2 Samuel 23

1David ba'ahegɔ yelehom n wana. Yesse dayɔa wa, se'em te Yenɛ mɛŋa zɛnkɛ en saazuo la, se'em te Yakob Yenɛ sɔ' en la kaam, se'em n de Israel yoon yoona la, n yeti se'em n wana. 2Na'ayenɛ sea n dole mam poan tɔgɔra. A yelehom la boe la n nɔgbama wa poan. 3Israel Yenɛ la tɔgɛ ya, Israel taŋa la yele mam te, Se'em n tare behere nɛreba la tontɔɔ poan, se'em n tare Yenɛ zɔɔlom beha nɛreba la, 4a ana mɛ wo bolika belomŋma'arɛ la, a nyagere mɛ wo wontɛɛŋsoŋa daarɛ la, ana wo saa n bahere mɔɔ zuo la. 5Mam yire na'am wa ka ane la wana Yenɛ nɛŋan? A biŋe la nɔse'ere n ka tare ba'ahegɔ la mam? A sɛla woo dole la sore te daaŋɔ ka bɔna? A wan gu'ura mam, ge bo mam n suunre n bote sɛla woo? 6Ge nɛresɛba n ka tare vɔnrɛ la ane mɛ wo gɔn'ɔhe la, te nɛreba ka bote ba ge nu'o kan ta'an gore ba. 7Se'em han yeti a gorɛ ba, a wan dekɛ la kurugo bii so'a kan'aha ba. Ba zin'an zen'an dela bugum poan. 8David kansaŋehe la yu'ura n wana. Yoseb Basebet n de Takemon nɛra la daa sɔna batan' la beha la. Enŋa n tabelɛ dekɛ a kanɛ ko boraa kɔbehe senii zaberɛ deyema ma'an poan la. 9Se'em n tagalɛ boyi' daa dela Eleazar se'em sɔ n de Ahohi dayɔa Dodai la. Enŋa ma'an n tabelɛ yee la David, Israeldoma la Pilistidoma zaberɛ deyema poan. 10Ge Israeldoma la zan'an daa zɔ, ge te a ze'ele la David te ba zabɛ la Pilistidoma wa tara tara te a nu'o ta banlɛ ge te a yeen gorɛ a so'a la tara. De daarɛ te Na'ayenɛ bo ba nyaŋerɛ kantɛ, te Israel nɛreba la le ta tuluge lebena, ge ba paɛ na te sɛla woo pon ba'ahɛ mɛ, te ba nya dɔla yɛ'ɛha ban ko' diɛdoma la biŋe la lɔgɔrɔ. 11Se'em n daa tagalɛ enŋa botan' poan dela Harar nɛra Agee dayɔa Sammah. Enŋa me, te Pilistidoma wa ta lagahɛ ba pɛɛntɛɛnreba wa'ana te sagom Israeldoma zen'an n lɛm tiya va'am, te Israel pɛɛntɛɛnreba wa zɔ mɛlom Pilistidoma wa nɛŋan. 12Ge Sammah daa teregɛ ze'ele va'am la teŋasoka kaŋkaŋe te ba ka nyaŋɛ sagom va'am la, ge te a me ko Pilistidoma la. De daarɛ te Na'ayenɛ bo Israel nyaŋerɛ kantɛ. 13La ta pɔnra la dia kɛ'a, te David daa sogɛ bɔna Adulam taŋa yoko la poan, te a kansaŋehe pihitan' la poan ba batan' yehe keŋɛ a zen'an ha. Bala ma'an la te Pilistia pɛɛntɛɛnreba la daa tiihom la Arepaim teŋa poan ha. 14Saŋkaŋa poan te Pilistia pɛɛntɛɛnreba la daa to'e Betlehem zan'an, ge te David kelom bɔna a soka zen'an la poan. 15Te ko'nyuuro daa tara David te a yeti, Ane n wan ankɛ bulesɛka n pɔnre Betlehem nayaŋa ko'om na bo' mam te n ko n ko'nyuuro wa? 16Te kansaŋehe setan' wa daa nyaŋɛ kɛn' Pilistia pɛɛntɛɛnreba teŋasoka, kɛn' Betlehem ankɛ bulega ko'om wa n pɔnre nayaŋa la tare na bo' David. Ge David daa zagahɛ, ka nyu' ge ka'ɛ bo' Na'ayenɛ, ge yeti, 17Na'ayenɛ, mam kan ta'an nyu boraahe wa n ponhɛ ba vom keŋɛ wa ziim! A kan nyu bo. Toon kpe'eŋo wa te kansaŋehe setan' wa nyaŋɛ tom n bala. 18Zeruiah bia Yoab sɔɔn Abisai daa sɔe la kansaŋehe setan' beha. A daa dekɛ a kanɛ zabɛ la boraa kɔbehe setan' ko ba, te a yu'urɛ yehe zen'an woo pa'ahɛ kansaŋehe setan' la poan. 19A daa dela nɛrekantɛ ba poan. A dela ba nɛŋadaana ge a ka dekere a mɛŋa lagom ba batan' la. 20Yehoiada dayɔa Benaiah la n ze'ele Kabzeel teŋa poan na me daa tom yelekanra la me daa dela kansaŋka. Enŋa ko Moab nɛra Ariel kɔma bayi' la, ge me ko gbegenɛ saakuga lua daarɛ la. 21Daarɛ deyema me te a daa zabera la Mizraim teŋa boraa wagelɛ kayema n tare kanɛ, ge te Benaiah tara doore, ge sina ge zabɛ la boraa la ta fan' a ka kanɛ la tuluge lo ka ko. 22Yehoiada dayɔa Benaiah n daa tom toonkanra se'a taaba te a yu'urɛ me yehe, ge te a ka pa'ahɛ kansaŋehe setan' la poan n bala. 23A daa dela nɛrekantɛ kansaŋehe pihitan' la poan ge a ka dekere a mɛŋa makera la ba batan' la. David dekɛ en te a dɛna a gura. 24Sɛba n pa'ahɛ pihitan' la poan dela: Yoab sɔɔn Asahel la Betlehem boraa Dodo dayɔa Elhanan la 25Harod boraahe Sammah la Elika 26Palti boraa Helez la Tekoa boraa Ikes dayɔa Ira la 27Anatot boraa Abiezer la Husat boraa Mebunai la 28Aho boraa Zalmon la Netopa boraa Maharai la 29Netopa boraa Baana dayɔa Heled la Gibea Benyamin boraa Aribai dayɔa Itai la 30Piraton boraa Benaiah la Gaas kolaahe boraa Hidai la 31Arbat boraa Abi Albon la Barhum boraa Azmavet la 32Saalbon boraa Eliaba la Yasen dayɔɔhe la Yonatan 33se'em sɔ n de Harar boraa Sammah la Harar boraa Sarar dayɔa Ahiam la 34Maaka boraa Ahasbai dayɔa Elipelet la Gilon boraa Ahitopel dayɔa Eliam la 35Karmel boraa Hezro la Arb boraa Paarai la 36Zoba boraa Natan dayɔa Igal la Gad boraa Bane la 37Ammon boraa Zelek la Beerot boraa Naharai se'em n ziire Zeruiah bia Yoab zaba lɔgɔrɔ la, 38It boraa Ira la It boraa Gareb la 39Hiti boraa Uria. Ba zan'an dela nɛre pihitan' la bayopɔe.


Copyright
Learn More

will be added

X\