele zoore la tilin zɔta na la. 22Tabera teŋa Massa la Kibrot la Hataava teŋa poan me, ya le nyiihe Na'ayenɛ suunre mɛ. 23La Na'ayenɛ n ze'ele Kades Barnea teŋa tom ya yeti, keŋɛ ya zom ta fan' teŋsɛka te n dekɛ bo ya la sɔna la. Ya yuun zagahɛ Na'ayenɛ ya Yenɛ la nɔɔrɛ mɛ, ka dɛla en bii ya nam en. 24Ya daa bire ya pɔya baha Na'ayenɛ la bala pɔhɛ mam baŋɛ ya daarɛ na la. 25Mam n ta lu Na'ayenɛ nɛŋan zagahɛ n mɛŋa dabeha pihinaahe yu'uŋɔ la wontɛɛŋa zan'an la dela, Na'ayenɛ n yeti a sagom ya la zuo. 26Te n daa sohɛ Na'ayenɛ yeti, Daana Na'ayenɛ, da sagom ho nɛreba wa, ho mɛŋa sɔ'ɔlom wa te hom yɔ to'e ba la ho kantɛ tare ba ze'ele Mizraim teŋa yehe na la ho mɛŋa paŋa wa. 27Tɛnra ho tontoneba Abraham la Isaak la Yakob. Da beha nɛreba wa tobekperega wa, la ba toonfɛn'ɛha la ba toonbe'ero wa. 28Han dagana bala, teŋsɛka poan te ho fan' to na la doma wan yeti, Na'ayenɛ la ka nyaŋɛ tare ba kɛn' teŋsɛka te a biŋe nɔɔrɛ la ba te a wan dekɛ bo ba la. A yaɛ ba mɛ n sɔe te a tare ba yehe pɔgɔtia poan te a ko ba bilam ha. 29Ba dela ho nɛreba. Hom mɛŋa sɔ'ɔlom te hom mɛŋa kantɛ la ho mɛŋa paŋa tare ba yehe na.


Copyright
Learn More

will be added

X\