Daniel 2

1Nebukadnezar na'am dia yuuma ayi' poan te a zaanhena, te zaanheŋɔ la daana en te a ka ginhera. 2Te naba wa bo nɔɔrɛ te ba yi' tiimdoma la behereba la ninidoma la Kaldeadoma wa'ana te ba pa'alɛ en zaanhene se'em la. Te ba kɛn' na ze'ele naba wa nɛŋan. 3Te naba wa yele ba yeti, Mam zaanhom mɛ zegera te n baŋɛ zaanheŋɔ wa vɔnrɛ. 4Te Kaldeadoma la tɔgɛ Aramaik yetɔgom poan bo naba la yeti, Yele ho yamehe wa zaanheŋɔ la te to pa'alɛ hɔ ko vɔnrɛ. 5Te naba la lebehe Kaldeadoma wa yeti, Mam ko la n potɛn'ɛrɛ la ninmɔ'ɔrɛ te ya han ka pa'alɛ mam zaanheŋɔ la mɛŋa la ko vɔnrɛ n wan bahɛ te ba aanhom ya zɔnra zɔnra, te ya yiya sagom. 6Ge, ya han nyaŋɛ pa'alɛ zaanheŋɔ la, la ko vɔnrɛ, ya wan to'e bo'olom la yɔɔrɛ la zutebehom mam zen'an. Bala zuo, pa'alɛ ya mam zaanheŋɔ wa la ko vɔnrɛ. 7Te ba le lerege naba wa yeti, Naba, yele ho yamehe wa ho zaanheŋɔ la te tomam me pa'alɛ hɔ ko vɔnrɛ. 8Te naba la lebehe ba yeti, Ya go'one mɛ, ya mi' mam ko n potɛn'ɛrɛ la ninmɔ'ɔrɛ se'em. 9Ya han ka pa'alɛ mam zaanhom se'em la, yele deyena ma'an n boe bo ya. Ya zan'an naɛ la nɔɔrɛ te ya pan'aha ge parona bɔ'ɔra mam te n ta tee n potɛn'ɛrɛ. Bala zuo, yele ya mam zaanhom se'em la, te n baŋɛ te ya wan ta'an pa'alɛ ko vɔnrɛ. 10Te Kaldeadoma wa lerege naba wa yeti, Nɛra ka boe teŋparɛ wa zuo wan ta'an pa'alɛ naba yele dena wa. Naba ka tabelɛ bɔna kpe'em bii kanregɛ tabelɛ soke a tiimdoma, behereba bii Kaldeadoma yele dena taaba. 11Se'ere n pa'ahɛ la dela, se'ere te hom naba ɛɛra wa kpe'em mɛ, te asaala ka bɔna wan ta'an pa'alɛ hɔ, han dagana yena n dagɛ nɛresaaleba. 12Lebehegɔ kona wa paɛ naba la mɛ, te a suunre nyie te a bo nɔɔrɛ te ba doohe sagom yamdoma woo n boe Babilon teŋa poan. 13Te ze'elego kona wa paɛ teŋa la zen'an woo te ba ko' yamdoma la zan'an Babilon teŋa poan, te ba nya ɛɛra Daniel la a taaba la te ba ko ba. 14Te Daniel dekɛ yam la potɛn'ɛrɛ tɔgɛ la Ariok n de pɛɛntɛɛnreba sɛba n gure naba la kpɛ'ɛma la n dole ɛɛra te a ko Babilon teŋa yamdoma la. 15A yele Ariok yeti, Wane te naba bo nɔdena wa toolɛ toolɛ bala? Te Ariok yele en se'ere n sɔe. 16Te Daniel keŋɛ ta sohɛ naba la te a bo en saŋa ge a wan pa'alɛ naba a zaanheŋɔ la vɔnrɛ. 17Te Daniel lebe kule a yire, ta yele a taaba Hanania, Misael, la Azaria yele la, 18te ba ta'an sohɛ Saazuo Yenɛ wa ninbɔn'zɔrɛ te a pa'alɛ ba yele wa n sogɛ wa te Daniel la a taaba wa la Babilon teŋa yamdoma la zan'an da ki. 19Te yu'uŋkoŋɔ mea te Yenɛ lilige yele wa n sogɛ wa bo Daniel poan. Te Daniel pɛngɛ Saazuo Yenɛ wa. 20Yenɛ yu'urɛ wa sɔna pɛnka ka malom ba'aha. Se'ere n sɔe la, mi'ilom la paŋa dela enŋa denɛ. 21Enŋa n teere saŋa la seɔn la oonɛ. Enŋa n yɛɛre nadoma na'am ge yɛɛla nadoma na'am. Enŋa n yamdaana mi'ilom, ge bɔ'ɔra se'em bɔkerɛ yam. 22Enŋa n de se'em n liligere yelese'a n boe teŋa teŋa, la se'a n sogɛ. Enŋa n mi' sɛla n sogɛ lika poan. Nɛɛhom ma'an n boe la en. 23Mam sɔdoma Yenɛ wa, mam pɛngere la hom, la hom bo mam mi'ilom la paŋa. Nananawa, hom soŋɛ mam te mam baŋɛ tomam n sohɛ ho sɛla la. Hom soŋɛ mam te mam baŋɛ naba wa yele wa. 24Bala te Daniel keŋɛ Ariok la te naba la loe te a doohe ko yamdoma la Babilon teŋa poan la zen'an. N yele en se'em dela, Da ko sagom Babilon teŋa yamdoma wa. Tare mam kɛn' naba zen'an te n pa'alɛ en a zaanheŋɔ la vɔnrɛ. 25Ariok eŋɛ kalam tare Daniel kɛn' naba wa zen'an ta yele en yeti, Mam nyɛ la nɛra Yuda buuri te ho pɛnregɛ ba loŋe na la poan te a wan ta'an pa'alɛ naba ho zaanheŋɔ la vɔnrɛ. 26Te naba wa soke Daniel se'em te ba tee segɛ en Beltesazar la yeti, Ho wan ta'an pa'alɛ mam zaanhom se'em la la ko vɔnrɛ? 27Te Daniel lerege naba wa nɛŋan yeti, Han dɛna yelese'ere n sogɛ wa te ho nyɛ ge bɔta ho baŋɛ wa, yamdoma bii behereba bii tiimdoma, bii ŋmateba kan ta'an pa'alɛ hɔ de vɔnrɛ. 28Ge Yenɛ boe saazuo wa ha tana liligera yelese'ere n sogɛ, Yenɛ denɛ n lilige pa'alɛ hom Naba Nebukadnezar wa sɛla n wan eŋɛ dabeha n kene na. Ho zaanheŋɔ la te ho gan'an ho soŋɔ zuo ge zaanhom la ko vɔnrɛ dela, 29Hom naba wa gan' la ho soŋɔ zuo, te hom tɛn'ɛhe se'em la seren ta dɛna sɛla n wan ta eŋɛ beere ha. Te se'emdaana n liligere sɛla n sogɛ la lilige pa'alɛ hɔ sɛla n wan ta eŋɛ. 30Han dɛna mam tɔka, Yenɛ n lilige yelese'ere n sogɛ pa'alɛ mam la dagɛ te mi'ilom sebo boe mam poan gana nɛresaala, ge la dela n yeen lilige de vɔnrɛ pa'alɛ hom naba te ho bɔkɛ ho suunre tɛn'ɛhegɔ la. 31Hom naba wa behere mɛ, ta yeti ho behɛ te sɛla naanɛ ze' te naanɛ wa kanregɛ ge ba' nyagera gaŋɛ zɛ'a ho nɛŋan tara dabeem. 32Te naanɛ wa zuo dɛna sanlema soŋa ma'an n dekɛ maalɛ kɔ, te de nyɔn'ɔn la de nu'uhe dɛna sanlenpeelega, te de poorɛ la de gbɛya beene dɛna nyɔgom, 33te de na'ma dɛna kuto, te de na'pompoma zen'enhe sese'ehe dɛna kuto la yɔgɔrɔ. 34Ho kelom beha la bala te kugure te asaala nu'o ka ŋmaɛ dɛ ze'ele saazuo ha lu naanɛ la na'pompoma la n de kuto la yɔgɔrɔ la zuo, wɔnregɛ naanɛ la. 35Te kuto la, yɔgɔrɔ la, nyɔgom la, sanlenpeelega la la sanlema la zan'an lagom wɔnrɛ boyena nɛɛm te sabeeo kanra vaɛ ba wo ki urugo te sabeeo kanra se'em yɛ'a la. Sabeeo la kaan ba keŋɛ la bala te ba yaanɛ ka yee. Ge kugure la n lu wɔnregɛ naanɛ wa la lebege la kugu kantɛ perɛ teŋparɛ wa. 36Zaanheŋɔ la n bala, ge n wan pa'alɛ hom naba ko vɔnrɛ. 37Hom naba wa dela nadoma zan'an naba te Saazuo Yenɛ wa dekɛ teŋparɛ wa la bo ho, bo ho paŋa la kpe'eŋo la na'ahegɔ. 38Zen'sɛka woo te asaaleba bii mɔen dunhe bii niihe n ɛngere saazuo dekɛ eŋɛ la hom nu'uhen, ge eŋɛ hɔ te hom sɔna ba zan'an behera. Hom n de zuo la n de sanlema la. 39Hom pooren, sɔ'ɔlom boyema wan wa'ana kan paɛ hom, te botan' daana me wa'ana dɛna nyɔgom la, me sɔna teŋparɛ wa zuo zan'an beha. 40Te sɔ'ɔlom bonaahe daana me ta wa'ana kpe'em woo kurugo. Wo kurugo n wɔnte ge kɔ'ɔra sɛla woo se'em la, wo kurugo n wɔnte sɛla woo buta se'em la, bala mea te sɔ'ɔlom bona wa wan wɔnrɛ ge kɔ' sɔ'ɔlom bana wa woo bura bura. 41Wo hom nyɛ na'pompoma la na'dibilihe la zen'enhe sese'ehe n de kuto la yɔgɔrɔ la, la pa'alɛ te sɔ'ɔlom la wan yelehe, ge bo wan kpe'em wo kurugo la. Bala te ho nyɛ te kuto lagom la yɔgɔrɔ la. 42Wo hom nyɛ te na'dibilihe la dɛna kuto la yɔgɔrɔ la, bala te sɔ'ɔlom wa wan ana. Basɛba wan kpe'em wo kurugo la, te basɛba ana wo kanlekaa la kan kpe'em. 43Hom le nyɛ' te kuto la yɔgɔrɔ la lagom taaba la pa'alɛ la sɔ'ɔlom doma wa n wan bɔna la taaba ge te nɔyenɛ kan bɔna ba poan wo kuto la yɔgɔrɔ n kan nyaŋɛ naɛ taaba dɛna boyena se'em la. 44Nadoma bana wa saŋa la, Saazuo Yenɛ wa wan sɛ sɔ'ɔlom te bo bɔna ka tara ba'ahegɔ. Bo kan malom sagom, se'em ka boe wan malom to'e bo. Sɔ'ɔlom bona wa wan sagom sɔ'ɔlom woo n boe, ge zɛ'a ka tara ba'ahegɔ. 45Wo hom nyɛ te ba ŋmaɛ kugure zoore zuo bahɛ na ge ka nyɛ nu'o la, te kugure la lu na wɔnrɛ kuto la nyɔgom la yɔgɔrɔ la sanlenpeelega la sanlema la dela, Yenɛ kantɛ wa n lilige pa'alɛ hom naba wa sɛla n wan ta eŋɛ beere ha. Ho zaanheŋɔ dela sera te de vɔnrɛ wa me dɛna yelemɛŋɛrɛ. 46Te Naba Nebukadnezar pɔnrɛ na'ma na'ahɛ Daniel ge bo nɔɔrɛ te ba bo Daniel boom la nyuŋo soŋɔ wɔla kaanbegɔ bo'olom. 47Te naba wa lerege Daniel yeti, La de sera, hom Yenɛ wa n gane yena woo n boe, ge dɛna nadoma daana, nɛɛra sɛla n sogɛ zan'an. Se'ere n sɔe la ho nyaŋɛ pa'alɛ yelese'ere n sogɛ wa. 48Te naba wa nya pa'ahɛ Daniel kpe'eŋo ge bo en bo'olom kanra, ge bahɛ en te a sɔna Babilon teŋkantɛ la zan'an behera, ge dɛna Babilon teŋa yamdoma la zan'an zuodaana. 49Te Daniel sohɛ naba la, te naba la bahɛ te Sadrak, Mesak la Abednego behere Babilon teŋa yɛla la nɛŋadoma. Ge te Daniel tona la naba la mɛŋa.


Copyright
Learn More

will be added

X\