Tɛɛnhegɔ 14

1Ya dela Na'ayenɛ ya Yenɛ la kɔma. Da ŋmate ya ya iŋhe bii ya gɛn'ɛha ya gbɛ'ɛra bɔ'ɔra kum. 2Se'ere n sɔe ya dela toolom nɛreba bo Na'ayenɛ ya Yenɛ la. Teŋparɛ wa zuo nɛreba buuri zan'an poan, Na'ayenɛ loe la yamam te ya dɛna a toolom sɔ'ɔlom. 3Da di ya diyaalega. 4Dunhe se'ehe te ya wan ɔbera n dela nahɔ la pehego la boa la 5koon la yɔka la eɛɔ la walega la ihiga la mɔen pehego. 6Ya ɔbera duŋse'ehe tafiina n yagom yelehe yema yema, te ka ogora yaama buguha. 7Dunhe se'ehe boe, tana ogore yaama buguha ma'an, bii se tafiina n yagom. Da makɛ ya obe senhe. Se dela yogonɛ la sɔ'ɔŋa la saalɛ. Dunhe sena wa woo ogore yaama buguha mɛ gee se tafiina ka yagom, se dela galeŋɔ bo ya. 8Dea tafiina yagom mɛ ge a me ka ogore yaama buguhera, a dela banleŋɔ bo ya. Da obere ya ba nɛnɔ bii ya kalom ba bonkiiriŋa. 9Ko'om poan bonvɔɔhe me, obere ya sɛla woo n tare lotehe ba pulan ge tara pɛgɛrɛ n pegere. 10Ge sɛla n ka tare bama ge bɔna ko'omen, da obe ya. Bama dela galeŋɔ bo ya. 11Ya ɔbera niihe se'ehe woo n dagɛ kihire niihe. 12Ge niihe se'ehe te ya kan obe dela tuguho bii ziio bii zisɔbelegɔ bii 13selega bii selesabaga yebega bii 14bii goɔn buuri bii 15taataa bii viiŋɔ bii baŋkɔnrɔgɔ, bii yebega buuri bii 16viin silisiko bii viin mɛnkɔ bii viin peelego bii 17pɔgɔtia poan viiŋɔ bii zimyaahega bii kolomanzure bii 18pɛteŋa bii taŋkone bii baŋkɔnrɔpeo bii zonzɔŋɔ. 19Bonɛngela woo zun'an buute dela galeŋɔ bo ya. Da obere ya ba. 20Ge niiŋa sɛka woo n ka galeŋɔ bo ya, ya obe. 21Da obe ya sɛla n ki. Ya ta'an dekɛ bo saana n kɛn'ɛre la ya ya teŋhe la poan te a obe, bii ya kohe bo se'em n dagɛ ya teŋa la nɛra. Ge yamam dela Na'ayenɛ la n de ya Yenɛ la toolom nɛreba. Da dekɛ boa bin'ihom dogɛ ka bia nɛnɔ. 22Yuunɛ woo ne yehe ya ya va'am lɔgɔrɔ la woo poan seko woo n pa'ahere pia la biŋe ko tɔka. 23Dite ya ya ki pia porogerɛ bo'olom la daam paalom bo'olom la kaam bo'olom, nii la ya piihe kɔndeena pia porogerɛ bo'olom la Na'ayenɛ ya Yenɛ la nɛŋan, zen'sɛka te a wan loe te ka dɛna a bɔŋa zen'an te a yu'urɛ pota bini la. Yan wan na'aha Na'ayenɛ ya Yenɛ la saŋa woo se'em n bala. 24Ge Na'ayenɛ ya Yenɛ la n loe zen'sɛka te a yu'urɛ pota bini la n ba' zaan bo a daana la zuo, ge te Na'ayenɛ ya Yenɛ la me kan' som bahɛ a zuo la, 25a daana dekɛ a pia porogerɛ bo'olom la tee sanlenpeelega tare keŋɛ zen'an te Na'ayenɛ ya Yenɛ la wan loe la poan. 26La a ta dekɛ sanlenpeelega la da' n bote sɛla. Nii bii piihe bii daam bii daam sebo buute woo bii n bote sɛla woo, te enŋa la a yire zan'an zin'ire Na'ayenɛ nɛŋan bilam nyeem. 27Da tamɛ ya Levidoma la n kɛn'ɛre ya teŋhe la poan la. Ya mɛhe mi' te ba ka tare tɔntɛ bii ba mɛhe lɔgɔrɔ. 28Yuuma atan' woo ba'ahegɔ poan, ne tare ya yuuma aŋa pia porogerɛ bo'olom la zan'an wa'ana biŋe ya teŋhe la poan, 29te Levidoma la n ka tare tɔntɛ bii ba mɛhe lɔgɔrɔ la saama la keebehe la pɔkɔnpa n boe ya teŋa la poan me wa'ana nyɛ' dia di tegɛ. Wana te Na'ayenɛ ya Yenɛ la wan kan' som bahɛ ya nu'uhe toonɛ woo poan.


Copyright
Learn More

will be added

X\