2 Yelebiŋ'a 4

1Te a maalɛ nyɔgom kaanbegɔ daka la te ka teŋa woko dɛna santire pihiyi' te ka yaleŋa dɛna santire pihiyi' te ka saazuo woko dɛna santire pia. 2A dekɛ nyɔgom kure laa la te ka yi'ira Ko'kantɛ la, te ka dɛna kiliga, te ka yaleŋa dɛna santira pia, te ka saazuo woko dɛna santira anuu. Mi'magahega woko n de santira pihitan' en dekɛ makɛ ka mum. 3Laa la nɔgbanɛ la teŋa na, a golɛ wama guunlehe seyi' kae ka. 4Te ba kure lɔlehe pia la seyi', te laa wa yaga se zuo, te lɔlehe la setan' nɛhe tɔ zuɔ, te setan' nɛhe tɔ zanɔya bɔba, te setan' nɛhe tɔ gɔbega, te setan' nɛhe me tɔ dapɔya. Te laa wa n de Ko'kantɛ wa suga se zuo, te se fehe tɔ taaba bɔba teŋasoka. 5Te laa wa takenɛ dɛna nu'dibila, te ka nɔɔrɛ la gɔmɛhɛ kae soŋa. Ka poan ko'om dɛna dogorɔ tuha atan'. 6Ge kure peere laahe pia, dekɛ senuu ze'ele ko'kantɛ laa la zuɔ, te senuu zɛ'a gɔbega, te ba pɛɛra nyɔ'an lɔgɔrɔ la bini. Ge laa la n de Ko'kantɛ la dela malemadoma la pɛɛra ba mɛhe bini. 7Ge maalɛ botelelehe pia, wo ban pa'alɛ se'em la, te senuu zɛ'a Yenɛ Yire la poan zuɔ, te senuu zɛ'a gɔbega. 8Te a maalɛ tebola pia ze'ele Yenɛ Yire la poan, anuu zuɔ, anuu gɔbega. Ge maalɛ sanlema laahe kɔbega n tare miiha. 9Te a maalɛ malemadoma zenzaka la, la zenzaka kantɛ la la se kolehe, takɛ kolehe la la nyɔgom. 10Ge nya dekɛ laa n de ko'kantɛ la ze'ele Yenɛ yire la gɔbega bɔba pooren na. 11Ge Huram maalɛ dogorɔ, la vaahe, la miihego laahe. Huram n ba'ahɛ toonse'ere te a to'e Naba Solomon zen'an, Na'ayenɛ Yire la mea poan se'em n bala. 12Nyɔgom zɛnya ayi' la, la fotohe seyi' la, la zɔntɔ la n kure lo' zɛnya la zuo la, la gologa la, 13*pomegranate kɔbehe senaahe la n golɛ guunlehe seyi' kae fotohe seyi' wa en vuge zɛnya wa fotohe la zuin la, 14ze'elehe pia la se laahe kanra pia la, 15laa sɛka n de ko'kantɛ la. 16dogorɔ, vaahe, nɛnɔ yaahega doma la doka lɔgɔrɔ woo. Huram Abi dekɛ la nyɔgom n ane soŋa kure lɔgɔtona wa woo bo Naba Solomon te to dɛna Na'ayenɛ Yire la poan lɔgɔrɔ. 17Yordan paberɛ la poan, Sukot la Zereda teŋhe teŋasoka yaka la poan, te naba wa bahɛ te nɛreba la keŋɛ ta yagona lɔgɔrɔ la woo naanɛ nya ne ka'ɛ nyɔgom doohe naanɛ woo zuo, kure lɔgɔrɔ la zan'an. 18Solomon n bahɛ te ba maalɛ lɔgɔkooŋɔ wa se'em n bala. Nyɔgom sebo te a dekɛ maalɛ tɔ la ba' zo'e gaŋɛ mɛ te se'em ka mina nyɔgom la tebehom n zone se'em. 19Te Solomon bahɛ te ba maalɛ lɔgɔseto woo n boe Yenɛ Yire la poan la, ta ta' la sanlema ko'ɛnka daka la tebole se'ere te danlehom boroboro pagata de zuo la 20sanlema butolela ze'elehe la se butolelahe te se nɛɛra bugum Saraa la nɛŋan na wo ban pa'alɛ se'em la 21puuro la butolelahe la migihe n de salensoma la 22migihe se'ehe la laahe n tare miiha la deensontɔ la laahe se'ehe n tare dogora. Ba dekɛ la salensoma paɛ paɛ kure lɔgɔtona wa, ge sanlema kure kuto seto n tare Yire la yeŋa kolehe la de poan Saraa la kolehe.


Copyright
Learn More

will be added

X\