2 Nadoma 10

1Ahab yire tare la dayɔɔhe pihiyopɔe Samaria teŋa poan. Bala te Yehu golehɛ gɔnɔ bo Samaria teŋa, tɔnrɛ sɛba woo n behere Yezreel teŋa la keendoma la sɛba woo n gure Ahab dayɔɔhe wa la yeti, 2Ya han to'e gɔnɔ wa, yamam la ya daana dayɔɔhe la n dela boyena, te ya tare zaba yiri la i toroto la teŋkantɛ la te dangoone mɛ kae ka la te zaba lɔgɔrɔ la bɔna ya nu'uhen. 3Loe ya daana la dayɔsɛka n bi'e paɛ, te kaŋa zin'ire na'am gɔŋɔ la zuo, te ya zabɛ to'e ya daana yire la bahɛ. 4Ge dabeem en kɛn' ba, te ba yɛta taaba yeti, Behɛ ya, nadoma bayi' n bala ka nyaŋɛ ze'ele la en, tomam yeti to eŋɛ la wane la en? 5Bala te se'em n bo'ore dia Ahab yire poan la se'em n behere teŋa la keendoma la sɛba woo n gure Ahab dayɔɔhe la, tom nɔɔrɛ bo Yehu na yeti, Tomam dela ho yamehe, hom yeti to eŋɛ sɛla woo, tomam wan eŋɛ. Tomam kan loe se'em te a dɛna naba ka'lam. Tom hom behɛ te sɛla nare. 6Yehu nya lebehe golehɛ gɔŋɔ bo ba ha yeti, Ya han wan pa' mam poore, ge me maahom te ya nana mam, fige ya daana dayɔɔhe la zuto, beere tare wa'an Yezreel teŋa poan saŋkana wa poan na. Naba wa dayɔɔhe pihiyopɔe wa boe la teŋa la poan nɛrekanreba wa n gure ba wa nu'uhen ta zo'e na. 7Gɔŋɔ la n paɛ ba na la, ba nyɔkɛ naba dayɔɔhe pihiyopɔe la mɛ, fige se zuto eŋɛ pitɔ poan, te ba tare keŋɛ Yezreel teŋa poan ta bo Yehu. 8Te bitonoŋa la wa'ana yele Yehu yeti, Ba tare nabidayɔɔhe zuto la na la. Yehu lebehe yele en yeti, Ta ka'ɛ ya zuto la biŋe kuguro toyi' nayaŋa la nɔɔrɛn, te beere yelegɛ. 9Te yiimbeere bolika, te Yehu yehe na ze'ele nayaŋa la nɔɔrɛn yele nɛreba la yeti, Yamam ka tare taalɛ, mam mɛŋa n yehe n daana la pooren ko' en, ge ane me n ko nɛrebana wa? 10Yi mini ya te Na'ayenɛ n tɔgɛ te yelese'a woo wan eŋɛ Ahab yire la, yele la deyena me kan bahɛ yoo. Na'ayenɛ tone la sɛla te a tɔgɛ doohe a yameŋa Eliya poan la. 11Bala te Yehu doohe ko' sɛba woo n yee Ahab yire Yezreel teŋa poan la, a yamehe la a zɔdoma la sɛba n kaanbere a baga la, ko' a nɛreba zan'an te a buute ka gee. 12Yehu nya yehe yɛ'a Samaria teŋa, keŋɛ ta paɛ Bet Eked n de Duŋkeema Zen'an la. 13Bilam te Yehu to'ohɛ Yuda naba Ahazia sɔɔnrɔ toseto, soke ba yeti, Yamam dela bane? Te ba lerege en yeti, Tomam dela Ahazia sɔɔnrɔ, wa'ana te to behɛ naba dayɔɔhe la a ma dayɔɔhe la. 14Yehu yeti, Nyɔgɛ ya ba voto! Te ba nyɔkɛ ba kɔrom ba, ba nɛre pihinaahe la bayi', Bet Eked teŋa la boko poan, ka gee la ba ayena me. 15Yehu n bahɛ bilam la, a keŋɛ to'ohɛ la Arekab dayɔa Yehonadab n tu'uhere n na. Te Yehu po'ohɛ n, ge soke en yeti, Hom suunre kɛn' mam wo mam suunre n kɛn' hom se'em wa? Te Yehonadab yeti, Ɛɛn. Te Yehu yele en yeti, La han dɛna bala, tare ho nu'o na. Te Yehonadab tɛɛn a nu'o bo en, te a gorɛ a nu'o la ve'e n te a zom a yiri toroko la zuo na. 16Yehu yele n yeti, Doohe mam na, la ho behɛ mam mɔ'ɛ nini se'em la Na'ayenɛ. Te Yehonadab nya yaga la n a yiri toroko la poan. 17Yehu n wa'ana paɛ Samaria teŋa poan, te a ko' Ahab nɛreba n de sɛba Samaria poan lipi lipi, te ba ayena sɔ ka gee, wo Na'ayenɛ n doohe Eliya poan tɔgɛ se'em la. 18Yehu nya lagahɛ nɛreba la zan'an na yele ba yeti, Ahab n kaanbɛ se'em bo Baal la pɔ'ɛ mɛ, mam Yehu wan kaanbɛ bo Baal gaŋɛ bala. 19Bala, yi' ya Baal nɔtɔgɔheba la zan'an na la sɛla woo n kaanbere en la a kaanbereba la zan'an na. Da bahɛ ya ba ayena me. Se'ere n sɔe la, n yeti n kaanbɛ la kaanbegɔ kantɛ bo Baal. Ba se'em n ka wa'ana, ba wan ko hom daana. Ge Yehu nigine wana te a nyaŋɛ gin' la sɛba woo n kaanbere Baal bagarɛ la zan'an ko ba. 20Te Yehu bo nɔɔrɛ yeti, Maahom ya mɛŋa lagom lagaŋɔ n boe koyema bo Baal. Te ba doohe mɔɔlɛ yele dena wa kae zan'an. 21A nya tom te mɔɔlegɔ kona wa paɛ Israel zen'an woo, te sɛba woo n kaanbere Baal la zan'an lagom na, te ba ayena sɔ ka yee. Ba wa'ana kɛn' Baal kaanbegɔ yire la poan, te yire la zan'an perɛ te fole ka bɔna. 22Te Yehu yele sɛba n behere kaanbegɔ futo la n gan' zen'an la yeti, Dekɛ futo seto te ba ne yɛ kaanbera Baal la na bo nɛresɛba woo n kaanbere la. Te a tare futo la na bo ba. 23Yehu nya doohe la Arekab dayɔa Yehonadab kɛn' Baal kaanbegɔ yire la poan na. Yehu yele sɛba woo n na'ahere Baal la yeti, Behɛ ya soŋa te sɛba n na'ahere Na'ayenɛ la da pa'ahɛ ya poan. La dɛna sɛba n na'ahere Baal la ma'an. 24Te ba nya bɔ'ɔra ge nyɔ'anra ba kaanbegɔ bo'olom la. Bala ma'an la te Yehu pon bahɛ te boraahe pihinii n kae gura, te a yele se yeti, Hom se'em n bahɛ te nɛrebana wa te n dekɛ eŋɛ ya nu'uhen wa ayema peɛn, hom daana wan ki'. 25En ta kaanbɛ nyɔ'an bo'olom la ba'ahɛ la, te Yehu yele sɛba n gure la a yamehe la yeti, Kɛn' ya na ko ba. Da bahɛ ya te ba ayena me peɛn. Te yamehe la guruba la kɔrom ba zan'an, va ba lobe bahɛ yeŋa na, ge kɛn' Baal kaanbegɔ yire wa poan. 26Ba ɔnbɛ Baal baga se'a n boe Baal kaanbegɔ yire la poan la na nyɔ', 27ge wɔnrɛ Baal bagarɛ la te ba mɛ ze'ele la me, ge sagom zen'an la, dekɛ ka lebege na'ma dɔnbelegɔ zen'an, la zina wa. 28Yehu n doohe se'em piihe Baal bagarɛ wa Israel teŋa poan bahɛ n bala. 29Ge Yehu ka yehe a mɛŋa Nebat dayɔa Yeroboam be'em la n de sanlema nagabibihe baga la n boe Betel la Dan teŋa poan, bahɛ te Israel zan'an tue la poan. 30Na'ayenɛ yele Yehu yeti, Hom tom mam bote se'em la zuo, ge tom doohe sɛla n daa boe mam suunre poan la zuo, doohe la hom tulugɛ Ahab yire wa se'em la, ho yaahe wan zin'an Israel na'am gɔŋɔ wa zuo ta paɛ ho yaahe senaahe buuri saŋa ha. 31Ge Yehu ka ma'ɛn a mɛŋa doohe Na'ayenɛ Israel Yenɛ pa'alegɔ la a suunre zan'an. A ka nyaŋɛ yehe a mɛŋa Yeroboam be'em la n daa bahɛ te Israel zan'an tue la poan. 32Dabeha aŋa poan la, te Na'ayenɛ pɔhɛ ŋmata Israel zen'enhe sese'ehe baha. Hazael doohe Israel poan zabɛ nyaŋɛ zen'enhe, 33ze'ele Yordan dapɔya bɔba Gilead teŋa la zan'an poan. Zen'kana te Manase la Gad la Areuben yizuto la bɔna. Zen'kana wa ze'ele la Aroer n lɛm Arnon bɔka tole Giliad paɛ Basan teŋhe. 34Yehu toonse'a n gee la enŋa n tom toonse'a la a paŋa la yɛla golehɛ eŋɛ la Israel nadoma yɛla gɔŋɔ la poan. 35Te Yehu nya kule paɛ a yaabdoma, te ba pin' Samaria teŋa poan. Te a dayɔa Yehoahaz tee a na'arɛ dɛna naba. 36Yehu zin'ire Israel na'am gɔŋɔ zuo Samaria teŋa poan behɛ Israel zan'an la yuuma pihiyi' la anii.


Copyright
Learn More

will be added

X\