2 Nadoma 6

1Nɔtɔgɔheba wa yele Elisa yeti, Zen'sɛka te to bɔna ka poan wa pɔ'ɛ bo to mɛ. 2Bahɛ te to keŋɛ Yordan, te to woo ta ŋmaɛ dɔɔ dɔɔ, la to tin' yire bilam kɛn'ɛra. Te a yeti, Ta eŋɛ ya bala. 3Ba ayema nya yeti, Doohe la to keŋɛ. Te a yeti, Ɛɛn, n wan keŋɛ. 4Te a doohe la ba. Te ba wa'ana paɛ Yordan Kolaa, nya pɔhɛ tiihe lobega. 5Ba ayema n ta bɔna bini ŋmaara tia, te a lea fokɛ lu ko'om poan. Te a kaahɛ yeti, N daana, to peŋe lea la mɛ na. 6Yenɛ nɛra wa yeti, Ka lu la bɛ bɔba? Te a pa'alɛ en kan lu zen'an, a aanhegɛ dibega lobe bahɛ bini ha, te lea zuo la puke na. 7A yeti, Paɛ yaɛ. Te a paɛ tɛɛn a nu'o yaɛ lea zuo la. 8Saŋa kayema te Aram teŋa naba ta bɔna pɛɛnbɔn'en zabera la Israeldoma, ge nya kan'an a yamehe la yeti, Mam wan tiihom la zen'kana la zen'kana poan. 9Yenɛ nɛra wa me tom sɔɔleŋa bo Israel naba yeti, Mina la ho da doohe ka'lam bii ka'lam ge Aramdoma la dole la bilam. 10Te Israel naba la me ne tom sɔɔleŋa pa'ala zen'se'ehe te Yenɛ nɛra la pa'alɛ la. A pa'alɛ ba bala gaŋɛ boyi', te ba me ne gu' ba mɛhe. 11Aram teŋa naba la suunre nyie la yele dena wa, te a yi' a yamehe la na soke ba yeti, Ya ane n boe to poan soŋorɛ Israel naba wa? 12Ba yeti, N daana naba, se'em se'em ka soŋorɛ en. Elisa n de nɔtɔgɔha Israel teŋa poan la, en ne yele Israel naba wa hom gan' ho gɔrɔgɔ zuo maahena se'em. 13Naba wa yele en yeti, Keŋɛ ta ɛ behɛ n boe zen'an, te n nyɔkɛ en. Te ba ta yele en yeti, Elisa la boe la Dotan teŋan. 14Te a tom yiri la yiri toroto la pɛɛntɛɛnreba zo'e zo'e te ba keŋɛ ta mum teŋa la yu'uŋɔ. 15Yenɛ nɛra yameŋa ihege bolika yu'uŋyu'uŋɔ yehe na, a nyɛ la diŋdoma la yiri la i toroto n gum teŋa la mum. Yameŋa yeti, N daana, to wan eŋɛ la wane? 16Elisa yele en yeti, Da zɔta dabeem. Sɛba n boe la tomam la gane sɛba n boe la bama la. 17Elisa nya sohɛ yeti, Na'ayenɛ, pekɛ a nini te a nyɛ. Bala te Na'ayenɛ pekɛ yameŋa wa nini, te ka nyɛ te zɔya la zan'an perɛ mɛ la yiri la i toroto n de bugum nya kae Elisa. 18Aramdoma wa n bibige na, te a sohɛ Na'ayenɛ yeti, Damɛ nɛreba wa la fɔɔlom. Bala te Na'ayenɛ damɛ ba la fɔɔlom wo Elisa en sohɛ se'em la. 19Elisa yele ba yeti, Dagɛ sore la n wana, dagɛ teŋa la me n pon wana. Dole ya mam na te n tare ya ta pa'alɛ boraa sɛka te ya ɛɛra la. A nya tare ba keŋɛ Samaria teŋa. 20Ban ta kɛn' Samaria teŋa poan ba'ahɛ la, te Elisa sohɛ yeti, Na'ayenɛ, pekɛ nɛreba wa nini te ba nyɛ. Na'ayenɛ nya pekɛ ba nini, te ba nyɛ te ba boe la Samaria teŋa poan. 21Israel naba n nyɛ ba la, te a soke Elisa yeti, N sɔ, n ko ba? N kɔrom ba? 22A yeti, Aai. Hom yeti ho ko ba wa, hom dekɛ la so'a bii tanhɔ zabɛ nyaŋɛ ba? Bo' ba dia, ge ze'ele ba ko'om te ba nyu' ge di, ge te ho bahɛ ba te ba lebe ba daana la zen'an. 23Naba wa eŋɛ de'eŋɔ kantɛ bo ba, te ba ba'ahɛ, ge di ge nyu'. Te a bahɛ ba te ba lebe ba daana la zen'an. Yehe bilam, Aramdoma wa ka le wa'ana gbirige Israel teŋa. 24La bɔna bɔna te Aram naba Ben Hadad ta kan'ahɛ a pɛɛntɛɛnreba ta gan'an pigira Samaria teŋa te ba zabɛ la ka. 25Ban gan' wuuha pigira teŋa la, bahɛ te kom sige teŋa la gaŋɛ, te boŋa zuo kɔɔhera sanlenpeelega kpila pihinii, te kɔlɔgɔ kɔɔhera kpila anuu. 26Israel naba ta dɔla teŋa la dangoone la zuo tɔla, te pɔka kayema kaahɛ bo en yeti, N daana naba, soŋɛ mam. 27Naba wa yeti, Aai, bahɛ te Na'ayenɛ soŋɛ hɔ. Mam wan eŋɛ la wane soŋɛ hɔ? Soŋorɛ wan ze'ele la dia tɔa bii daam ŋmɛkerɛ zen'an na te mam dekɛ soŋɛ hɔ? 28A nya soke pɔka wa yeti, Bene n daane hɔ? Te pɔka wa yeti, Pɔgɔkana wa daa yele mam yeti, dekɛ ho bibodibila wa te to obe zina, te beere te to obe mam me bibodibila wa. 29Te to daa dogɛ mam bia la obe. Te yiimbeere mam yele en enŋa me tare a bia la na te to obe ge a tara ka sogora. 30Naba wa n kelehe pɔka wa yetɔgom la ba'ahɛ la, a aanhom la a futo seto te a yɛ la bahɛ. En nyage dangoone la zuo kena la, te nɛreba la nyɛ te a yɛ la sunsagaŋɔ fuo poan. 31Naba yeti, N pɔ' Yenɛ yeti Sapat dayɔa Elisa wa zuo han kelom yaga a bɔgɔrɔ zuo zina, Yenɛ namehɛ mam gaŋɛ wana, 32te tom boraa n ze' ne a nɛŋan. Te Elisa me zin'an a yire, te keendoma zin'an la en, te Elisa yele ba yeti, Ya mi' te nɛrekoora wa tom la nɛra te a wa'ana fike mam zuo? Bala ma'an te boraa la te naba la tom na la nan ka paɛ na. A daana han ta paɛ na, ya yo' koleŋa la tara kaŋkaŋe, ge la kan yuue. La a daana la mɛŋa n dole poore na. 33En boe bini tɔgɔra la keendoma la, te naba la nɛra la n bala paara na ge yɛta te, Na'ayenɛ mɛŋa n bahɛ te yele ana wa woo sige tomam zuo na wa. Wane te n wan le gura Na'ayenɛ wa?


Copyright
Learn More

will be added

X\