2 Samuel 11

1Yuunɛ ba'ahegɔ poan, saŋsɛka te nadoma yɛha pɛɛntɛɛnrɛ la, te David tom Yoab la a kpɛ'ɛndoma la Israel borase'ehe n kpe'em la kekeko. Ba keŋɛ ta zabɛ la Ammondoma, ge sagom Araba teŋa, ge David yee Yerusalem teŋa poan. 2Daarɛ deyema zanɔɔrɛ, te David nya ihege a gɔrɔgɔ zuo, nya yaga a yire la gɔhɔgɔ zuo, kaara, a gɔhɔgɔ la zuo, te a nyɛ te pɔka sɔɔre ka iŋa, dɛna pɔka n ane soŋa. 3Te David tom te ba ta vɛɛnhɛ baŋɛ kaŋa n de se'em. Te ba lebena yele David yeti, Ka dela Eliam pɔyɔa Batseba, Uria se'em n de Hiti teŋa boraa la pɔga. 4Te David tom te ba ta tare ka na te a gan'arɛ la ka. Bala ma'an la te ka peere dabeha n kɔ'ɔn nan tole, te ka nya maala ka mea. Te ka lebe kule. 5Te la bɔna bɔna te pɔka la ta tom yele David na ti, Mam yee la sea. 6Bala te David tom nɔɔrɛ bo Yoab yeti, Bahɛ te Hiti boraa Uria la wa'an n zen'an na. Te Yoab bahɛ te Hiti boraa Uria kule David zen'an na. 7Uria n paɛ na la, David soke en la Yoab la Israel nɛreba la n ane se'em ha la zaberɛ la n kene se'em. 8Te David nya yele Uria yeti, Ye paɛ ho yire, pee ho na'ma. Te Uria ze'ele naba la yire yehe, te naba la dekɛ bo'olom tom te ba tare na bo en. 9Ge Uria ka kule, ge yee gan'arɛ la naba yamehe se'ehe n gan zanɔɔren gura yire la. 10David ta wom te Uria ka kule a yire la, te a yi en na yeti, Ho ze'ele la zen'an n bala kule na wa, wane te ho zam ka kule ho yire? 11Uria lebehe yele David yeti, Nɔbiŋere daka la Israel la Yuda bɔna sogora, te mam daana Yoab la ho yamehe la zan'an boe la pɛɛnbɔn'ɔn poan ha, la wan ana soŋa te mam kule n yire la n ta di ge nyu' ge gan'arɛ la n pɔga? Hom naba wa n vɔe wa, mam pɔ' te mam kan malom eŋɛ bala. 12David nya yeti, Ye yee ka'lam gan'arɛ zina, te beere te n bahɛ te ho lebe. Bala te Uria yee gan'arɛ Yerusalem teŋai de daarɛ. Yiimbeere la, 13te David yi en te a wa'ana di ge nyu' la en, te a wa'ana di, te David bahɛ te a nyu' buge, le yehe yeŋa ta gan'arɛ la a daana yamehe la n gan gura naba yire la, ge ka kule a mɛŋa yire. 14Yiimbeere bolika, te David golehɛ gɔŋɔ dekɛ bo Uria, te a tare ta bo Yoab. 15A golehɛ gɔŋɔ la poan yeti, Bahɛ te Uria wa tole nɛŋa, zen'an te zaberɛ la mɔ'ɛ nini la, ge la ho lebe pooren, te ba kɛ' en te a ki. 16Yoab n gan' gura teŋa la, a mi' zen'sɛka te boraahe n tɔe bɔna mɛ, te a tare Uria ta bahɛ bilam bɔba. 17Te teŋa la boraahe la yehe na zabɛ la Yoab, koa nɛreba la basɛba, lagom ko Hiti boraa Uria wa. 18Te Yoab nya tom sɔɔleŋa bo David na, zaberɛ la n kene se'em, 19ge pa'alɛ se'em te a tona la yeti, Ho han ta sɔnhɛ sɛla woo pa'alɛ naba ba'ahɛ, 20te a sunsunya yii, te a soke yeti, Bene n sɔe te yamam ba' keŋɛ ta du' dima la bala? Yamam ka mi' te ba wan bɔna ba ba dangoone la poan ha ge tɛɛnra ya na? 21Ane n ko Yerub Beset dayɔa Abimelek? Dagɛ pɔka n bo dangoone zuo ha, dekɛ nɛɛrɛ kugure bahɛ a zuo na te a ki Tebez teŋa poan? Bene n sɔe te yamam keŋɛ lɛm dangoone la bala? A han ta sɔkera wana, ho nya yele en yeti, Hiti boraa Uria la me ki ya. 22Te se'em te Yoab tom la, wa'ana yele David Yoab n yele en sɛla woo la. 23A me yele David yeti, Dima la kɔ'ɔn daa sa'ɛ tomam me na, ge te to tara tara ta nyaŋɛ dige ba ta paɛ ba teŋa la nayaŋa nɔɔrɛn. 24Nɛreba la bɔna ba dangoone poan ha, tɛɛnra ho yamehe wa na, ko basɛba, ta lagom ta' la ho yameŋa Hiti boraa Uria la, te a ki. 25David yele en ta yele Yoab yeti, Da bahɛ te la daana hɔ. So'a la kɔrɔne lɔ'ɔha bala. Zabɛ la teŋa la ho nyaŋɛ ka. Dekɛ yele ana wa kpemehe en. 26Uria pɔga n ta wom a sera kum la, a kele mɛ bo en. 27Kɛlega dabeha la n ta ba'ahɛ la, te David bahɛ te ba keŋɛ ta tare pɔka la wa'an a yire la poan na, te a di en te a dɛna a pɔga, te ka ta dɔgɛ bodibila. Ge David n eŋɛ sɛla la ka pee Na'ayenɛ suunre.


Copyright
Learn More

will be added

X\