2 Samuel 13

1Te saŋa kayema ta paɛ, te David dayɔa Absalom tara tanya, te ka yu'urɛ yi'ira Tamar, te som, te la ka tara makerɛ, te David dayɔa Amnon yam kɛn' la pugula la te a bɔta ka. 2Amnon sea ba' kɛn' pugula gaŋɛ, te a bɛn'ɛnra a tanya Tamar la zuo. Se'ere n sɔe la, pugula wa nan ka mi' boraa, te Amnon behɛ te la ana wo la wan kpe'em bo en te a ta'an eŋɛ ka sɛla la. 3Ge Amnon wa zɔ n de David keema Simea dayɔa Yonadab, wakɛ. 4A soke Amnon yeti, Naba dayɔa wa, bene n sɔe te daarɛ woo ho ana wana baanlam wa? Yele mam te n baŋɛ. Te Amnon yele en yeti, Mam sea n kɛn' la n keema Absalom tanya Tamar. 5Te Yonadab yele en yeti, Mina ge gan'an ho gɔrɔgɔ zuo wo ho bɛn'ɛnre mɛ la, te ho sɔ han ta wa'ana te a behɛ hɔ, ho yele en te, bahɛ te n tanya Tamar wa'ana dogɛ dia tare na zɛ'a n zen'an zanla ka a nu'uhe, bɔ'ɔra mam te n dita. 6Amnon seren zom a gɔrɔgɔ zuo gan'an wo a bɛn'ɛnre mɛ la, te naba ta wa'ana te a behɛ en, te Amnon yele naba David yeti, Bahɛ te n tanya Tamar wa'ana na maalɛ koohe, tare na zanla zɛ'a n zen'an te ɔbera. 7David tom te ba ta yi' Tamar yele en yeti, Keŋɛ ho sɔɔn Amnon yire, la ho ta eŋɛ sɛla bo en te a di. 8Te Tamar keŋɛ a sɔɔn Amnon yire, ta paɛ te a gan' mɛ, te Tamar dekɛ boroboro zom, ze'ele lɛm en, maalɛ koohe. 9A dekɛ enŋɛ la pɛrehe poan tare na bo Amnon, te a zagahɛ te a kan di, ge yele Tamar yeti, Bahɛ te nɛra woo yeregɛ ge bahɛ mam. Te nɛra woo seren yeregɛ ge bahɛ en. 10Te a yele Tamar yeti, Tare koohe la kɛn' bɔ' gan'aregɔ wa poan na, la ho zanla ho nu'uhen te n ɔbera. Te Tamar tare koohe la te a maalɛ la kɛn' bɔ' gan'aregɔ la poan na bo a sɔɔn Amnon. 11Ge Tamar n tare koohe la lɛm Amnon te a obe la, te Amnon gin' a nu'o, yele en yeti, N tanya, wa'ana te to baŋɛ taaba. 12Tamar lebehe en yeti, N sɔɔn wa, da pɛnregɛ mam tom toondena la mam! De taaba ka malom tom Israel teŋa wa poan, da tom yanɛ toondena wa taaba! 13Ho han eŋɛ mam bala, n wan tare yanɛ dena wa keŋɛ la bɛ? Hom mɛŋa me wan dɛna la yalomdoma la ayema Israel buuri wa poan. Bala zuo la, mam belone ho mɛ te ho sɔnhɛ hom bote mam wa la bo naba, mam mi' te a kan gu' mam te n da ele ho. 14Ge a ka kelehe Tamar n yeti sɛla la, ge me kpe'em gana pugula la, te a gin' en pɛnregɛ gan'anrɛ la en. 15Amnon n ba'ahɛ bala la, te a sea yehe la pugula la, yehe en gaŋɛ a koŋkoma'ahom la n ane ne en se'em la, te sa'ɛ en yeti, Ihege yehe! 16Tamar lebehe yele en yeti, N sɔɔn, la kan ana soŋa! Hom n eŋɛ mam se'em wa, han le sa'ɛ mam te n yehe, bala pon nya wan gaŋɛ zan'an. Ge Amnon ka kelehe en. 17A yi' borase'ehe n tone bɔ'ɔra en la, yele ba yeti, Ve'e ya pɔka wa yehe te n nini da le nyɛ ka, ge la ya yu' kolehe la. 18Tamar daa yɛ la fuo n wogɛ. Se'ere n sɔe la, naba la pɔyɔɔhe se'ehe woo n ka mi' boraa ha n yɛɛre fuseko saŋkaŋa poan ha la n bala. Te Amnon tontona ve'e Tamar bahɛ yeŋa, ge yu' koleŋa la. 19Tamar vaɛ tampegelom puke a zuo, ge aanhom a fuwoko la te a yɛ la bahɛ, ge kokɛ a zuo kena, ge kaaha vɔɔla. 20Tamar tanya Absalom soke en yeti, Ho sɔɔn Amnon n lagom la hɔ? N sɔɔn wa, go'e, a dela ho sɔɔn da bahɛ te la dɛna daaŋɔ. Te Tamar yare dɛna pɔka suunre n sagom, kɛn'ɛra a sɔɔn Absalom yire. 21Naba David n ta wom yele ana wa la, la daam en mɛ. 22Ge te Absalom kɔ'ɔn ana digi digi, a ka tɔgɔre som bii be'em bɔ'ɔra Amnon, a suunre n nyiin la en, la enŋa n ganlom a tanya Tamar la. 23Yuuma a yi' ta tole, te Absalom yeti a kɛ a piihe konberɔ Baal Hazor teŋa la n lɛm la Epraim teŋa la, ge yi' naba dayɔɔhe la woo te ba bɔna bini. 24Absalom keŋɛ ta yele naba David yeti, Naba, ho tontona wa yeti a kɛ la a piihe konberɔ, hom la hom, la ho tontoneba wa han wa'ane na? 25Te naba la lebehe yele en yeti, Aai, n dayɔa, da bahɛ te to zan'an doohe ho keŋɛ, ge to wan dɛna zeero bo ho. Absalom pɛnregɛ ta koŋe, te David kan' som bahɛ a zuo, ge ka doohe en keŋɛ. 26Absalom nya yeti, Ge bahɛ te n keema Amnon doohe to keŋɛ. Te naba soke en yeti, Bene zuo te a wan doohe ya keŋɛ? 27Ge Absalom pɛnregɛ ta gaŋɛ, te David bahɛ te Amnon la naba dayɔɔhe la woo doohe la Absalom keŋɛ. 28Absalom yele tontoneba la yeti, Behere ya, Amnon han ta nyu' buge, te n han yele ya yeti ŋmɛ' ya en, ya ko' en. Da zote ya dabeem. Kpeŋe ya mɛhe. Dagɛ mam n wan bo nɔɔrɛ te ya ko? 29Te Absalom tontoneba la seren eŋɛ Amnon wo n bo ba nɔɔrɛ se'em la, te naba dayɔɔhe la zan'an ihege ban' ba yiribonhe zɔ yerom kule. 30Ban boe sore zuo kena na la, te yele la pon deŋɛ paɛ naba David zen'an ti, Absalom ko' ho dayɔɔhe la woo mɛ, te ayena sɔ ka yee. 31Te naba ihege aanhom a futo la te a yɛ la, ge lu teŋa gan'an, te a tontoneba sɛba woo n boe la en la me aanhom ba futo. 32Ge David keema Simea dayɔa Yonadab, yele David yeti, N daana da tɛn'ɛha te la dela sera te ho dayɔɔhe la zan'an seren ki mɛ. Amnon ma'an n ki. Absalom pon maahom yele wa la daanse'ere te Amnon ganlom Absalom tanya Tamar la. 33Bala zuo la, n daana naba da dekɛ dɛ a suunre poan te a dayɔɔhe la zan'an ki mɛ. Amnon ma'an n ki. 34Ge bala ma'an la, te Absalom zɔ mɛ. Te boraa sɛka n ze' gura teŋa la, behɛ te nɛreba kekeko dole Horonaim sore la zuo, lameta zoore la logerɛ sigera na, te a zɔ ta yele naba. 35Yonadab yele naba yeti, Naba dayɔɔhe la n bala kene na wo mam n yele se'em la. 36En yele wana ba'ahɛ la, te naba dayɔɔhe la n bala kɛn' na, taɛ la kaahega. Te David la a tontoneba la n boe la en la zan'an taɛ la kahega, kaahɛ ta gaŋɛ. 37Absalom zɔ keŋɛ Gesur naba Ammihud dayɔa Talmai zen'an, ge te David kɔ'ɔn kɛla a dayɔa Amnon wa zuo daarɛ woo. 38Absalom n zɔ keŋɛ Gesur zen'an, te a kɛn' bilam yuuma atan'. 39David suunre ta ma'ɛn, la a dayɔa Amnon kum la, te a nya le fabela a dayɔa Absalom yele.


Copyright
Learn More

will be added

X\