2 Samuel 22

1Daanse'ere daarɛ te Na'ayenɛ fan' David a diŋdoma woo la Saul nu'uhen zan'an bahɛ la, te David yuun dena wa tɔgɛ pɛngɛ Na'ayenɛ. 2Na'ayenɛ n de mam taŋa la mam soka zen'an la mam faanra. 3Mam Yenɛ n de mam taŋa, mam soka zen'an, mam tɛ'ɛla, mam faanrɛ paŋa. A dela mam paŋa zen'an, mam soka zen'an, mam faanra. Hom n faanre mam gbirigere poan bahera. 4Mam ne yi' la Na'ayenɛ se'ere n nare pɛnka la, te de fan' mam n diŋdoma nu'uhen bahɛ. 5Kum paŋa n kae mam mum wo ko'om la, kum ko'mi'inhe n libere mam. 6Ke'enteŋa mi'inhe n lote mam, te kum bɛntɔ yɔgɛ mam kae. 7Mam sunsagaŋɔ poan, mam yi' la Na'ayenɛ, mam yi' la n Yenɛ la. A wom mam konkore la a saazuo yire la poan, bilam te mam kaahega lu a tobai. 8Teŋa wa kpilina ge damena, te saazuo ha miina, ge damena, Na'ayenɛ sunsunyiim la zuo. 9Zun'uhe n ze'ele a nyɔya poan yehe na, te bugum sebo n dite piiha ka kiŋira la ze'ele a nɔɔrɛn yehe na, bugumsaana n taɛ dita n ze'ele a poan yɛhera na. 10Te a daregɛ saazuo sigera na, te lika pin' sɛla woo n boe teŋa na wa zan'an. 11A zom la kelompagehedoma zuo ɛnkɛ, te ba nyɛ en saŋgbana zuo. 12A dekɛ la lika tin' paka kae a mɛŋa, te saŋgbanɛ sɔbelegɔ pin' en. 13A nɛŋain la nyangere la, nyaŋka bo la saŋbana dita na. 14Na'ayenɛ ze'ele la saazuo ha damɛ bahɛ na, Gaŋɛ Zan'an Na'ayenɛ la n tɔgɔre. 15A tɛn' la pɛɛma n nyangere ge damena yerege a diŋdoma la bahɛ. 16Na'ayenɛ tanhɛ mɛ te ko'kantɛ wa zɔ ku'e, a vo'ohe la sabeeo ma'an tuule teŋa wa te sɛla woo n boe ka zuo mɛlom, ge te gan'an beele. 17Na'ayenɛ ze'ele saazuo ha ge nyɔkɛ mam. A foe mam yehe ko'kanra woo n libere mam la mɛ poan. 18A fan' mam mɛ n diŋdoma sɛba n kpe'em gana mam la. N diŋdoma sɛba n yaɛ mam la nu'uhen bahɛ, ba ba' kpe'em gana mam mɛ la zuo. 19Mam zoa dabeha la, te ba bibige mam na, ge Na'ayenɛ n daa ze'ele mam pooren. 20Enŋa n tare mam ze'ele pɛɛnbɔn'ɔrɔ poan yehe na. A faanra mam bahɛ zen'an woo, la a nini n tegɛ la mam la zuo. 21Na'ayenɛ yɔ mam mɛ doohe la mam n de tontɔɔ se'em. A behɛ la n nu'uhe n ka tare dɛngerɔ se'em la ge yɔ mam. 22Se'ere n sɔe la, mam doohe Na'ayenɛ nɔɔrɛ la bala. Mam ka tom be'em ŋmɛrege n Yenɛ wa zen'en. 23Na'ayenɛ nɔze'elego la woo mam dole a mɛ, n ka dekɛ tobekperega zagahɛ a malema la. 24Mam ka tare taalɛ a nɛŋan, ge me gu'ura n mea ganleŋɔ poan. 25Bala te Na'ayenɛ nya yɔ mam doohe la mam n de tontɔɔ la. A behɛ la mam n ze' fa'a se'em la ge yɔɔra mam. 26Ho dela birikina bo sɛba n de birikindoma, dɛna tontɔɔdaana bo sɛba n de tontɔɔdoma. 27Ho dela fa'a bo sɛba n de fa'a, ge me nigina la sɛba n nigini. 28Ho faanre sigehe mea doma mɛ, ge kɔ'ɔn mɔ'ɛ nini te ho lobɛ pa'alɛ mea doma. 29Hom Na'ayenɛ dela mam butolela, Na'ayenɛ n bahɛ te mam lika dɛna nɛɛhom. 30Ho bo'ore mam paŋa te n nyaŋera n diŋdoma. Mam Yenɛ wa paŋa poan, te n wan ta'an zoe sɛla n beŋere mam. 31Yenɛ dena wa, de sore ba'ahɛ la sore. Na'ayenɛ n biŋɛ nɔse'ere la seren tom ya. A dela tɛ'ɛlega bo sɛba woo n sogɛ a poan. 32Yenɛ denɛ n boe, han dagana Na'ayenɛ wa? Ane me n boe dɛna taŋa, han dagana tomam Yenɛ wa? 33Yenɛ se'ere n bobe mam la paŋa la, de yu'ɛ la sore yaleŋa bo mam. 34A bahɛ te mam na'ma koreha mɛ wo walega na'ma la, ge dekɛ soge zen'an te sɛla kan paɛ mam. 35A kpemehe mam nu'uhe mɛ, te n ta'an zabera. Mam nu'uhe wa wan ta'an daregɛ nyɔgom tanhɔ. 36Hom dekɛ la faanrɛ tɛ'ɛlega vuge mam, ho soŋorɛ wa n bahɛ te mam lebege nɛrekantɛ. 37Hom piihe sore bo mam te mam kena, te mam na'arɛ ka malom sɛregɛ. 38Mam dige n diŋdoma la, ta sagom ba. Mam ka lebe pooren gura la mam ta ko ba. 39Mam sagom ba ba'ahɛ, te ba kan ta'an le ihege. Ba gan' la mam na'mai. 40Ho bo mam la paŋa te n kɛn' zaberɛ la poan. Ho bahɛ te mam diŋdoma wa nyunre mɛ wo tanhɔ mama na'mai. Hom bobe mam la paŋa te n kɛn' zaberɛ la poan. Ho bahɛ te mam diŋdoma wa fenrɛ mɛ mam na'mai. 41Ho ne bahɛ te mam diŋdoma zɔ mɛ ka gɛlegera poore. Ho bo mam paŋa te mam sagom sɛba n yaɛ mam la. 42Mam diŋdoma wa ne limihe la zen'an woo ge se'em ka boe wan soŋɛ ba, te ba ne kaahɛ bo Na'ayenɛ ge a me kan kelehe ba. 43Te mam nɛ zan' ba wo n zan'are la teŋa la, te mam ne wɔnrɛ ba, nɛ ba tabelɛ teŋa wo sin'iro n lu sore zuo te ba nɛ tabelɛ teŋa se'em la. 44Ho fan' mam n nɛreba n zabɛ la mam se'em la poan bahɛ, ge dekɛ zin'ire, te mam dɛna teŋhe wa naba. Te nɛresɛba te mam ka tabelɛ mina, tona bɔ'ɔra mam. 45Te saama wona n yele, kɛla kena n zen'an na, nana mam n yeti ba sɛla woo la. 46Ba giinla kɔ'ɔhɛ mɛ, te ba zɛ'ɛta ba soka zen'enhe la gbe'era yɛha na. 47Na'ayenɛ boe mɛ! Mam Taŋa la dela kan'somɔ! Mam Yenɛ wa yu'urɛ zɛnkere la saazuo! Enŋa n de mam Faanrɛ Taŋa! 48Yenɛ se'ere dɛna n bo mam leregere paŋa te n lɛta n diŋdoma, ge bo mam paŋa te n sɔna nɛreba beha. 49Hom n fan' mam n diŋdoma nu'uhen bahɛ, ge bo mam nyaŋerɛ n diŋdoma woo poan, hom n fan' mam gbirigere, la paŋa woo poan bahɛ. 50Yele ana wa zuo te mam wan zɛnkɛ hom yu'urɛ nɛra woo nɛŋan, ge yoon pɛngɛ ho yu'urɛ wa. 51Na'ayenɛ n bo a naba wa faanrɛ kɔhegɔ ge dekɛ a zo'ohogɔ wa pa'alɛ se'em te a sɔ' la kaam wa. A dekɛ dɛ pa'alɛ la David la a yaahe kɔ'ɔn yɛ'ɛha.


Copyright
Learn More

will be added

X\