2 Nadoma 2

1La wa'ana te Na'ayenɛ n bɔta te a bahɛ te saabeeokeŋɔ wa'ana dekɛ Eliya zom saazuo, te Eliya la Elisa nya ze'ele Gilgal teŋa yehe yɛ'a. 2Eliya ta yele Elisa yeti, Yee ka'lam ge Na'ayenɛ tom mam la Betel teŋa ha. Te Elisa lerege en yeti, Mam pɔ' la Na'ayenɛ wa la ho mɛŋa yeti mam kan bahɛ hɔ. Te ba keŋɛ na paɛ Betel teŋa. 3Nɔtɔgɔheba sɛba n boe Betel teŋa poan la wa'an Elisa zen'an na, soke en yeti, Ho mi' te zina Na'ayenɛ wan dekɛ ho daana wa keŋɛ ge bahɛ hɔ? Te a yeti, Ɛɛn, mam mi'. Da potɛ ya dɛ. 4Eliya nya yele en yeti, Elisa, yee ka'lam ge Na'ayenɛ tom mam la la Yeriko teŋa poan ha. Te Elisa lerege en yeti, Mam pɔ' la Na'ayenɛ wa la hom mɛŋa yeti mam kan bahɛ hɔ. Te ba keŋɛ na paɛ Yeriko teŋa na. 5Nɔtɔgɔheba sɛba n boe Yeriko teŋa poan la wa'an Elisa zen'an na, soke en yeti, Ho mi' te zina Na'ayenɛ wan dekɛ ho daana wa keŋɛ ge bahɛ hɔ? Te a yeti, Ɛɛn, mam mi'. Da potɛ ya dɛ. 6Te Eliya yele Elisa yeti, Yee ka'lam ge Na'ayenɛ tom mam la Yordan ha. Te a lerege en yeti, Mam pɔ' la Na'ayenɛ wa la hom mɛŋa yeti mam kan bahɛ hɔ. Te ba bayi' la keŋɛ. 7Nɔtɔgɔheba pihinuu me dɔla ba ge ka lɛm ba, te ba ta paɛ zɛ'a Yordan Kolaa la nɔɔrɛn. 8Eliya yɛɛ a fuo, nyunre ko, dekɛ ŋmɛ ko'om la zuo, te ko'om la yelege boyi', te ba nɛ kɛ'ɛŋa ko'om la teŋasoka yakɛ. 9Ban yakɛ ba'ahɛ la, te Eliya yele Elisa yeti, Yele mam hom bote sɛla, te n eŋɛ bo ho ge te ba dekɛ mam keŋɛ. Te Elisa lerege en yeti, Mam belone ho mɛ, te ho bahɛ te n tara ho paŋa wa sugumnɔɔren boyi'. 10Eliya yele en yeti, Ho soke la yelese'ere n kanregɛ, ge la bala zan'an, ho han nyaŋɛ nyɛ se'em ma'an te ba ta ɔnbegɛ mam yɛ'a la, ho wan to'e hom soke sɛla la. Han dagana bala, ho kan to'e. 11Ban kene ge sɔnha la, te yiri toroko n de bugum, te yiri n de bugum n bala uue na, yelege ba bayi' la, te sabeeo kantɛ ɔnbegɛ Eliya zɔna saazuo ha. 12Elisa zɛ'a beha ge kaaha yeti, N sɔ! N sɔ! Israel yiri toroto la i ban'areba n bala! Zan'an n bala, a ka le nyɛ Eliya ge gin' a mɛŋa futo la aanhom tɔ boyi'. 13A dekɛ Eliya fuo la n ze'ele Eliya zen'an lu na la, lebena paɛ Yordan Kolaa la nɔɔrɛn. 14A nya dekɛ fuo la n ze'ele Eliya zen'an lu na la, ŋmɛ' ko'om la ge soke yeti, Na'ayenɛ Eliya Yenɛ la bɛɛ? En ŋmɛ' ko'om la bala la, te ko'om la yelege gan'an ke, ge gan'an ke, te a yakɛ lebe. 15Nɔtɔgɔheba la n boe Yeriko teŋa poan la n ta nyɛ n zaan zaanrɛ ha te a kene na la, yeti, Eliya paŋa la loŋe la Elisa. Te ba nya to'ohɛ en, paana dɔnbelɛ teŋa a nɛŋan. 16Ba nya yele en yeti, Behɛ, boraahe pihinuu n wana. Bahɛ te se keŋɛ zɔya wa zuto ta ɛ ho daana la, daanse'ere Na'ayenɛ sea la ɔnbegɛ en bala ta lobe en bahɛ la zoore se'ere zuo bii bɔn'ɔn seko poan ha. Te Elisa lerege ba yeti, Da tom ya ba. 17Ge ba sina ge ŋmɛ nɔkpe'ene la en, te a ka ta mina en wan yele se'em, ge yeti, Ɛɛn, tom ya ba. Te ba tom boraahe pihinuu wa, te se keŋɛ ta ɛ dabeha atan' ka nyɛ Eliya. 18Ban lebe paɛ Elisa te a me bɔna Yeriko teŋa poan, a soke ba yeti, N ka yele ya te ya da keŋɛ? 19Teŋa nɛreba ta yele Elisa yeti, To teŋa wa boe la zen'soŋa zen'an, wo hom to daana n nyɛ ka se'em wa, ge ka ko'om n ka ane soŋa, te teŋa la me ka maala dia. 20A yele ba yeti, Dekɛ ya yugela paalega, eŋɛ yaarom eŋɛ ka poan tare na. Te ba tare bala na bo en. 21Te a yehe sige teŋa la ko'nini n tanhɛ zen'an la, ta lobe yaarom la bahɛ bini, ge yeti, Na'ayenɛ yeti, yehe zina yɛ'ɛha ko'om wa lebege la ko'somɔ. Nɛra kan nyu' bo ki bii pɔka nyu' bo sagom ka dɔgom. 22Ko'om la n yilihɛ se'em n bala wo Elisa n porɛ se'em la, tara tara la zina. 23Te Elisa ze'ele bilam yɛ'a Betel teŋa, te bodibinto ze'ele teŋa la poan yehe na kɛɛta en yeti, Zubeele, wa keŋɛ ha! Zubeele, wa keŋɛ ha! 24A ŋmɛregɛ poore nyɛ ba la, a dekɛ la Na'ayenɛ yu'urɛ pɔ' bahɛ ba zuo. Te sanhe yan'ahe seyi' ze'ele mɔɔ poan yehe na aanhom bodibinto pihinaahe la toyi' wa. 25Te a ze'ele bilam keŋɛ Karmel zoore zuo, ge nya lebe kule Samaria teŋa.


Copyright
Learn More

will be added

X\