Tɛɛnhegɔ 32

1Saazuo, kɛleha te n tɔgɔra. Teŋa wa, me kɛleha n nɔɔrɛ yetɔgom wa. 2Bahɛ te n pa'alegɔ wa ni wo saa la, te n yelehom wa luta wo mɛgelom la. Bo ana wo saa n niire baha mɔpɔlɔgɔ zuo la. Bo ana wo saakantɛ n niire baha warɛ bonbula zuo la. 3Mam wan pɛngɛ Na'ayenɛ yu'urɛ wa. Pɛngɛ ya Yenɛ n kanregɛ se'em wa. 4Enŋa n de taŋa la. A tooma kɔ'ɔn dɛna la ma'an te a sore woo dɛna yelemɛŋɛrɛ. A dela birikina Na'ayenɛ n ka tone tuura. Na'ayenɛ se'ere n ze' dɔ'ɔ la yelemɛŋɛrɛ Na'ayenɛ. 5Ba ganlom mɛ a nɛŋan te vi nyɔkɛ ba te ba ka le dɛna a kɔma ge nya lebege ŋmɛlemadoma buuri. 6Yamam wan lebehe yɔ' Na'ayenɛ se'em n bala, geto la gɔɔnɔ wa? Dagɛ ya sɔ la ya naana se'em n maalɛ ya n bala? 7Tɛnre ya ya deemen deemen ha la. Behɛ ya buuri se'e saŋa en tole ha la. Soke ya sɔdoma te ba yele ya. Soke ya bonkɛgehe, te ba pa'alɛ ya. 8Se'em ma'an te Gaŋɛ Zan'an Yenɛ wa bo teŋhe wa se sɔ'ɔlom la, se'em ma'an te a yelehe nɛresaala ba'ahɛ la, a yuun bo nɛra woo me la a beene, doohe Israel dayɔɔhe kanlɛ n zone se'em la. 9Se'ere n sɔe la Na'ayenɛ tɔntɛ dela a nɛreba la. Yakob dela a tɔntɛ. 10Pɔgɔtia poan ha te a daa nyɛ en, teŋsɛka n ka tare sɛla ka poan te a nyɛ en. A daa sogora en ge behera en, tɛ'ɛla en wo a niho la, 11wo selega n limihe a teko se'em ge kaara ka kɔma se'em la ne yeregɛ a kelompagehe nyɔgera ba se'em te ba yaga se zuo se'em la bini. 12Na'ayenɛ ma'an daa boe a nɛŋan, ge dagɛ teŋsɛka bagarɛ daa boe la en. 13A zɛnkera en saazuo teŋa woo poan ge ugura en va'am wɔla. A diihira en la tanhe poan seerom la tanbunburigo poan kaam, 14ge bɔ'ɔra en iilom man'aha a nii la a piihe poan, ge bɔ'ɔra en nɛnɔ a pebibihe la a bobibihe kanra, la Basan teŋa perakanra la kisoma la te a dita. Hom n nyuure tiihe wɔla n bi'e seke daam la. 15Te Yesurun wa kanregɛ nyagera te dia perɛ en gaŋɛ te a tebegɛ gaŋɛ yare lu. A bahɛ a Yenɛ se'ere n naam en la mɛ ge zagahɛ Taŋsɛka n de a Faanra la. 16Ba dekɛ nyuunre kɛn'ɛhɛ Na'ayenɛ la ba sateŋhe baga la ge nyiihe a sunsunya la ba baga la te a ka bɔta la. 17Ba kaanbere bɔ'ɔra bonbɛ'ɛhe se'ehe n dagɛ Yenɛ, baga se'a n daa ka mi pin'ileŋɔ poan na la, baga se'a te ya sɔdoma ka zɔta. 18Ya zagahɛ Taŋa la n de ya Sɔ la mɛ. Ya tamɛ Yenɛ se'ere n dɔgɛ la yele mɛ. 19Na'ayenɛ nyɛ la wana te a zagahɛ ba. Se'ere n sɔe la a mɛŋa dayɔɔhe la a pɔyɔɔhe n nyiihe a suunre. 20Te a yeti, N wan foe n nɛŋa ba poan ge behɛ ba ba'ahegɔ n wan ana se'em ba dela tobekperega buuri, kɔma n ka nane, la zuo. 21Ba tare la sɛla n dagɛ yenɛ kɛn'ɛha mam nyuunre ge n nyiiha n sunsunya la ba baga la. N wan bahɛ te ba nini tɛnta la sɛba n dagɛ nɛreba la. N wan dekɛ teŋsɛka n ka tare bɔkerɛ te ba nyiihe ba suunre. 22Se'ere n sɔe la mam sunsunyiim la laŋɛ la bugum, bugum sebo n dite ta'ara ke'endoma teŋa. Bo wan di teŋa wa la ka lɔgɔrɔ zan'an di zɔya en yage sɛla zuo la zan'an. 23N wan kan'anhɛ nɔyalegerɛ pagelɛ ba zuo dekɛ n pɛɛma zan'an tɛn' ba. 24N wan ka'ɛ kompɛɛliga bahɛ ba zuo na namehe ba ge di ba wo bugum la, namehe seko n tɔe. N wan bahɛ te mɔen bonsɛ'doma nyɛna obe ba te zankanhe kɛ' ba. 25So'ahe wan bɔna ya sɔya zuto bahɛ te ya lebege kondɔgɔreba te paleŋ'ɛnka perɛ ya yiya poan. Bodibinto la pugunto wan ki bahɛ yoo. Bilɛɛhe la boraa yan'ahe zuto en pelege wan ki bahɛ yoo. 26Mam yele n wan yeregɛ ba bahɛ ge saalom ba bahɛ te nɛra pon kan tɛnra ba yele. 27Ge mam ka bote la diŋdaana la pa'alɛ a mɛŋa te a kan bɔkɛ mam ete sɛla wa ge ta yeti, la dagɛ Na'ayenɛ n bo tomam nyaŋerɛ ge tomam mɛŋa paŋa n nyaŋɛ bo to la. 28Ba dela teŋsɛka doma en ka tare yam, baŋerɛ ka boe ba poan. 29N bote te bama dene yamdoma n bɔkɛ ne yele dena wa ge baŋɛ ba ba'ahegɔ n wan ta ane se'em. 30Nɛra yene eŋɛ la wane nyaŋɛ zabɛ dige nɛre tuhure bii nɛreba bayi' eŋɛ la wane zabɛ dige nɛreba tuhure pia te ba zɔ, han dagɛ na ba Taŋa la n koohe ba tehɛ bii Na'ayenɛ la n dekɛ ba bo? 31Ba taŋa la ka ane wo tomam Taŋa wa, wo to diŋdoma la mɛhe n pon mina se'em la. 32Ba tiihe ze'ete la Sodom poan na la Gomora samana zuto poan na. Ba wɔla la dela yabega te ba zan'an ko'om tɔna. 33Ba daam dela kanpɛɛnhe la dunduuro nɔtɔɔnrom. 34Mam ka dekɛ yele ana wa biŋe mɛ, soge a? 35Mam n de lɛta. N wan lerege. La kan yuue la ba na'arɛ en sɛregɛ, ba nɔyalegerɛ dabaherɛ pɔnre, te ba sagaŋɔ dabaherɛ kanbela sigera ba zuo na. 36Na'ayenɛ han ta nyɛ' te a nɛreba paŋa ba'ahɛ zan'an te da'aberɛ bii teŋan bia ka bɔna, a wan gankɛ a nɛreba la ge zɔ a yamehe ninbɔn'ɔn. 37A nya wan yele yeti, Ba baga la bɛɛ? Tanse'ehe te ba daa dekɛ ba mɛhe delom se la bɛɛ? 38Baga se'a n obere ba dunhe kaanbegɔ kaam la ge nyuura ba daam bo'olom la bɛɛ? Bahɛ ya te ba ihege soŋɛ ya! Bahɛ ya te ba bo ya soka zen'an! 39Baŋɛ ya nananawa, te mam n de mam! Bagarɛ ka boe pa'ahɛ mam poan. Mam wan ta'an ko ge wan ta'an bo vom. Mam n wan pogolom ge wan tebɛ. Nɛra kan ta'an fan' sɛla mam nu'uhen. 40N zɛnkɛ la n nu'uhe saazuo ge mɔɔlɛ yeti, Wo mam n ka tare ba'ahegɔ wa, 41n han saahɛ n so'a sɛka n nyagere la te n nu'o gorɛ ka kɛn' gankerɛ poan na, n wan lerege n diŋdoma la ge wan yɔ sɛba n yaɛ mam la. 42N wan bahɛ te n pɛɛma nyu' ziim buge te n so'a ɔbera nɛnɔ, sɛba te ba kɔrom la ziim, la sɛba te ba nyɔkɛ la n diŋdoma keendoma zuto. 43Teŋhe wa, nyeene ya la Na'ayenɛ nɛreba wa. Se'ere n sɔe a wan lerege a tontoneba ziim la. A wan lerege a diŋdoma, ge duuhe a teŋa la a nɛreba la be'em la bahɛ. 44Moses daa doohe la Nun dayɔa Yosua wa'ana yele yoonɛ wa yɛla zan'an bahɛ nɛra woo toban. 45Moses n daa kaanlɛ yoonɛ wa yɛla bo Israel zan'an ba'ahɛ la, 46a daa yele ba yeti, Dekɛ ya yelese'a zan'an te n mɔɔlɛ a zina bo ya wa eŋɛ ya sunya poan te ya ta'an bo ya kɔma nɔɔrɛ te ba ma'ɛn ba mɛhe ge dɔla pa'alegɔ se'ere te n bo wa yɛla la zan'an. 47Ba dagɛ yɛla yoo te n tɔgɛ bo ya, a dela ya vom. Aŋa te ya wan tara nyɛ vom woko teŋsɛka poan te ya yakera Yordan te ya ta sɔe sɔna wa. 48Daanden daarɛ mea te Na'ayenɛ daa yele Moses yeti, 49Keŋɛ zom Abarim ta zom Nebo Zoore la n boe Moab teŋa la, Yeriko yakenɛ la, la ho behɛ Kanaan, teŋsɛka te n dekera bɔ'ɔra Israeldoma te ka dɛna ba sɔ'ɔlom la. 50Zoore la zuo bilam, zose'ere te ho zom wa zuo, ho wan ki te ba tare ho paɛ ho nɛreba wo ho keema Aron n daa ki Hor Zoore zuo te ba eŋɛ se'em la. 51Dena wa dela ya bayi' la daa ka tare sakerɛ sera la mam Israel nɛreba la nɛŋan ban daa ta bɔna Meriba Kades kolehe la n boe Zin teŋa la poan la. Le yɛ'ɛha ya daa ka tare mam fa'a bɔŋa la bɔna la Israel nɛreba la. 52Bala zuo, ho wan ze'ele la kenkɛleŋa ge nyɛ teŋa la, ge ho kan kɛn' teŋsɛka te mam dekera bɔ'ɔra Israel nɛreba wa poan.


Copyright
Learn More

will be added

X\