2 Nadoma 3

1Ahab dayɔa Yoram di Israel na'am mɛ zin'an Samaria teŋa, Yuda naba Yehosapat na'am gɔŋɔ zuo yuuma pia la anii poan. Te Yoram behɛ Israel teŋa yuuma pia la ayi'. 2A tom be'em mɛ Na'ayenɛ nɛŋan, ge a ka ane wo sɔ la a ma la. Enŋa voen Baal bagarɛ la te a sɔ mɛ ze'ele la bahɛ mɛ. 3Ge la bala zan'an, a dekɛ a mɛŋa tabelɛ mɛ la Nebat dayɔa Yeroboam be'em la te a tom bahɛ te Israel zan'an ganlom la. A ka yehe a mɛŋa bo poan. 4Moab naba Mesa go'ole la piihe ne yɔ pebibihe tuha kɔbega ge yɔɔra peraahe tuha kɔbega kɔnberɔ bo Israel teŋa naba. 5Ge naba Ahab n ta ki la, Moab naba wa yehe a mɛŋa Israel naba nu'uhen. 6Te Naba Yoram ze'ele Samaria kan'ahɛ Israel pɛɛntɛɛnreba zan'an yehe keŋɛ zaberɛ. 7A soolom la Yehosapat n de Yuda naba la zen'an yeti, Moab teŋa naba n bote a yehe a mɛŋa mam nu'uhen. Ho wan doohe na zabɛ soŋɛ mam? Te Yehosapat yeti, Ɛɛn, n wan wa'ana. Mam dela hom, mam nɛreba dela ho nɛreba, n yiri dela ho yiri. 8A nya soke en yeti, To wan doohe la bɛha? Te a lerege yeti, To wan doohe la Edom pɔgɔtia sore la. 9Israel la Yuda la Edom nadoma n yehe se'em n bala, keŋɛ gɔnlom dabeha ayopɔe la, te ba ka nyɛ ko'om te pɛɛntɛɛnreba la bii ba dunhe la te ba tara la wan nyu'. 10Israel naba la yeti, Bem! Na'ayenɛ yi' nadoma batan' wa me na te a dekɛ to eŋɛ Moabdoma nu'uhen? 11Ge Yehosapat soke yeti, Na'ayenɛ nɔtɔgɔha ayema ka boe ka'lam te to wan soke en baŋɛ Na'ayenɛ potɛn'ɛrɛ? Te Israel naba yameŋa kayema yeti, Sapat dayɔa Elisa n ne zanla Eliya tapɔɔ la boe kalam. 12Yehosapat yeti, Na'ayenɛ seren wan tɔgɔre bɔ'ɔra en. Bala te Israel naba la Yehosapat la Edom naba la zan'an lagom keŋɛ a Elisa zen'an. 13Elisa soke Israel naba la yeti, Mam tare la dene te n yele ho? Keŋɛ ho sɔ bii ma nɔtɔgɔheba la zen'an. Te Israel naba wa yeti, La dela Na'ayenɛ n kɔ'ɔn nyɔkɛ tomam nadoma batan' wa te a bo Moabdoma wa. 14Elisa yeti, Mam pɔ' la Pɛɛntɛɛnreba Na'ayenɛ wa se'em te mam bɔna a nɛŋa wa, la han dagana te mam zote la Yuda naba Yehosapat wa vi, mam pon kan be'e ne behɛ hɔ. 15Ge bo ya mam kɔnlɔgɔ ŋmɛ'ɛra na. Te en ŋmɛ'ɛra, te Na'ayenɛ yelehom ze'ele Elisa zen'an na. 16Te a porɛ yeti, Na'ayenɛ yeti bɔn'ɔn wa perɛ la bɔgɔhe ma'an. 17Se'ere n sɔe, Na'ayenɛ yeti ya kan nyɛ te sabeeo lobe ya bii saa ni, ge bɔn'ɔn la wan ɔkɛ la ko'om, te ya nyu', te ya nii nyu', te dunhe la woo n boe la ya la nyu'. 18Yele dena dela yele peka n bala Na'ayenɛ nɛŋan, a me wan pon dekɛ Moab la zan'an eŋɛ ya nu'uhen. 19Ya wan damɛ teŋkantɛ sɛka woo te dangoone mɛ kae ka la teŋkantɛ woo te ya bɔta. Ya lobɛ tisoŋa woo, gu' bɔka woo ko'om n zote, ge bahɛ te kuga to'e ba teŋa la samana woo. 20Te yiimbeere bolika, yɛ'a kaanbegɔ saŋa la, behɛ, ko'om n bala ze'ele Edom teŋa bɔba na ɔkɛ teŋa la zen'an woo. 21Moabdoma wa pon wom te nadoma wa yehe na te ba zabɛ mɛ la ba. Te ba yi' ba nɛresɛba n wan nyaŋɛ yɛ zaba lɔgɔrɔ, la bonkɛgehe zan'an yehe na, maahom na zɛ'a teŋan beene la zuo. 22Ban ihege bolika yu'uŋɔ mea, te sɔɔnrom la nan nyɛɛ baha ko'om la poan la, te ko'om la gan' ba nɛŋan na mɔ'ɛ wo ziim. 23Ba yele taaba yeti, Bonɔ wa dela ziim! Nadoma wa tuluge zabɛ la taaba, ko taaba. Bala, Moabdoma wa, keŋɛ ya va ba lɔgɔrɔ la! 24Ge ban zɔ na paɛ Israeldoma tiiheŋɔ zen'an la, te Israeldoma ihege damɛ Moabdoma wa, te ba zɔ. Te Israeldoma dige ba ta kɛn' ba teŋa, kɔrom ba. 25Ban wɔnrɛ ba teŋkanra la se'em n bala, ge ba woo ne pi'e kugure kugure lobe bahɛ samanɛ se'ere n gan' an ana soŋa poan, te de perɛ la ba kuga la. Ge ba gu' bɔka woo, ŋma tisonhe woo bahɛ ta du' Kir Hareset teŋa teŋkantɛ kayena ma'an n tare kuga dangoone kae ka la ma'an te ba ka kalom ka. Ge ba kalɔbehe doma n ta paɛ na, te ba gilige ka mɛ aanhom ka bahɛ. 26Moab teŋa naba la n ta baŋɛ te ba nyaŋere en mɛ la, te a ganhɛ sɛba n mi' so'a zaberɛ la kɔbehe seyopɔe te ba zabɛ aan doohe Edom naba, la a nɛreba la poan yehe ge a ka nyaŋɛ. 27Te a nyɔkɛ a mɛŋa dayɔkeema sɛka n wan sɔe ne a na'arɛ la ko' ka dangoone zuo wo nyɔ'an kaanbegɔ la. Te ba eŋɛ suunre la Israeldoma, te ba bahɛ ge lebe ba teŋa.


Copyright
Learn More

will be added

X\