Tɛɛnhegɔ 4

1Israeldoma wa, be'e ya toba soŋa soŋa kelehe malema se'a la nɔze'elego seko te n bɔna bini te n pa'alɛ ya wa la ya tara vom, ge nyaŋɛ kɛn' ta fan' teŋsɛka te mam Na'ayenɛ ya sɔdoma Yenɛ la dekera bɔ'ɔra ya wa. 2Da dekɛ sɛla pa'ahɛ mam bo'ore ya nɔse'ere wa poan, da yehe sɛla de poan me bahɛ. Ge tare ya ge dɔla ya Na'ayenɛ ya Yenɛ la nɔɔrɛ wa te n yeti n bo ya wa soŋa. 3Ya mɛhe nini nyɛ Na'ayenɛ n eŋɛ se'em Baal Peor teŋa poan la. Na'ayenɛ daa sagom nɛresɛba n boe ya poan ge dɔla Peordoma bagarɛ la mɛ zan'an. 4Ge yamam sɛba n sakɛ gorɛ Na'ayenɛ ya Yenɛ ma'an la n vɔe zina wa. 5Behɛ ya, n kɔ'ɔn pa'ala ya malema wa la nɔze'elego wa la nima nima wo Na'ayenɛ mam Yenɛ la n yele mam te n pa'alɛ a se'em la. Bala te ya wan ta ta'an dɔla a soŋa soŋa teŋsɛka poan te ya yɛ'a te ya ta fan' ka sɔna wa. 6Dole ya a soŋa, ge bala wan bahɛ te ya yam bɔkerɛ la ya mi'ilom nɛɛ bo teŋhe. Ba han wom malema se'a woo te ya dɔla la, ba wan yeti, teŋa wa nɛreba seren dela yam la bɔkerɛ doma ma'an. 7Teŋa ka ne me n kpe'em ge tara yena lɛm ba wo Na'ayenɛ tomam Yenɛ wa n lɛm tomam se'em to sohoga poan wa? 8Bii teŋa ka ne me n kpe'em ge tara malema la nɔze'elego som se'a taaba wo pa'alegɔ sɛka te n biŋe bo ya zina wa? 9Ma'ɛn ya mɛhe ge behɛ ya mɛhe soŋa la ya da tamɛ sɛla te ya mɛhe nini nyɛ la, bii ya tamɛ a ya suunre poan yan nan vɔe wa. Dekɛ ya a pa'alɛ ya kɔma la ya kɔma me kɔma. 10Tɛnre ya daanse'ere daarɛ te ya zɛ'a Na'ayenɛ nɛŋan Horeb Zoore zuo la ge a yele mam yeti, Lagahɛ nɛreba wa zan'an wa'an n nɛŋan ka'lam na te ba wom yetɔgom wa la ba zɔta mam ba vom poan teŋa la poan ge dekɛ bɔ pa'alɛ ba kɔma. 11Te ya lagahɛ taaba wa'ana zɛ'a zoore la tilin, te zoore la zan'an dɛna bugum paara saŋgbanɛ zuo ha ge dɛna saŋgbana sɔbelegɔ la lika kantɛ. 12Te Na'ayenɛ konkore zɛ'ɛta bugum la poan na. Ya wom la yetɔgom la ma'an ge ya ka nyɛ' naanɛ se'ere n tɔgɔre la. Konkore la ma'an te ya wona. 13Te Na'ayenɛ tɔgɛ a nɔze'elego la n de nɔze'elego pia la bo ya, ge bo ya nɔɔrɛ te ya dɔla a. Ge a nya me golehɛ a eŋɛ kugu lameha ayi' zuo bo ya. 14Te Na'ayenɛ to Yenɛ la yele mam bala ma'an la yeti, N pa'alɛ ya la malema la nɔze'elego la te ya han ta kɛn' teŋsɛka te ya yeti ya yakɛ Yordan Kolaa wa ta fan' la poan, ya dɔla a. 15Daanse'ere te Na'ayenɛ daa tɔgɔra bɔ'ɔra ya Horeb Zoore la zuo bugum poan na la, ya ka nyɛ naanɛ se'ere bini. Bala behɛ ya mɛhe soŋa soŋa, 16la ya da ta pan'ahɛ ya mɛhe ta mɛ bii yagom bagarɛ te de ana wo nɛre boraa bii pɔka 17bii de ana wo teŋparɛ wa zuo duŋsɛka bii niiŋa n ɛngere saazuo 18bii de wɔɔna la bonvɔa n vuure teŋa bii zim sebo buute n boe ko'omen. 19Ge ya han gorege behɛ saazuo nyɛ' wontɛɛŋa la ŋmarega la ŋmarebibihe wa la sɛla woo te Na'ayenɛ maalɛ te ba yula saazuo ha la, da bahɛ te la ve'e ya suunre te ya pɔnta na'ma te ya po'ohɛ ba. Ba dela sɛla te Na'ayenɛ maalɛ ba te ba yula saazuo ha bo teŋparɛ wa na. 20Ge han dɛna yamam, ya dela nɛresɛba te Na'ayenɛ zɛ ya foe kuta bugum poan doohe la n yehe ya Mizraim teŋa poan na la te ya dɛna a mɛŋa nɛreba sɔna a sɔ'ɔlom wo yan sɔe se'em wa. 21Na'ayenɛ sunsunya ta nyie mɛ la mam ya zuo, te a pɔ' bo mam te n kan yakɛ Yordan Kolaa la bii n kɛn' teŋsoŋa sɛka te enŋa Na'ayenɛ to Yenɛ la dekera bɔ'ɔra a nɛreba te ka dɛna ba sɔ'ɔlom la poan. 22N wan ki teŋsɛka zuo te n zɛ'a wa. N kan yakɛ Yordan Kolaa wa, ge yamam woo wan yakɛ ta fan' teŋsoŋa la la ka sɔ'ɔlom la zan'an sɔna. 23Mini ya soŋa soŋa, la ya da tamɛ Na'ayenɛ ya Yenɛ la nɔbiŋere la te a biŋe la ya la. Da yagom sɛla wɔnhom bo ya mɛhe. Na'ayenɛ ya Yenɛ la kihi bala mɛ. 24Na'ayenɛ ya Yenɛ la dela bugum sebo n dite kanbela. A dela nyuunre Yenɛ. 25Ya han pon dɔgɛ kɔma, te ya kɔma la me dɔgɛ yaahe bo ya, te ya ta korogɛ teŋa la poan la se'em me, ge han sina ge pan'ahɛ ye mɛhe yagom bagarɛ bo ya mɛhe, tom be'em Na'ayenɛ to Yenɛ wa ninin logoha a sunsunyiim, 26mam yi'ire la saazuo la teŋparɛ wa te ba dɛna n seradoma mam la yamam teŋasoka, te ya wan ta mɛlom wana kalam teŋsɛka te ya yeti ya yakɛ Yordan Kolaa ta fan' ka sɔna la poan. Ya kan yuue ka poan la ban sagom ya ba'ahɛ. 27Na'ayenɛ wan yeregɛ ya bahɛ ge ya fiin wa n wan vɔna teŋparɛ wa zuo zen'an bɔba woo te Na'ayenɛ wan tare ya ta bahɛ la. 28Ya bɔŋa bilam te ya wan kaanbera nɛresaala baga se'a te ba dekɛ dɔɔrɔ bii kuga maalɛ. Baga n ka nyɛte bii wona bii dita bii vɔ'ɔha. 29Ge ya han ta bɔna bilam ge ɛɛra Na'ayenɛ ya Yenɛ la, ya wan nyɛ' en, ya han seren ɛɛra en la ya suunre la ya sea zan'an. 30Ya han ta bɔna sunsagaŋɔ poan, te yelebe'tona zan'an sige ya zuo, dabahese'a woo n gee la, ya wan ŋmɛregɛ Na'ayenɛ ya Yenɛ la zen'an la sunteere. 31Se'ere n sɔe la, Na'ayenɛ ya Yenɛ la dela ninbɔn'zɔta Yenɛ. A kan zagahɛ ya bii a sagom ya bii a tamɛ nɔbiŋere la te a biŋe la ya sɔyaabdoma la nɔpɔtɛ la. 32Nananawa, soke ya mɛhe saŋa se'a n tole la, saŋa se'a te yamam pon nan ka bɔna la, se'em ma'an te Yenɛ naam asaala bahɛ teŋparɛ wa zuo na la. Pɔhɛ ya soke saazuo n pɔhɛ se'em beene na ta paɛ ba'ahegɔ beene, la ya baŋɛ nya sɛla tabelɛ eŋɛ wo yelekantɛ se'ere n eŋɛ wa bii ba tabelɛ wom de taaba la ba toba? 33Nɛresɛba tabelɛ wom te Yenɛ ze'ele bugum poan tɔgɛ bo ba ge te ba kelom vɔna wo yamam n wom ge kelom vɔna se'em wa? 34Yenɛ tabelɛ bɔna kɔ'ɔn loe buuri deyema buuri wa woo poan te bama ma'an dɛna a nɛreba te de doohe nyalema la kerehe la namehe kanra la zaba la de mɛŋa paŋa wo Na'ayenɛ ya Yenɛ la n tom se'em bo ya ya ninin fan' ya Mizraim teŋa poan bahɛ se'em wa? 35Yamam n nyɛ yele ana woo la dela la bahɛ te ya mina te Na'ayenɛ ma'an n de Yenɛ ge se'em ka le bɔna pa'ahɛ. 36A ze'ele la saazuo ha ge tanhɛ te tobedɔnlegerɛ sige to zuo na. Teŋparɛ wa zuo me, a wa dɛna la bugum kantɛ n ka tan' behera te ya kɛleha la konkore ma'an. 37N nɔŋɛ ya sɔdoma ge loe ba yaahe ze'ele ba na'arɛ la zuo, te a ve'e ya yehe Mizraim teŋa poan na la a Sea la a mɛŋa paŋa. 38A boe la ya nɛŋa sa'aha teŋkanra la teŋhe se'ehe n kpe'em gana ya la nɛreba, te a bahɛ te ya sɔe teŋhe la sɔna wo lan ane se'em zina wa. 39Baŋɛ ya ge bahɛ te la bɔna ya sunya poan zina te Na'ayenɛ n de Yenɛ saazuin zuin ha la teŋparɛ wa zuo. Yena ayema ka bɔna. 40Dole ya malema la la nɔze'elego la te n bɔ'ɔra ya zina wa, ge bala wan bahɛ te sɛla woo ana soŋa bo yamam la ya kɔmsɛba n wan wa'an pooren na. Ge ya tara vom woko teŋsɛka poan te Na'ayenɛ ya Yenɛ la dekɛ bo te ka kɔ'ɔn dɛna ya denɛ yɛ'ɛha la poan. 41Te Moses loe teŋhe setan' Yordan Kolaa dapɔya bɔba ha te se bɔna se ma'an, 42te hom se'em n ka baŋɛ ge ko nɛra se'em te hom la eŋɛ ka tara diŋo la taaba, ho ta'an zɔ keŋɛ bilam ta bɔna. 43Teŋhe sena wa dela Bezer n boe pɔgɔtia kuŋkune zuo dɛna Areuben yizuo teŋa la Aramot n boe Gilead kenkɛleŋa dɛna Gad yizuo teŋa la Golan n boe Basan poan dɛna Manase yizuo teŋa la. 44Pa'alegɔ kona te Moses pa'alɛ Israeldoma n wana. 45Ba dela yɛla la malema la nɔze'elego ana te Moses tɔgɛ bo ba ban yehe Mizraim teŋa na, 46paɛ Bet Peor paberɛ n boe Yordan pooren ha Amori naba Sihon teŋa poan la, se'em n sɔe Hesbon te Moses la Israel nɛreba ta zabɛ nyaŋɛ en, se'em ma'an te ba kɔ'ɔn ze'ele Mizraim teŋa yehe na la. 47Ba to'e a teŋa la la ka sɔ'ɔlom zan'an sɔna ta ta' la Basan teŋa naba Og. Bama bayi' dɛna sɛba n sɔe Yordan dapɔya sɔ'ɔlom la. 48Teŋkana wa pɔhɛ la Aroer ta paɛ Arnon Kolaa la paɛ Sion Zoore la n de Hermon Zoore, 49nya ta'ara sɛnka la woo n boe Yordan dapɔya bɔba ha la, ta paara ko'kantɛ zen'sɛka n boe sɛnka bɔbɔrɛ la, tare paara Pisga kuŋkuma la poan na.


Copyright
Learn More

will be added

X\