Daniel 3

1Naba Nebukadnezar ta dekɛ la sanlema kure naanɛ, te de woko dɛna santira pihiyoobe te de kantɛ dɛna santira ayoobe, te a sɛ dɛ ze'ele paberɛ n yi'ire Dura poan Babilon teŋan. 2Te Naba Nebukadnezar nya tom yi' a kpɛ'ɛndoma woo na, la sɛba n sɔe teŋa la bɔbɔrɛ bɔbɔrɛ beha la, la ba poore tagalehe, la sɛba n behere zen'bibihe, la kan'aneba, la sɛba n biŋere teŋa la ligiri, la gankereba, la sɛba n tɔgɔre yetɔgom tɔgom zen'enhe, la se'em woo n de nɛŋadaana teŋa la poan, te ba wa'ana yu'ɛ naanɛ se'ere te Naba Nebukadnezar kure sɛ dɛ ze'ele la dabaherɛ. 3Te sɛba n sɔe teŋa la bɔbɔrɛ bɔbɔrɛ beha la, la ba poore tagalehe la, la sɛba n behere zen'bibihe, la kan'aneba, la sɛba n biŋere teŋa la ligiri, la gankereba, la sɛba n tɔgɔre yetɔgom tɔgom zen'enhe, la se'em woo n de nɛŋadaana teŋa la poan, te ba wa'ana yu'ɛ naanɛ se'ere te Naba Nebukadnezar kure sɛ dɛ ze'ele la dabaherɛ. Te ba zan'an zɛ'a naanɛ wa te Nebukadnezar sɛ dɛ ze'ele wa nɛŋan. 4Te naba nɔdɛ'ɛha nya mɔɔlɛ la koŋkokɛ'ɛŋa yeti, Asaala woo, teŋhe woo nɛreba, la buuri woo, nɔse'ere n dekɛ bo ya n wana. 5Ya ne han wom tentanɛ, taleteŋa, kɔnlɔgɔ, giinle kooŋɔ kɔnlɔgɔ, yiihe, duureŋa bii yooma lɔkɔ seko woo n ŋmɛ', ya lu teŋa na'ahɛ sanlema te Nebukadnezar dekɛ kure naanɛ se'ere sɛ dɛ ze'ele wa. 6Hom se'em n ka zin'ire pɔnrɛ na'ma na'ahɛ naanɛ wa, ba wan nyɔkɛ ho lobe bahɛ bugum n taɛ dita poan. 7Bala zuo, saŋkaŋa mea poan, asaala woo, teŋhe woo nɛreba, la buuri woo la n wom tentanɛ, taleteŋa, kɔnlɔgɔ, giinle kooŋɔ kɔnlɔgɔ yoonɛ, duureŋa bii yooma lɔgɔseko woo n ŋmɛ' la, asaala woo, teŋhe woo nɛreba, la buuri woo la zin'ire la teŋa pɔnrɛ na'ma na'ahɛ sanlema te Naba Nebukadnezar dekɛ kure naanɛ se'ere sɛ dɛ ze'ele la. 8Wana wa zuo, te Kaldea teŋa nɛreba basɛba yehena zɛrɛgɛ Yudadoma la. 9Ba yele Naba Nebukadnezar yeti, Naa naba. 10Hom naba wa ze'ele la ze'elego te asaala woo han wom tentanɛ, taleteŋa, kɔnlɔgɔ, giinle kooŋɔ kɔnlɔgɔ, yihi, duureŋa bii yooma lɔgɔseko woo n ŋmɛ', ba zin'ire pɔnrɛ na'ma na'ahɛ sanlema te ho dekɛ kure naanɛ se'ere la. 11Ge hom se'em n ka zin'ire pɔnrɛ na'ma na'ahɛ, ba wan nyɔkɛ ho lobe bahɛ bugum n taɛ dita poan. 12Yudadoma sɛba te ho bahɛ te ba dɛna sɛba n behere Babilon teŋa wa yɛla la kpɛ'ɛndoma la, Sadrak la Mesak la Abednego la ka dekɛ ho yi' sɛla. Ba ka kaanbere baga la bii ba na'aha hom dekɛ sanlema kure naanɛ se'ere sɛ dɛ ze'ele la. 13Te Nebukadnezar uke la sunsunyiim kaŋkaŋe, bo nɔɔrɛ te ba tare Sadrak la Mesak la Abednego na, te ba tare boraahe wa wa'an naba wa nɛŋan na. 14Te Nebukadnezar soke ba yeti, Sadrak la Mesak la Abednego, la dela sera te yamam ka na'ahere mam yena wa bii mam dekɛ sanlema kure naanɛ se'ere sɛ dɛ ze'ele wa? 15Maahom ya. Ya han wom tentanɛ, taleteŋa, kɔnlɔgɔ, giinle kooŋɔ kɔlɔgɔ, yiihe, duureŋa bii yooma lɔgɔseko ŋmɛ'a nananawa, te ya wan zin'ire pɔnrɛ na'ma na'ahɛ mam dekɛ sanlema kure naanɛ se'ere wa, la ane soŋa. Ge ya han ka na'ahɛ, go'oŋɔ ka boe. Ba wan lobe ya bahɛ bugum deo wa poan. Yenɛ dene n boe wan ta'an fan' ya mam nu'uhen bahɛ? 16Te Sadrak la Mesak la Abednego lebehe naba wa yeti, Naba Nebukadnezar, tomam kan lerege ho se'ere yele dena wa poan. 17Han dɛna hom yele se'em wa, Yenɛ se'ere te tomam na'aha la wan ta'an fan' tomam bugum n taɛ dita poan bahɛ, ge wan ta'an fan' tomam ho nu'uhen bahɛ, naba. 18Ge a han pon kan eŋɛ bala, tomam bote hom naba baŋɛ te tomam pon kan na'ahɛ ho yena wa bii hom dekɛ sanlema kure naanɛ se'ere sɛ dɛ ze'ele la. 19Te Nebukadnezar suunre malom nyie gaŋɛ, te a nɛŋa zuŋe la Sadrak la Mesak, la Abednego, te a bo nɔɔrɛ te ba bahɛ te bugum la tulugɛ sugumnɔɔren boyopɔe gaŋɛ bomɔ ne tulugɛ se'em la. 20Ge nya loe a pɛɛntɛɛnreba sɛba n de nɛre wuruba te ba bobe Sadrak la Mesak la Abednego, ta'an lobe ba bahɛ bugum deo la poan. 21Bala te ba bobe boraahe wa, la senhe n sɛge se kuruhe, banaahe, zuvɔngɔhe la ba futo seto woo te ba yɛ, tare ba ta lobe bahɛ bugum deo la poan ha. 22Naba wa n bo a nɔɔrɛ se'em la zuo, bugum deo la ba' tulugɛ mɛ, te wɔlɔgɔ la ko borase'ehe n ɔnbegɛ Sadrak la Mesak la Abednego ta bahɛ bugum la poan la. 23Ge boraahe setan' wa, Sadrak la Mesak la Abednego lu bugum la poan, bugum deo la poan ha la ban bobe ba se'em la. 24Te Naba Nebukadnezar ta eŋɛ lebege, vaɛ ihege soke a kpɛ'ɛndoma la yeti, Dagɛ boraahe setan' te to bobe ta bahɛ bugumen la? Te ba lerege naba la yeti, Lan bala naba. 25Te naba wa yeti, Behɛ, mam nyɛte la boraa senaahe te sɛla ka bobe se te se ɛɛra bugum la poan ha fai, te se'em n ba'ahɛ bonaahe la ana wo yenɛ nɛra. 26Te Nebukadnezar wa'an bugum deo la nɔɔrɛn na yi' ha yeti, Sadrak la Mesak la Abednego, Saazuo Daana yamehe wa, yehe ya na. Te Sadrak la Mesak la Abednego ze'ele bugum la poan yehe wa'an na. 27Te sɛba n behere teŋa la bɔbɔrɛ bɔbɔrɛ la la ba poore tagalehe la, la sɛba n behere zen'bibihe, la naba mɛŋa kpɛ'ɛndoma la lagahɛ kae ba. Ba behɛ te bugum la ka eŋɛ boraahe sena wa sɛsɛla bii ba zuo zonto tara kɔɔnlɔgɔ, bii ba futo la di bugum bii bugum kɔɔnlɔgɔ taɛ ba iŋhe la. 28Te Nebukadnezar yeti, Pɛnka dela Sadrak la Mesak la Abednego Yenɛ la denɛ. Yenɛ se'ere n tom de soŋora te a wa'ana fan' a yamehe se'ehe n dele en ge zagahɛ naba nɔɔrɛ wa, sakɛ dekɛ ba iŋhe tehɛ gana ba tona bii ba na'ahɛ Yenɛ se'ere han dagana la Yenɛ wa. 29Dena wa zuo, n ze'ete la ze'elego asaala woo, teŋhe nɛreba bii buuri woo se'em han tɔgɛ se'ere pɔ'ɛ Sadrak la Mesak la Abednego Yenɛ wa, ba wan aanhom en zɔnra zɔnra te a yire sagom ta lebege tampogerɛ. Se'ere n sɔe la Yenɛ ka boe wan ta'an fan' sɛla wana. 30Te naba wa malom pa'ahɛ Sadrak la Mesak la Abednego kpe'eŋo.


Copyright
Learn More

will be added

X\