Tɛɛnhegɔ 28

1Ya han nana Na'ayenɛ ya Yenɛ la zan'an ge ma'ɛn ya mɛhe dɔla a nɔse'a woo te n bo ya zina wa, Na'ayenɛ ya Yenɛ la wan zɛnkɛ ya saazuo gana teŋhe woo n boe teŋparɛ wa zuo wa. 2Kan'an kana wa zan'an wan sige ya zuo, kɔ'ɔn bɔna la ya, ya han nana Na'ayenɛ ya Yenɛ la. 3Kan'an wan bɔna ya zuo teŋkanra poan, ge bɔna ya zuo teŋbibihe poan. 4Kan'an wan bɔna ya puurɛ wɔla zuo la ya teŋa la poan samana zuo dia la ya dunhe kɔma poan, ya nagabibihe la ya pebibihe zuo. 5Kan'an wan bɔna ya dia pitɔ la zom kumpin'iro poan. 6Kan'an wan bɔna yan kɛn'ɛre na ge kan'an wan bɔna ya yɛhega poan. 7Na'ayenɛ wan bahɛ te ya nyaŋɛ ya diŋdaana se'em woo n ihege te a zabɛ la ya. Ba wan ze'ele bɔbɔyenɛ wa'ana ge ba wan doohe sɔrɔtɔ toyopɔe zuo zɔ mɛlom. 8Na'ayenɛ wan kan' eŋɛ ya banya poan la ya nu'uhe toonɛ woo poan. Na'ayenɛ ya Yenɛ la wan kan' somɔ bahɛ ya zuo teŋsɛka te a dekera bɔ'ɔra ya wa poan. 9Ya han tara Na'ayenɛ ya Yenɛ la nɔse'a te a bo la ge dɔla a sɔya la zan'an, Na'ayenɛ wan sɛ ya ze'ele te ya dɛna a toolom nɛreba wo n biŋe a nɔɔrɛ la pɔtɛ bo ya se'em la. 10Te nɛreba zan'an n boe teŋparɛ wa zuo wa wan nya baŋɛ te ya dela Na'ayenɛ nɛreba ge zɔta ya. 11Na'ayenɛ wan bahɛ te ya panrɛ ya puya wɔla poan la ya dunhe kɔma la ya samana zuo dia te ya borɛ teŋsɛka te a pɔ' nɔɔrɛ la ya sɔyaabdoma te a wan dekɛ bo ya la poan. 12Na'ayenɛ wan yu'ɛ saazuo, a lɔgɔrɔ biŋere yire la, bahɛ te saa ni ka nia saŋa bahɛ ya samana la zuto ge kan' bahɛ ya nu'uhe tooma woo poan. Ya wan tara pɛmɛha teŋhe ge kan malom peŋɛ teŋsɛka zen'an. 13Na'ayenɛ wan bahɛ te ya dɛna zuo ge dagana zoorɛ. Ya han wan nam Na'ayenɛ ya Yenɛ la nɔse'a te n bɔ'ɔra ya zina wa ge ma'ɛn ya mɛhe dɔla a, ya kɔ'ɔn yeti ya bɔna la saazuo ge dagɛ teŋa. 14Da ŋmɛregɛ ya nɔse'a te n bɔ'ɔra ya wa poan lebe zuɔ bii gɔbega dɔla baga tona bɔ'ɔra a. 15Ge lan an se'em la ya han ka nam Na'ayenɛ ya Yenɛ la ge ka ma'ɛn ya mɛŋa dɔla a nɔse'a la a malema la zan'an te en bɔ'ɔra ya zina wa, woŋerɛ dena wa wan sige ya zuo na sagom ya. 16Woŋera wan woŋɛ ya teŋkanra poan la teŋbibihe poan. 17Woŋerɛ wan sige ya dia pitɔ la ya kompin'iro poan. 18Woŋerɛ wan sige ya puurɛ wɔla la ya samana zuo dia teŋa la poan la ya nagabibihe la ya pebibihe zan'an zuo. 19Woŋerɛ wan woŋɛ ya kɛn'an poan na ge woŋɛ ya ya yɛhega poan. 20Na'ayenɛ wan bahɛ te woŋerɛ la tuluŋɔ la zagahegɔ sige ya nu'o toonɛ woo poan, te ya sagom ba'ahɛ zan'an ya be'em la zuo yan zagahɛ en la. 21Na'ayenɛ wan dekɛ too bahɛ ya zuo gura te ko ta sagom ya ba'ahɛ teŋsɛka poan te ya yɛ'a kɛn'ɛra te ya ta sɔe sɔna la. 22Na'ayenɛ wan ŋmɛ' ya la ban'an kanra kpa'aherɛ la iŋtoligerɛ la iŋbuka la wontɛɛŋtoolega la warɛ te man'aherɛ piinlom ya lɔgɔrɔ te ya wan ki'. 23Saŋgbanɛ se'ere n boe ya zuin la wan dɛna nyɔgom te ya teŋa la dɛna kurugo. 24Na'ayenɛ wan bahɛ te ya teŋa la saa lebege pɔɔnhego la puuhugo ze'ele saŋgbana zuo sigera ya zuo na tara tara te ya zan'an ta sagom ba'ahɛ. 25Na'ayenɛ wan bahɛ te ya diŋdoma nyaŋɛ ya. Ya ne wan ze'ele bɔbɔyenɛ wa'ana te ya zabɛ la ba, ge ya wan doohe sɔrɔtɔ toyopɔe zuo zɔ mɛlom. Ya wan lebege dabeem lɔkɔ teŋhe woo n boe teŋparɛ wa zuo wa. 26Ya pooren lɔgɔrɔ wan dɛna niihe la mɔen dunhe dia, te se'em ka bɔna wan sa'ahɛ ba te ba kan obe ya. 27Na'ayenɛ wan dekɛ Mizraim kpiga la taaba kɛn'ɛhe ya la kɔŋkolɔ'ɔra la nɔtɛ kanra la iŋsagaŋɔ seko te ya kan ta'an tebɛ. 28Na'ayenɛ wan kɛn'ɛhɛ ya zalega la fɔɔlom la potɛn'tulihe. 29Te la han pon dɛna wontɛɛŋa, ya wan tuuna wo fɔa n boe lika poan la. Ya kan malom tom toonɛ te de ze'ele. Beere n yelegere woo ya boe la mɛlehegɔ poan te ba faanra ya, te se'em ka bɔna wan fan' ya bahɛ. 30Ya ne wan ta maahom te ya di pɔka te se'em me wa'ana fan' ka di ge bahɛ ho. Ya ne wan mɛ yire ge ya kan kɛn' de poan. Ya ne wan sɛ tiihe va'am ge ya kan paɛ se wɔla di. 31Ba wan kɔrɔgɛ ho lɔlega ho ninin, te ho kan paɛ ka nɛnɔ obe. Ba wan fan' ho boŋa keŋɛ ge kan malom tare ka lebe na bo ho. Ba wan pe'e ho piihe bo ho diŋdoma te nɛra ka bɔna wan to'e se bo ho. 32Ba wan dekɛ ya dayɔɔhe la ya pɔyɔɔhe bo teŋhe sese'ehe te ya limihe sore zuo ta taregɛ ge paŋa ka boe te ya wan zɛnkɛ ya nu'o. 33Nɛresɛba te ya ka mina wan wa'ana di ya teŋa la disɛka te ya kɔ nyɛ la. Ya kan malom tara sɛla, han dagɛna potonamehegɔ ma'an te ya wan nyɛta ya vom dabeha woo poan. 34Ya nini wan nyɛte sɛla la wan bahɛ te ya zalɛ. 35Na'ayenɛ wan bahɛ te kpiga se'a n ka tare tebegɔ ge duna ka tara makerɛ la, pɔgɔlom ya duma la ya na'ma poan, pɔhɛ ya na'dibihen ta paɛ ya zuo teŋasoka. 36Na'ayenɛ wan dige yamam la ya naba sɛka te ya loe te ka behera ya la, ta bahɛ teŋsɛka te yamam la ya sɔdoma ka mina poan. Bilam te ya wan ta kaanbera yena, yena n de dɔɔrɔ la kuga. 37Ya wan dɛna dabeem la kɛhega la ɛnregerɛ lɔkɔ bo teŋse'ehe woo te Na'ayenɛ wan dige ya bahɛ se poan la. 38Ya wan borɛ zo'e ge ta kɛ' fiin wa. Se'ere n sɔe la bonɛngela wan sagom ya dia la zan'an. 39Ya wan borɛ tiihe va'am maalɛ bo soŋa, ge ya kan nyɛ bo daam nyu bii ya pin'ihe bo wɔla. Se'ere n sɔe zunzunya wan obe ba zan'an. 40Ya wan tara kaam tiihe ya teŋa la poan ge ya kan nyɛ ba kaam. Se'ere n sɔe la, kaam tiihe wɔla la wan sɔe zan'an. 41Ya wan dɔgɛ bodibinto la pugunto ge ba kan bɔna la ya. Se'ere n sɔe la ba wan fan' ba keŋɛ teŋhe sese'ehe poan. 42Bonɛngela wan obe ya teŋa tiihe la di sɛka te ya borɛ ya teŋa la poan la zan'an. 43Mina n de saana bɔna la ya la wan ton zɔna saazuo, te yamam mɛhe ton malom sigera teŋa. 44A wan tara pɛmɛha ya ge te yamam kan malom dekɛ sɛla peŋe en. A wan dɛna zuo te yamam ton dɛna zoorɛ. 45Woŋerɛ ana zan'an wan sige ya zuo na dige nyɔkɛ ya sagom ya. Se'ere n sɔe la ya ka nam Na'ayenɛ ya Yenɛ la ge ka dɔla a nɔɔrɛ la a malema la te a bo ya la. 46Woŋerɛ dena wa wan dɛna danlehom la kerega tɛɛnha yamam la ya yaahe yɛ'ɛha. 47Yan daa ka tone bɔ'ɔra Na'ayenɛ ya Yenɛ la nyeema la popeelom ya panrega saŋa la, 48kom la ko'nyuuro la beele la nɔŋɔ kerega poan te ya wan bɔna ge tona bɔ'ɔra ya diŋdoma sɛba te Na'ayenɛ dekɛ ba tuunle ya na la. A wan dekɛ kuto yɔgɔhɔga yɔgɛ ya nyugela gura te ya ta sagom ba'ahɛ. 49Na'ayenɛ wan tare teŋa n boe zen'an n zaan na te ka zabɛ la ya. A wan dekɛ ka ze'ele teŋparɛ wa beene poan na wo selega n suute na la, teŋsɛka yetɔgom te ya ka wona, 50nɛre wurubadoma teŋa n ka nane bonkoroba bii ba zɔta bonbibihe ninbɔn'ɔn. 51Ba wan sagom ya duŋpɔlɔgɔ la ya samana dia kɔ'ɔn dita gura ban ta sagom ya ba'ahɛ. Ba wan faanra ya dia la daam paalom la kaam la pebibihe la nagabibihe ya teŋa la poan, gura te ya ta sagom ba'ahɛ. 52Ba wan kɛn' ya teŋhe la woo poan gbi dangoonwoko se'ere te ya mɛ' kae ya teŋa la mum dekɛ ya potɛn'ɛrɛ zan'an delom dela ta lu. Ba wan gan'an ya teŋse'ehe woo te Na'ayenɛ ya Yenɛ la dekera bɔ'ɔra ya wa, poan pigira ya. 53Namehegɔseko te ya diŋdoma la wan namehɛ ya se'em ma'an te ba gan'an pigira ya la zuo, ya wan obe ya puuren wɔla, ya wan obe ya dayɔɔhe la ya pɔyɔse'ehe te Na'ayenɛ ya Yenɛ la dekɛ bo ya la. 54Nɛra se'em n pon dɛna birikina ge tara yam ya poan la pon kan tara a sɔɔn bii a pɔgɔsɛka te a nɔŋɛ bii a kɔma sɛba n vɔe giinle. 55A pon kan tonhegɛ a kɔma la nɛnɔ te a ɔbera la bo ba se'em. Sɛla te a wan tara zan'an bala. Se'ere n sɔe la namehegɔ la te ya diŋdoma la gan'an pigira ya ya teŋhe la poan la wan ba' gaŋɛ. 56Pɔgɔsɛka n de birikina dɛna yamdaana ta'an a mɛŋa tara ba' nyɔkera a mɛŋa kan ŋmɛ na'arɛ a kenɛ poan la, wan ta yaɛ a sera se'em te a nɔŋɛ la a bodibinto la a pugunto 57te ka han dɔgɛ bilɛa, ka wan obe bia la ka yaala, ge mɔŋɛ a kɔma sɛba woo n boe a nu'uhen la. A bote a sogɛ obe la a ma'an se'em ma'an te ya diŋdoma la ta gan'an pigira ya bahɛ te ninbɔn'ɔn la namehegɔ perɛ ya teŋkanra poan la. 58Ya han ka ma'ɛn ya mɛhe dɔla pa'alegɔ wa yɛla wa zan'an n golehɛ eŋɛ gɔŋɔ kona wa poan wa ge ka na'aha soŋa la dabeem yu'urɛ wa n de Na'ayenɛ ya Yenɛ la, 59Na'ayenɛ wan tom too n ɛngere paleŋa te bo sige yamam la ya yaahe zuto na, ban'an se'ehe n wan zɛɛra ya fobera la namehe woko la ban'an kanra. 60A wan tare Mizraim teŋa ban'ahe la wa'an ya zuo na te se nyɔkɛ ya. 61Na'ayenɛ wan bahɛ te ban'ahe yema yema la namehegɔ kanra yu'ura n ka golehɛ eŋɛ Pa'alegɔ Gɔŋɔ wa poan sige ya zuo na sagom ya. 62Yamam sɛba n yuun zo'e wo ŋmarebibihe n boe saŋgbana zuo la wan ta gee fiin wa, yan ka nam Na'ayenɛ ya Yenɛ la zuo. 63Wo lan ane soŋa bo Na'ayenɛ te a bahɛ te ya panrɛ ge zo'e ya kanlɛ poan se'em la, bala mea te la wan ana n soŋa te a gbirige ya sagom ya. Ba wan vɔn' ya teŋsɛka te ya kɛn'ɛra te ya ta fan' ka sɔna wa poan bahɛ. 64Na'ayenɛ wan yeregɛ ya bahɛ teŋhe poan, teŋparɛ wa loga woo poan. Bilam te ya nya wan ta kaanbera yena, yena n de dɔɔrɔ la kuga te yamam bii ya sɔdoma ka tabelɛ mina. 65Teŋhe sena wa poan ya kan malom nyɛ iŋma'ahom, zen'an kan bɔna te ya wan dekɛ ya na'arɛ tagalɛ vo'ohe. Bilam te Na'ayenɛ wan bo ya zeka potɛn'ɛrɛ la ninmɔ'ɔrɛ bonbore la potɛn'se'ere n ka nane. 66Ya kɔ'ɔn yeti ya bɔna la yoo te la wona ya bolika la yu'uŋɔ zan'an te ya vom bɔna nyɔnpɔnhega poan. 67La han dɛna bolika ya wan yeti, la han dene la zanɔɔrɛ, ge la han dɛna zanɔɔrɛ ya yeti, la han dene la bolika, doohe la paleŋ'ɛnka sɛka n perɛ ya suunre la dabeem yelese'a te ya nini wan nyɛ la zuo. 68Na'ayenɛ wan bahɛ te ya kɛn' ɔɔnrɔnɔ lebe Mizraim teŋa, sɔrɔɔ seko te mam yeti da le doohe ya kɔ la. Bilam te ya wan ta dekɛ ya mɛhe koohe bo ya diŋdoma, dɛna boraahe tontoneba la pɔsɔɔrɔ, te nɛra me pon kan da' ya.


Copyright
Learn More

will be added

X\