Tɛɛnhegɔ 12

1Malema ana la nɔze'elego dena te ya wan ta ma'ɛn ya mɛhe dɔla a teŋsɛka poan te Na'ayenɛ n de ya sɔdoma Yenɛ la dekɛ bo ya te ka dɛna ya sɔ'ɔlom ya vom saŋa woo poan teŋparɛ wa zuo la. 2Ta doohe ya sagom zen'se'ehe woo te teŋhe se'ehe te ya yeti ya sɔe se sɔna wa nɛreba kena kaanbera ba yena la bahɛ, zɔya kanra la zɔya bibihe zuto la tiihe n zo'e zɛ'a teŋa la. 3Gbi' ya ba bimbina la, ge wɔnrɛ ba toolom kuga la, ge nyɔ' Aserah bagarɛ dɔɔrɔ la bugum, ge gbi ban mɛ baga se'a la, saalom ba yu'ura zen'senhe woo poan bahɛ. 4Da na'ahe ya Na'ayenɛ ya Yenɛ sɔrɔɔ kona taaba. 5Ge ne keŋɛ ya ta sohɛ ya Na'ayenɛ la zen'an te Na'ayenɛ ya Yenɛ la mɛŋa wan loe ya yizuto wa poan te bilam dɛna a bɔŋa zen'an te a yu'urɛ puta bini la. Kene ya bilam. 6Zen'kaŋa la, te ya wan tara ya nyɔ'an bo'olom la kaanbegɔ bo'olom la pia porogerɛ bo'olom la nɔŋerɛ bo'olom la nɔpo'ologɔ bo'olom la ya popeelom bo'olom la woo kena la ya nii la ya piihe n kɔmdeena bo'olom. 7Na'ayenɛ ya Yenɛ la nɛŋan bilam te yamam la ya nɛreba zan'an ne wan lagahɛ zin'ire di, ge tara popeelom la Na'ayenɛ ya Yenɛ la n kan' som bahɛ ya zuo te ya tare sɛla woo la. 8Da ta bahɛ ya te nɛra woo eta dɛ enŋa n bote se'em wo tomam n eŋɛ dɛ ka'lam se'em wa. 9Yan nan ka paɛ vo'ohogo zen'an la la sɔ'ɔlom sebo te Na'ayenɛ ya Yenɛ la dekera bɔ'ɔra ya la n sɔe te to eta dɛ bala ka'lam la. 10Ya han yakɛ Yordan Kolaa wa, ta zin'ire teŋsɛka te Na'ayenɛ ya Yenɛ la dekera bɔ'ɔra ya te ka dɛna ya sɔ'ɔlom la poan, te a bo ya vo'ohogo ya diŋdoma woo n kae ya mum wa poan te ya bɔna fai. 11Zen'sɛka te Na'ayenɛ ya Yenɛ la wan loe te ka dɛna a bɔŋa zen'an te a yu'urɛ pota bini la poan, bilam te ya wan tara lɔgɔseto woo te n bo ya nɔɔrɛ te ya tara kena na la, ya nyɔ'an bo'olom la kaanbegɔ bo'olom la pia porogerɛ bo'olom la ya nɔŋerɛ bo'olom la ya nɔpo'ologɔ bo'olom lɔgɔsonɔ seto woo te ya ganhɛ te ya bo Na'ayenɛ la. 12Na'ayenɛ ya Yenɛ la nɛŋan bilam te ya wan nyeena, yamam la ya dayɔɔhe la ya pɔyɔɔhe la ya boraahe tontoneba la ya pɔsɔɔrɔ la Levidoma la n ze'ele ya teŋhe la poan na ka tara ba mɛhe tɔntɛ bii sɔ'ɔlom la. 13Behɛ ya soŋa la ya da kɔ'ɔn kaanbera ya nyɔ'an bo'olom la yan paɛ zen'an woo. 14Kaanbere ya zen'sɛka te Na'ayenɛ wan loe ka ya buuri wa poan bo ya la ma'an, ge dɔla mam bo ya nɔse'ere wa ma'an ma'an. 15Ya ta'an koora ya dunhe yan boe zen'an woo poan, doohe la Na'ayenɛ n kan' som bahɛ ya zuo la, la ya ɔbera yan bote se'em. Obe ya dunhe sene wo mɔen yɔka bii koon la. Sɛba n ka malom peere malema la sɛba n malom la zan'an ta'an lagom obe kaŋa. 16Ge da di ya dunhe la ziim. Kɔrɔgɛ ya ziim la bahɛ teŋa wo ko'om la. 17Da zin'ire ya ya mɛhe teŋhe poan di ki la daam paalom la kaam paalom pia porogerɛ bo'olom bii ya nii la ya piihe n kɔmdeena bo'olom bii ya nɔpo'ologɔ bo'olom sebo bii popeelom bo'olom la nɔŋerɛ bo'olom. 18Ge ya dita bama bɔ Na'ayenɛ ya Yenɛ la nɛŋan, zen'an te Na'ayenɛ ya Yenɛ la wan loe bo ya la. Bilam te yamam la ya dayɔɔhe la ya pɔyɔɔhe la ya boraahe tontoneba la ya pɔsɔɔrɔ la Levidoma la n ze'ele ya teŋhe la poan na, te ya zan'an nyeena Na'ayenɛ ya Yenɛ la nɛŋan la sɛla woo te ya tara la. 19Behɛ ya soŋa da malom tamɛ Levidoma wa yele yan boe teŋa la poan la. 20Na'ayenɛ ya Yenɛ la han ta yalegɛ ya sɔ'ɔlom la wo n biŋe nɔɔrɛ se'em la, te nɛnɔ sea ta tara hɔ, te ho yeti ho bote la nɛnɔ, ho ta'an obe paɛ hom bote se'em. 21Zen'an te Na'ayenɛ ya Yenɛ la loe te la dɛna a bɔŋa zen'an te a yu'urɛ pota bini la han ka lɛm, ho ta'an loe Na'ayenɛ n bo ho dunhe se'ehe la poan ko wo mam pon bo ya nɔɔrɛ se'em la. Ya ta'an obe paɛ yan bote se'em ya mɛhe teŋhe la poan. 22Obe ya kaŋa wo ka dela mɔen yɔka bii koon la. Sɛba n ka malom peere malema, la sɛba n malom la zan'an ta'an lagom obe kaŋa. 23Ge da di ya dunhe la ziim. Se'ere n sɔe la, ziim n de duŋa la vom. La ka soni ya obe ka nɛnɔ ta ta' ka vom. 24Da di ya ziim la. Kɔrɔgɛ ya bo bahɛ teŋa wo ko'om la. 25Da dite ya ziim. Bala te sɛla woo wan ana soŋa bɔ'ɔra ya mɛhe la ya kɔma sɛba nan boe pooren, yan tone sɛla n ane soŋa Na'ayenɛ ninin la zuo. 26Ge dekɛ ya toolom dene la nɔpo'ologɔ bo'olom ma'an keŋɛ zen'sɛka te Na'ayenɛ wan loe la. 27Ne bo'ore ya ya nyɔ'an bo'olom la nɛnɔ la ziim la, Na'ayenɛ ya Yenɛ kaanbegɔ daka la zuo. Ge ne dekɛ la ziim ka'ahɛ yeele a daka la loga kae, ge obe se nɛnɔ la. 28Ma'ɛn ya mɛhe nana mam pa'alɛ ya sɛla wa, ge bala te sɛla woo wan ana soŋa bɔ'ɔra ya mɛhe la ya kɔma sɛba n yee pooren, yan tone sɛla n ane soŋa ya Na'ayenɛ ya Yenɛ la ninin la zuo. 29Na'ayenɛ ya Yenɛ la han ta ŋma teŋhe se'ehe te ya wan to'e se wa bahɛ, te ya dige ba bahɛ ge sɔe ba teŋa la poan zin'an, 30yamam n sagom ba ba'ahɛ la, behɛ ya soŋa da bɛnrɛ ya mɛhe doohe ba. Da soke ba yena la yele, sɔkera yeti, Teŋkana wa nɛreba daa na'ahere ba yena la wane? Te tomam me eta bala. 31Da eŋɛ ya ete kona bo Na'ayenɛ ya Yenɛ la. Ba enŋa sɛla woo n de be'em mɛ la sɛla woo n fɛn'ɛn bo Na'ayenɛ mɛ ba yena kaanbegɔ mea poan, pon ta tara ba dayɔɔhe la ba pɔyɔɔhe nyɔ'anra bugumen kaanbera ba yena la. 32Behɛ ya soŋa la ya eta mam n bo ya nɔɔrɛ te ya eta sɛla woo se'em la. Da pa'ahɛ sɛla bini, da yehe sɛla bini bahɛ.


Copyright
Learn More

will be added

X\