2 Yelebiŋ'a 6

1Te Solomon yeti, Na'ayenɛ pon yeti a wan bɔna la saŋgbanɛ sɔbelegɔ poan. 2Mam mɛ la yisonɛ bo ho, zen'an te ho wan bɔna yɛ'ɛha. 3Te Naba wa ŋmɛregɛ tɔ Israel lagaŋɔ la kan' bahɛ ba woo zuo. 4A kan'are yeti, Som boe mɛ la Na'ayenɛ wa n de Israel Yenɛ wa. Yenɛ se'ere mɛŋa n ya'ɛ de nɔɔrɛ tɔgɛ la mam sɔ Naba David, ge dekɛ de mɛŋa nu'o tom denɛ n yele 5yeti, pɔhɛ daanse'ere daarɛ te mam tare n nɛreba wa ze'ele Mizraim teŋa yehe na la, mam ka loe teŋsɛka Israel buuri wa teŋhe la poan te ba mɛ yire bilam te mam yu'urɛ pota de poan, bii n loe nɛra ba poan te a dɛna nɛŋadaana behera n nɛreba Israeldoma wa. 6Ge nananawa, mam loe la Yerusalem te n yu'urɛ pota ka poan, ge loe David te ho sɔna n nɛreba wa behera. 7Mam sɔ David yuun tare potɛn'ɛrɛ mɛ te a mɛ yire bo Na'ayenɛ Israel Yenɛ wa. 8Te Na'ayenɛ yele mam sɔ David yeti, Hom tɛn'ɛhɛ ho suunre poan te ho mɛ yire bo mam yu'urɛ wa la, ho eŋɛ soŋa la hom tɛn'ɛhɛ bala ho suunre poan la. 9Ge, aai, la dagɛ hom mɛŋa n yeti ho mɛ yire la bo mam, ge ho dayɔa, sɛka n de ho mɛŋa iŋganɛ la ho mɛŋa ziim n wan mɛ yire bo mam yu'urɛ wa. 10Na'ayenɛ tɛnre a nɔbiŋere la mɛ, te mam wa'ana sɔe n sɔ naba David, zin'an Israel na'am gɔŋɔ la zuo wo Na'ayenɛ n biŋe a nɔɔrɛ la se'em la, ge mɛ yire la bo Na'ayenɛ Israel Yenɛ yu'urɛ la. 11N maalɛ zen'an de poan mɛ bo Na'ayenɛ nɔbiŋere daka la poan te nɔbiŋere la bɔna la. Nɔbiŋere se'ere te a yuun biŋe la Israel buuri la. 12Te Naba Solomon ze'ele Na'ayenɛ kaanbegɔ daka la nɛŋan, Israel nɛreba la zan'an nɛŋan ŋmɛ' nu'po'ɔ. 13Te a bahɛ te ba dekɛ nyɔgom kure ze'elego zen'an, te ka woko dɛna santira anuu te ka yaleŋa dɛna santira anuu, te ka saazuo woko dɛna santira atan', dekɛ ka ze'ele zenzaka la teŋasoka te a zom ka zuo pɔnrɛ na'ma Israel lagaŋɔ la zan'an nɛŋan, ŋmɛ' nu'po'ɔ 14yeti, Na'ayenɛ Israel Yenɛ wa, yenɛ ka boe ana wo hom wa bɔna saazuo bii teŋparɛ wa zuo tɛnra de nɔbiŋere ge tara zo'ohogɔ bɔ'ɔra de yamehe wo hom tare se'em bɔ'ɔra ho yamehe wa n boe ho nɛŋan la ba sunya zan'an wa. 15Ho tɛnre ho yelehom la te ho daa tɔgɛ bo ho yameŋa mam sɔ David la mɛ, ho tɛnre ho nɔbiŋere la mɛ, ge tom dɛ la ho mɛŋa paŋa wo lan ane se'em zina wa. 16Nananawa Na'ayenɛ, Israel Yenɛ wa, tɛnra nɔbiŋere se'ere te ho biŋe la ho yameŋa mam sɔ David yeti, Ho kɔma han ta wa'ana ma'ɛn ba mɛhe ge dɔla mam pa'alegɔ wa wo hom dole ko se'em mam nɛŋan wa, ho kan malom koŋe nɛra te a zin'ire Israel na'am gɔŋɔ wa zuo la. 17Nananawa Na'ayenɛ, Israel Yenɛ wa, bahɛ te ho yelehom la te ho tɔgɛ bo ho yameŋa David la wa'an sera na. 18Ge Yenɛ wan seren kɛn'ɛra la saaleba teŋparɛ wa zuo? Behɛ, saazuo ha, la zuin zuin ha pon ka seke la dɛna ho kɛn'an zen'an, nya bii yire se'ere te mam mɛ' wa. 19Ge la bala zan'an, hom kelehe ho yameŋa la sohoga la a fabelegɔ mɛ. Na'ayenɛ n de n Yenɛ wa, kelehe kaahega la sohoga sɛka te ho yameŋa wa zɛ'a ho nɛŋan sohora ho wa. 20Bahɛ te ho nini gan'an yire wa zuo bolika la yu'uŋɔ zan'an. Yire se'ere te hom yeti ho yu'urɛ pota de poan la. Kelehe ge lerege sohoga sɛka woo te ho yameŋa wa wan ze'ele tɔ yire wa ge sohɛ ho la. 21Kelehe sohoga sɛka te ho yameŋa wa la ho nɛreba Israeldoma wa wan ze'ele zen'kana wa poan sohɛ hɔ la, kelehe to ho bɔŋa zen'an saazuo ha la, ge lerege to na, ge bahɛ to be'em bo' to. 22Nɛra han tue a tadaana te la dɛna la a pɔ', te a daana han ze'ele ho kaanbegɔ daka wa zen'an Yire wa poan pɔ' a pɔtɛ la, 23kelehe a doma ge tom, nya ze'ele ho bɔŋa zen'an saazuo la ha ge gankɛ ho yamehe la. Ho bahɛ te toonfɛn'ɛhadaana la nyɛ a namehegɔ bilam bilam, ge bo tontɔɔdaana la me a boorɔ. 24Diŋdoma han ta nyaŋɛ ho nɛreba Israel wa zaberɛ poan doohe la ba tue hom mɛ, te ba ŋmɛregɛ lebe ho zen'an na, yi' ho yu'urɛ ho yire wa poan, ge dekɛ ba sohoga la ba yɛla biŋe ho nɛŋan, 25ho ze'ele ho bɔŋa zen'an saazuo la ha ge kelehe ba, la ho di suguru bo ho nɛreba Israeldoma wa tuure la, ge tare ba lebe teŋsɛka poan te hom dekɛ bo bama la ba sɔdoma la poan na. 26Saazuo han yu', te saa han ka ta niira doohe la ho nɛreba Israeldoma wa tue ho mɛ, te ba lebe ho zen'an na, yi' ho yu'urɛ wa ge tɔ yire wa sohɛ hɔ, ge yehe ba tuure se'ere te ho nameha ba la poan, 27ho ze'ele ho bɔŋa zen'an saazuo la ha ge kelehe ba, ge di suguru bo ho yamehe la ho nɛreba Israeldoma wa tuure la, ge kelom pa'alɛ ba sosonɛ la te ba dɔla, ge bahɛ te saa la ni bahɛ teŋsɛka te hom dekɛ bo ho nɛreba wa te ka dɛna ba sɔ'ɔlom la poan. 28Kom han sige teŋa la poan, bii too, bii sagaŋɔ, bii tenta'aba, bii sonwa'ara n bibige ka na, bii diŋdoma n kɛn' na gan'an pigira ba ba teŋhe la poan, bii muguhego seko bii ban' sɛka n sige ka poan, 29te ho nɛreba nyɛ ba woŋerɛ te ba zɛnkɛ ba nu'uhe tɔ yire wa sohɛ te ho soŋɛ ba. 30Ze'ele ho bɔŋa zen'an saazuo la ha ge kelehe ba, ge bahɛ ba be'em bo' ba, ge bo nɛra woo doohe la hom mi' a suunre se'em. Hom ma'an n mi' saaleba sunya n ane se'em. 31Bala te ba wan zɔta hɔ ge dɔla ho sore la ba vom poan teŋsɛka te hom dekɛ bo to sɔdoma la poan. 32Han dɛna saama n dagɛ ho buuri Israel la poan, ge ze'ele la sateŋa na ho yu'urɛ kantɛ la, la ho kpe'eŋo la ho paŋa la zuo, ba han wa'ana tɔ yire wa sohɛ sɛla, 33ho ze'ele ho bɔŋa zen'an saazuo la ha ge kelehe en, ge tom sɛla woo te saana la sohɛ ho la bo en. Bala te nɛreba woo n boe teŋparɛ wa zuo wan baŋɛ ho yu'urɛ kantɛ la ge zɔta ho wo ho nɛreba Israeldoma wa n zote ho se'em wa, ge me bahɛ te ba baŋɛ te hom yu'urɛ n pote yire se'ere te mam mɛ wa poan. 34Ho nɛreba wa han yehe la pɛɛntɛɛnrɛ, bii hom tom ba zen'sɛka woo te ba tɔ teŋsɛka te hom loe wa, la yire se'ere te mam mɛ bo ho yu'urɛ wa sohɛ ho sɛla, 35ho ze'ele ho bɔŋa zen'an la ha ge kelehe ba sohoga la ba yelese'a woo te ba dekɛ biŋe ho nɛŋan ge tom ba sunboolom bo ba. 36Ba han ta tue hom mɛ, wo te pon mina te asaala dela toonbe'erodaana la, te hom suunre nyie la ba te hom dekɛ ba eŋɛ dima nu'uhen te ba pɛnregɛ ba loŋe teŋhe n zaan bii n lɛm, 37ba han ta bɔna teŋsɛka poan te ba pɛnregɛ ba loŋe la, ge tɛn'ɛhɛ bo ba mɛhe tee ba sunya ge dekɛ ba yɛla biŋe ho nɛŋan teŋsɛka te ba dɛna da'aba ka poan la yeti, Tomam tue mɛ, tomam ganlom mɛ ge tom toonfɛn'ɛha. 38Ba han bɔna teŋsɛka te ba dɛna da'aba ka poan la ge lebe hom zen'en la ba suunre la ba potɛn'ɛrɛ zan'an, ge tɛɛn ba nu'uhe tɔ teŋsɛka te hom dekɛ bo ba sɔdoma wa, teŋsɛka te hom loe wa, la yire se'ere te mam mɛ te ho yu'urɛ pota de poan wa sohɛ hɔ, 39ho ze'ele ho bɔŋa zen'an saazuo la ha ge kelehe ba sohoga la ba yelese'a te ba dekɛ biŋera ho nɛŋan la, ge tom ba sunboolom bo ba, ge bahɛ ho nɛreba la be'em la woo te ba tom hom nɛŋan la bo' ba. 40Bala n Yenɛ wa, bahɛ te ho nini gan'an te ho toba kɛleha sohoga sɛka woo n ze'ete yire wa poan paara ho na. 41Bala Na'ayenɛ n de Yenɛ wa, ihege. Ihege wa'an ho vo'ohogo zen'an wa na. Hom la ho nɔbiŋere daka la n de ho paŋa la. Bahɛ te faanrɛ bɔna la ho malemadoma la, ge bahɛ te ho nɛresoma wa nyeena ho som la poan. 42Na'ayenɛ n de Yenɛ wa, da zagahɛ se'em te hom mɛŋa sɔ' la kaam. Tɛnra zo'ohogɔ seko te ho yuun po'olɛ bo ho yameŋa Naba David la.


Copyright
Learn More

will be added

X\