Daniel 11

1Te Yenɛ soŋora wa yeti, Media teŋa naba Darius na'am dia yuunɛ, mam n sɛ ze'ele dɛna se'em n kpemehe en ge tɛ'ɛla en. 2Ge n yeti ho la yelemɛŋɛrɛ wa. Nadoma batan' wan ihege Persia teŋa wa poan na, te naba bonaahe daana me ihege na, panrɛ gaŋɛ nadoma la zan'an. A han panrɛ bala nya kpe'em, a wan gbirige nɛra woo suunre te ba zabɛ la Greek teŋa sɔ'ɔlom la zan'an. 3Nakantɛ kayema wan ihege na, tara kpe'eŋo kantɛ, eta enŋa n bote se'em. 4Ge a han ihege na, a kan yuue ge te ba aanhom a sɔ'ɔlom la pɔnbɛ tehɛ teŋparɛ wa zen'an woo kae. La kan paɛ a buuri se'em, bii la dɛna a paŋa la n bote se'em. Ba wan voen a paŋa la zan'an bo sɛba ge bahɛ a buuri la. 5Naba kayema wan ta ihege Gɔbega wa na la paŋa, tara a poore tagalega te ka ta gaŋɛ en tara paŋa. Ka wan kpe'em gana en, te a sɔ'ɔlom kanregɛ gana en. 6Yuuma wan ta wa'ana tole, te nadoma bana bayi' wa naɛ nɔɔrɛ. Te Gɔbega teŋa naba la dekɛ a pɔyɔa bo Zuɔ teŋa naba la, te sunma'ahom bɔna ba teŋasoka. Ge pɔka wa kan tara paŋa bini bii ka dayɔa nyɛ paŋa bini. Pɔka wa la kaŋa n dɔgɛ se'em, ka bia n wan sɔe ne ka na'arɛ, ba wan ko ba zan'an saŋa kayema poan ha. 7Ge pɔka wa sɔɔn wan ta ihege Gɔbega teŋa naba yire wa poan kpe'em, wa'ana zabɛ la Zuɔ teŋa pɛɛntɛɛnreba la, kɛn' naba la yire la poan na nyaŋɛ ba la paŋkantɛ. 8Ge ba yena la kuto la te ba dekɛ kure naana la toolom dɔgɔrɔ la te ba dekɛ sanlenpeelega la sanlema maalɛ to la, a wan pɛnregɛ lɔgɔtonɔ woo lebe Mizraim teŋa. Ge a wan nyɔkɛ a mɛŋa yuuma, kan zabɛ la Zuɔ teŋa naba wa. 9Pooren, Zuɔ teŋa naba wa wan ta keŋɛ te a ta zabɛ la Gɔbega teŋa naba wa, ge a wan bahɛ ge lebe kule a teŋa. 10Ge a dayɔɔhe wan maahom, lagahɛ pɛɛntɛɛnreba kekeko, te ba uura na wo ko'om la saŋa woo zabera la ba dima gura ba ta paɛ ba dima la paŋa zen'an la zan'an. 11Gɔbega teŋa naba la wan eŋɛ suunre, keŋɛ ta zabɛ la Zuɔ teŋa naba la. Zuɔ teŋa naba wa wan lagahɛ pɛɛntɛɛnreba kekeko, ge Yenɛ wan dekɛ ba eŋɛ Gɔbega teŋa naba wa nu'uhen. 12Gɔbega teŋa naba la han nyaŋɛ pɛɛntɛɛnreba kekeko la tare keŋɛ, pa'alɛ mɛŋa wan perɛ en te a ko nɛreba tuha tuha, ge a kan yuue. 13Se'ere n sɔe la, Zuɔ teŋa naba la wan le maahom pɛɛntɛɛnreba n zo'e gana yia denɛ la, te yuuma han tole, a wan dekɛ a pɛɛntɛɛnreba kekeko la la a zaba lɔgɔrɔ kanra zabera la en. 14Saŋkaŋa poan teŋhe zo'e zo'e wan ihege zabera la Gɔbega teŋa naba wa. Ho mɛŋa nɛreba wa poan sɛba n nɔŋɛ zaberɛ wan ihege na zabera, te la doohe liligere dena wa, ge ba wan ko ba. 15Zuɔ teŋa naba wa wan wa'ana tin' dɔtɔ zom wɔnrɛ teŋkantɛ wa te dangoone mɛ kae ka wa, nyaŋɛ ka. Te Gɔbega teŋa pɛɛntɛɛnreba la kan nyaŋɛ ze'ele, ta ta' la ba pɛɛntɛɛnreba sɛba n ba' kpe'em la. Ba kan tara paŋsɛka n wan ze'ele zabɛ. 16Se'em n zaberɛ la en la Gɔbega teŋa naba wa wan eŋɛ en n bote se'em, te se'em ka bɔna wan ze'ele la en. A wan nyaŋɛ Teŋsoŋa wa te ka bɔna a nu'uhen te a sagom ka. 17Naba wa wan lo' a suunre poan te a dekɛ a teŋa la paŋa zan'an, la panhe se'ehe te a fan' pa'ahɛ keŋɛ bini. A wan dekɛ a pɔyɔa bo Gɔbega teŋa naba wa te a di, te a doohe bala sagom teŋa la, ge la kan tom bala bo en. 18A wan dekɛ a nɛŋa tɔ teŋse'ehe n boe ko'kantɛ nɔɔrɛn la ta nyaŋɛ se. A wan nyaŋɛ teŋhe kekeko bini, ge pɛɛntɛɛnra nɛŋadaana ayema wan gu' en a fagehom tooma la. Dagɛ la a wan gu' la a fagehom tooma la ma'an ge a wan tuluge a fagehom tooma la pagalɛ a zuo. 19Zuɔ teŋa naba wa nya wan dekɛ a nɛŋa tɔgɔlɛ a mɛŋa teŋkanra la, ge a wan gɛnrɛ ta lu kan le bɔna. 20Naba kayema me wan wa'an naba kana wa pooren na, bahɛ te ba yɔɔra koba a teŋa la soŋa zuo, ge a kan yuue. A kan ki yele too seko poan bii zaberɛ poan. 21Nɛra ayema me wan wa'an a pooren na dɛna nɛreyaalega n ka lɛm na'am la. A wan wa'an la tarega saŋa na nigom fan' teŋa la sɔna. 22A wan zabɛ nyaŋɛ pɛɛntɛɛnreba kekeko. A wan zabɛ nyaŋɛ bama la se'em n wan dɛna nadita la. 23A wan eŋɛ nɔɔrɛ la nadita la, pan'ahɛ en, ge dekɛ pɛɛntɛɛnreba fiin wa zabɛ to'e kpe'eŋo la. 24Tarega saŋa la poan, a wan kɛn' ɔɔnrɔnɔ tooma zen'kanra se'ehe n panrɛ la poan, tom sɛla te a sɔ bii a yaabdoma ka tabelɛ tom. A wan fan', ge zabɛ to'ohe lɔgɔrɔ tɔnrɛ sɛba n dole en la. A wan maahom sɔrɔtɔ zabera nyaŋera teŋse'ehe n kpe'em, ge a kan yuue. 25A wan yirige a mɛŋa, kpemehe a mɛŋa la a pɛɛntɛɛnreba kekeko la ta zabɛ la Gɔbega teŋa naba la. Bala, Gɔbega teŋa naba la me wan lagahɛ pɛɛntɛɛnreba n ba' zo'e gana enŋa pɛɛntɛɛnreba la, ge la bala zan'an a kan ta'an ze'ele la en. Se'ere n sɔe la, a yeti a dekɛ la nyaleŋɔ ma'an nyaŋɛ en. 26Gɔbega teŋa naba wa nɛresɛba n lagom dita la en la n zegera te ba ko en. Ba kekeko wan aan, te ba kekeko ki zaberɛ poan. 27Nadoma bayi' wa sunya wan lo' la be'em la taaba, te ba han lagom zin'ire, ba pan'ahe la taaba ge la kan malom ze'ele. Se'ere n sɔe la ba'ahegɔ saŋa boe ha te Yenɛ maahom biŋe. 28Zuɔ bɔba teŋa naba wa wan fan' lɔgɔrɔ zo'e zo'e lɛbera kula a yire, ge a wan lo' a suunre te a zabɛ la toolom nɔbiŋere la. A wan maahom tom bala ge nya lebe kule a yire. 29Saŋsɛka te Yenɛ maahom biŋe la han ta paɛ, a wan le lebe Gɔbega teŋa la poan, ge saŋkana poan, la kan le ana bala bo en. 30Kitim teŋa ɔɔnrɔnɔdoma wan zabɛ la en te dabeem kɛn' en, te a lebe na eŋɛ suunre zabɛ la toolom nɔbiŋere la. A han lebe na, a wan na'ahɛ sɛba n zagahɛ toolom nɔbiŋere la. 31A pɛɛntɛɛnreba wan ta ihege na, ganlom Yenɛ yire dangɔɔma la, ge dige daarɛ woo kaanbegɔ la bahɛ, ge dekɛ yelese'ere n tare sagaŋɔ kena na la ze'ele bini. 32A wan dekɛ yetɔgɔsomɔ ganlom sɛba n tom toonfɛn'ɛha ganlom nɔbiŋere la, ge sɛba n mi' ba Yenɛ la wan zagahɛ en. 33Sɛba n bɔkere yɛla nɛreba la poan la wan pa'alɛ nɛre bɔbɔgɔ la, ge ba wan kɔrom basɛba, nyɔ' basɛba bugumen, pagɛ basɛba ge zun' basɛba lɔgɔrɔ, ta paɛ saŋa kayema. 34Nɛresoma wa basɛba han ne ta bɔna namehegɔ poan, nɛreba basɛba ne wan bo ba soŋorɛ, te bala la bahɛ te ba zo'e zo'e lebege ŋmɛlemadoma. 35Nɛresɛba n de yamdoma la basɛba wan nyɛ makerɛ, te la bahɛ te ba duuhe ba mɛŋa, yehe ba mɛŋa be'em poan, ana filam gura ba'ahegɔ saŋa la zuo. 36Naba wa wan eta enŋa n bote se'em, zɛnkera a mɛŋa, beha a mɛŋa te a gane yena woo n boe, ge tɔgɔra zɛrɛgera Yenɛ wa n deyena woo Daana la, ge me wan panta la bala gura te sunsunyiim saŋa la ta ba'ahɛ. Se'ere n sɔe la sɛla te Yenɛ ze'ele te la tom la dela la tom ta ba'ahɛ. 37A kan nana a sɔdoma n tare yena se'a la, a pon kan na'aha yena se'a te pɔgɔhe na'aha bii a na'aha baga se'a. Se'ere n sɔe la a behɛ a mɛŋa te enŋa gane bana woo mɛ. 38A ton na'aha la yena se'a n de zen'se'ehe n kpe'em. Yena se'a te a yaabdoma ka mina la. Yena ana te a wan tara sanlema la sanlenpeelega la sanlenkuga la lɔgɔsonɔ kena na'ahera. 39A ne yi' la sateŋa bagarɛ nyɛ paŋa zabɛ la teŋsɛka n kpe'em. A na'ahere la sɛba n nane en, bahera te bama doma sɔna nɛreba kekeko behera, te n bɔte teŋa la zen'sɛka a aanre koohe mɛ. 40Ba'ahegɔ saŋa la poan, Gɔbega teŋa naba la wan zabɛ la Zuɔ teŋa naba wa. Ge Zuɔ teŋa naba wa wan sagom en zabera en la zaba toroto la yiri ban'areba la ɔɔnrɔnɔ. A wan sagom en wo ko'om la, kɛn' a teŋa la poan tole. 41A wan kɛn' Teŋsoŋa la poan, ko nɛreba kekeko, ge Edom la Moab teŋhe la Ammon nɛŋadoma la wan peɛn. 42Zuɔ teŋa wa wan zabɛ la teŋhe sese'ehe zo'e zo'e. Mizraim teŋa kan peɛn. 43A wan zabɛ to'ohe sanlema la sanlenpeelega n sogɛ bɔna zen'se'ehe woo poan la sɔna, ge fan' lɔgɔsonɔ seto woo n boe Mizraim sɔna. Libya la Kus teŋhedoma wan bɔna a nu'uhen, zɔta dɔla a poore. 44Ge yelebibihe se'ehe n wan zɛ'ɛta dapɔya la zuɔ teŋhe na la wan daana en, te a malom kena nɛŋa la sunsunyiim te a sagom teŋhe zo'e zo'e. 45A wan tin' a na'am sogora pagahe la ko'kanra ayi' wa teŋasoka, tɔ la toolom zoore sonɛ wa, ge a ba'ahegɔ saŋa wan ba'ahom paɛ te se'em ka bɔna wan soŋɛ en.


Copyright
Learn More

will be added

X\