Tɛɛnhegɔ 5

1Te Moses lagahɛ Israel nɛreba zan'an zin'ire bɔbɔyenɛ yele ba yeti, Israeldoma wa, kelehe ya malema se'a la nɔze'elego se'ere te n tɔgɔra bɔ'ɔra ya zina dabaherɛ wa. Zamehɛ ya a, ge mini ya a dɔla. 2Na'ayenɛ to Yenɛ la biŋe la nɔɔrɛ la tɔ Horeb Zoore la zuo. 3Dagɛ to sɔdoma te a biŋe a nɔɔrɛ wa la ba, ge tomam. Tomam sɛba woo n vɔe zina wa. 4Na'ayenɛ ze'ele bugum la poan tɔgɛ mɛ la yamam ya ninin zoore la zuo. 5Bala ma'an la mam yuun ze' la Na'ayenɛ, la yamam teŋasoka tɔ'ɔha Na'ayenɛ nɔɔrɛ bɔ'ɔra ya. Se'ere n sɔe la, yan nyɛ bugum la, dabeem n kɛn' ya te ya ka sakɛ ya zom zoore la zuo. Te Yenɛ tɔgɛ yeti: 6Mam n de Na'ayenɛ ya Yenɛ. N daa tare ya ze'ele Mizraim teŋa ya yamenɛ la poan yehe na la. 7Da tare ya yena pa'ahɛ mam. 8Da yagom ya bagarɛ te de woɔna la sɛla n boe saazuin ha, bii sɛla n boe teŋa teŋa ha, bii ko'om poan poan ha. 9Da na'ahɛ ya ba, bii ya po'oha ba. Se'ere n sɔe la mam Na'ayenɛ ya Yenɛ la, dela nyuunre Yenɛ, namehera kɔma, ba sɔyaabdoma be'em zuo, sɛba n zagahɛ mam la, ba yaahe setan' yɛ'ɛha senaahe ha. 10Ge n tare nɔŋerɛ dɔla yaahe tuha tuha n nɔŋɛ mam ge dɔla mam bo n nɔɔrɛ se'em la. 11Da yi'ira Na'ayenɛ ya Yenɛ la yu'urɛ dɛ'ɛna. Na'ayenɛ kan bahɛ hom se'em n yi'ire a yu'urɛ yoo yoo. 12Tɛnre ya Vo'ohogo Daarɛ la te de dɛna toolom dabaherɛ, wo Na'ayenɛ ya Yenɛ la n bo ya a nɔɔrɛ se'em la. 13Dabeha ayoobe n de tooma dabeha. 14Ge ayopɔe daarɛ la dela Vo'ohogo dabaherɛ bo Na'ayenɛ ya Yenɛ la. Da tom ya toonɛ de daarɛ, ya mɛhe bii ya dayɔɔhe bii ya pɔyɔɔhe bii ya yamehe bii ya pɔsɔɔrɔ bii ya lɔlehe bii ya bonhe bii ya dunhe bii saana n kɛn'ɛre la ya. Te ya yamehe la ya pɔsɔɔrɔ la vo'ohe wo yamam mɛhe n vo'ohe de daarɛ se'em la. 15Mini ya te ya yuun dela yamehe Mizraim teŋa poan, te Na'ayenɛ ya Yenɛ la ve'e ya la a paŋa ka poan yehe na. Bala te Na'ayenɛ ya Yenɛ la bo ya nɔɔrɛ te ya tɛnra Vo'ohogo dabaherɛ la. 16Na'aha ho sɔ la ho ma, wo Na'ayenɛ ya Yenɛ la n bo a nɔɔrɛ se'em la. Bala te ya wan tara vom woko la te sɛla woo ana soŋa bo ya teŋsɛka te Na'ayenɛ ya Yenɛ dekera bɔ'ɔra ya wa poan. 17Da ko' nɛra. 18Da gan'anrɛ la ho tadaana pɔga bii ho tadaana sera. 19Da zun'. 20Da parom soŋɛ ho tadaana. 21Da bahɛ te ho potɛn'ɛrɛ bɔna nɛra pɔga. Da bahɛ te ho potɛn'ɛrɛ bɔna nɛra yire poan bii a kɔa bii a yameŋa bii a pɔsɔɔ bii a lɔlega bii a boŋa bii sɛla n yeen dɛna nɛra bonɔ poan. 22Nɔze'elego kona te Na'ayenɛ yuun tɔgɛ la koŋkokɛ'ɛŋa bugum la la saŋgbanɛ sɔbelegɔ la la lika la n pin' zoore la zuo la poan na, te ya zan'an n ze' zoore la tilin la wom. Yenɛ ka tɔgɛ se'ere gaŋɛ wana. Te a nya golehɛ a eŋɛ kugu lameha ayi' poan bo mam. 23Yan daa wone konkore la n ze'ete lika la poan tanhera bahera na la, ge te zoore la zan'an nɛɛ la bugum peelom la, te ya yizuto nɛŋadoma la ya keendoma la zan'an wa'an n zen'an na, 24yele mam yeti, Na'ayenɛ to Yenɛ wa zina nɛɛ la a paŋa la a kpe'eŋo pa'alɛ to. To me le wom a konkore n ze'ele bugum la n nɛɛ la poan na zina. Tomam mi' te Yenɛ han pon tɔgɛ bo nɛra, nɛra la kan ki. 25Ge wane te tomam bɔna bini te to ki wa? Bugum kantɛ la yeti bo di to mɛ n bala. To han le wom Na'ayenɛ to Yenɛ la konkore, to wan ki. 26Asaala ka ne n tabelɛ wom Na'ayenɛ vɔa wa konkore te de zɛ'ɛta bugum poan na wo tomam n wune de se'em wa ge vo'e? 27Ho ma'an keŋɛ lɛm bini kelehe Na'ayenɛ to Yenɛ la n yeti se'ere la tare na yele to. Tomam wan kelehe ge nam. 28Te Na'ayenɛ wom yan yele mam se'em la, yele mam yeti, N wom nɛreba wa n yele ho se'em la. Ban yele sɛla woo la ane soŋa. 29Ba han wan tare ne potɛn'dena wa, zote ne mam ge dɔla mam bo ba nɔse'ere la, sɛla woo wan ane ne soŋa bo bama la ba kɔma zan'an yɛ'ɛha ha. 30Keŋɛ ta yele ba yeti, Nɛra woo lebe a sogorɛ poan. 31Ge te hom yee ka'lam la mam, te n bo ho n nɔɔrɛ la n malema la n nɔze'elego la te ho ta pa'alɛ ba te ba han ta kɛn' teŋsɛka te n dekera bɔ'ɔra ba wa, ba ta dɔla a soŋa soŋa. 32Bala, ma'ɛn ya mɛhe eta Na'ayenɛ ya Yenɛ la n bo ya a nɔɔrɛ se'em la. Da ŋmɛregɛ ya a poan lebe zuɔ bii gɔbega. 33Kene ya sɔrɔɔ seko zan'an te Na'ayenɛ ya Yenɛ la pa'alɛ ya la poan. Bala te sɛla woo wan ta ana ya soŋa ge te ya vɔna yuue teŋsɛka te ya yɛ'a te ya ta sɔe ka sɔna la poan.


Copyright
Learn More

will be added

X\