Tɛɛnhegɔ 11

1Nɔŋɛ ya Na'ayenɛ ya Yenɛ la, ge eta enŋa n bote se'em. Dole ya n yele se'em la a malema la a nɔze'elego la n bo nɔɔrɛ se'ere la daarɛ woo. 2Mini ya zina dabaherɛ wa, te n ka tɔgɔre bo ya kɔma sɛba n ka mina bii lagom nyɛ Na'ayenɛ ya Yenɛ wa n tobedɔnlegerɛ n ane se'em la a kantɛ la a paŋa n zaberɛ se'em la. 3Ba ka nyɛ Na'ayenɛ nyalema la toonkanra se'a, te a eŋɛ Mizraim teŋa poan bahɛ Mizraim naba Faro la a teŋa la zan'an zuo se'em, 4te a eŋɛ Mizraim pɛɛntɛɛnreba la ba zaba yiri la zaba toroto la se'em, ban yuun digere ya te a bahɛ te Mɔgɔ Mɔlega ko'om, la di ba se'em, la Na'ayenɛ n yuun sagom ba zan'an se'em. 5Dagɛ ya kɔma n nyɛ yelese'a te a tom bo ya pɔgɔtia poan ha tara tara la kalam na wa 6la n eŋɛ Eliab n de Areuben buuri la dayɔɔhe Datan la Abiram se'em la. Teŋa n wa tanhɛ bɔkɛ boyi' Israeldoma teŋasoka vole nɛreba basɛba la ba yire nɛreba zan'an, ba soga la sɛla woo n vɔe dɛna ba denɛ se'em la. 7Yamam mɛhe nini n nyɛ yelekanra ana wa te Na'ayenɛ tom la. 8Dole ya nɔse'a woo te n bɔ'ɔra ya zina wa. Bala te ya wan nyɛ paŋa ta sɔe teŋsɛka te ya yeti ya wan yakɛ sɔna la. 9Bala n wan le bahɛ te ya nyɛ vom woko teŋsɛka poan te Na'ayenɛ pɔ' la ya sɔyaabdoma te a wan dekɛ bo bama la ba yaahe la. Teŋsɛka poan te iilom la seerom zɔta wo ko'om la. 10Teŋsɛka te ya kɛn'ɛra te ya sɔe sɔna wa ka ane wo Mizraim teŋa la te ya ze'ele bini yehe na la. Zen'an te ya ne borɛ bonbuula angera ko'om la zuo bahera wo zɛɛnrɔ va'am la. 11Ge teŋsɛka te ya yakera Yordan Kolaa te ya ta fan' ka sɔna wa dela zɔya la bɔn'ɔrɔ n nyu' ko'om seke. 12Ka dela teŋa te Na'ayenɛ ya Yenɛ la behera ka. Se'ere n sɔe la, Na'ayenɛ ya Yenɛ la nini gan' ka zuo la bala yuunɛ pɔhega ta paara de ba'ahegɔ. 13Ya han sakɛ nana nɔse'a te mam bɔ'ɔra ya zina te ya nɔŋɛ Na'ayenɛ ya Yenɛ la, ge tona bɔ'ɔra enŋa ma'an la ya sunya zan'an, la ya sea zan'an wa, 14a wan bahɛ te saahe niira se nia saŋa ya teŋa la poan. Sigisaahe la salurugo wan magaha niia te ya nyɛ dia la daam paalom la kaam. 15A wan bahɛ te ya bɔn'ɔrɔ puhe mɔɔ soŋa te ya nii nyɛta yaama ɔbera, te yamam mɛhe me dita tegera. 16Ma'ɛn ya mɛhe soŋa te pan'ahegɔ da ta bahɛ te ya ŋmɛregɛ na'aha yena a se'a, pɔnta na'ma ba nɛŋan. 17Bala wan bahɛ te Na'ayenɛ sunsunyiim taɛ bahɛ ya zuo, te a yu' saa te ka kan ni, te ya samana la me kan maalɛ dia, te ya kan yuue ge mɛlom teŋsoŋa wa te Na'ayenɛ dekera bɔ'ɔra ya wa poan. 18Dekɛ ya n yelehom wa kɛn'ɛhɛ ya sunya la ya potɛn'ya poan. Lo ya a danlehom ya nu'uhen, ge lo a tabelɛ ya gbɛ'ya. 19Dekɛ ya a pa'alɛ ya kɔma. Tɔgɔre ya a yele yan zin' ya yiya poan, yan kene sore zuo, yan gan'ate la yan ihegere 20Golehɛ ya a lamenɛ ya nayahe poan, 21bala te yamam la ya kɔma vom dabeha wan yuue teŋsɛka te Na'ayenɛ pɔ' te a wan dekɛ ka bo ya sɔyaabdoma la poan wo saazuo n boe yuura se'em la. 22Ya han ma'ɛn ya mɛhe dɔla nɔse'a te n bɔ'ɔra ya te ya dɔla wa zan'an, ya nɔŋɛ Na'ayenɛ ya Yenɛ la, ge dɔla a sɔya la woo, ge gin' en kaŋkaŋe, 23Na'ayenɛ wan dige nɛresɛba woo n boe ya nɛŋan bahɛ te ya nini nyɛ. Ya mɛhe wan dige teŋse'ehe n kanregɛ te se nɛreba kpe'em gana ya bahɛ. 24Zen'an woo te ya na'arɛ nɛ wan dɛna ya denɛ. Ze'ele pɔgɔtia la ta paara Lebanon, le zɛ'ɛta Euprates Kolaa la te paara nɛŋa tontɔɔ ko'kantɛ la. 25Asaala buute ka boe wan ta'an ze'ela la ya. Na'ayenɛ ya Yenɛ la wan bahɛ te teŋparɛ wa zuo zan'an, teŋsɛka woo te ya na'arɛ nɛ ka poan ka paleŋa wan ɛnkɛ te dabeem kɛn' ba ya zuo. 26Behɛ ya, n dekɛ la kan'somɔ la kan'be'o biŋera ya nɛŋan zina dabaherɛ wa. 27Ya han wan nana Na'ayenɛ ya Yenɛ la nɔse'a te n bɔ'ɔra ya zina wa, kan'somɔ la wan sige ya zuo. 28Ya han ka nana Na'ayenɛ ya Yenɛ la nɔya la ge ŋmɛregɛ yehe mam bo ya nɔse'ere la poan dɔla yena te ya ka tabelɛ mina, kan'be'o la wan sige ya zuo na. 29Na'ayenɛ ya Yenɛ la han ta tare ya kɛn' teŋsɛka poan te ya yɛ'a te ya ta sɔe sɔna la, ya zom Gerizim Zoore la zuo ta kan' som la bilam ge zom Ebal Zoore la zuo ta kan' be'em la bilam. 30Ya pon mina te zɔya la ana boe la Yordan Kolaa yakenɛ ha, sore la nɛŋa tontɔɔ tɔɔra yentule lua zen'an la, bɔna Kanaandoma n kɛn'ɛre Arabah pɔgɔtia la tɔɔra Gilgal sɔ'ɔlom poan la lɛm la Moreh tikanra la. 31Se'ere n sɔe, ya boe bini te ya yakɛ la Yordan Kolaa kɛn' ta sɔe tɛŋsɛka te Na'ayenɛ ya Yenɛ la dekera bɔ'ɔra ya la sɔna wa ge ya wan to'e ka ba'ahɛ nya kɛn'ɛra ka poan. 32Behɛ ya mɛhe soŋa nana malema la nɔze'elego wa te n zɛ'ɛta ya zina wa.


Copyright
Learn More

will be added

X\