2 Yelebiŋ'a 16

1Asa na'am gɔŋɔ zuo yuuma pihitan' la ayoobe poan te Israel naba Baasa wa'ana zabɛ la Yuda, ge mɛta dangoone kaara Aramah teŋa te se'em da yehe bii keŋɛ Yuda naba Asa zen'an. 2Te Asa loe sanlema la sanlenpeelega Na'ayenɛ Yire la la naba yire lɔgɔrɔ la poan tom te ba tare ta bo Aram teŋa naba Ben Hadad n zin' a na'am gɔŋɔ zuo Damaskus teŋa poan la ge yele en yeti, 3Bahɛ te nɔyenɛ bɔna mam la hom teŋasoka wo lan yuun boe mam sɔ la hom sɔ teŋasoka se'em la. Behɛ, sanlema la sanlenpeelega n wana te n bo ho wa. Ta kɔ' nɔyenɛ se'ere n boe hom la Israel naba Baasa teŋasoka la, te a bahɛ da zabɛ la mam. 4Te Ben Hadad sakɛ naba Asa yelehom la, ge bahɛ te zaba nɛŋadoma keŋɛ ta zabɛ la Israel teŋkanra la, nyaŋɛ Iyon la Dan la Abel Maim la lɔgɔrɔ biŋere teŋhe la woo n boe Naptali teŋa la. 5Baasa n ta wom sɛla n ete la, a bahɛ Aramah teŋa beŋere mɛ, bahɛ a tooma la woo. 6Te Naba Asa lagahɛ Yuda nɛreba keŋɛ, te ba ta vaɛ kuga se'a la dɔɔsonɔ seto te Baasa tare na mɛta Aramah teŋa la, tare to kule ta mɛ Geba la Mizpa teŋhe. 7Saŋkaŋa poan te Hanani n de behera la wa'an Yuda naba Asa wa zen'an na yeti, Ho dekɛ hom mɛŋa delom Aram teŋa naba ge ka delom Na'ayenɛ ho Yenɛ la zuo, Aram naba pɛɛntɛɛnreba peɛn ho nu'uhen mɛ. 8Kus la Libya pɛɛntɛɛnreba la ba zaba toroto la ba yiri ban'areba yuun ka gane bana? Ge la bala zan'an, hom yuun dele la Na'ayenɛ te a seren dekɛ ba eŋɛ ho nu'uhen. 9Na'ayenɛ nini behere mɛ zen'an woo teŋparɛ wa zuo te a te'ele sɛba n dekɛ ba sunya zan'an bo en. Ho tom la gɔɔnɛ yele dena wa poan, bala zuo, pɔhɛ zina, zaba wan paara hɔ. 10Te Asa suunre nyie la behera wa, te a nyɔke en pagɛ. Se'ere n sɔe la a suunre n ba' nyie la en yele en se'em la. Te Asa bahɛ te ba namehɛ nɛreba basɛba me saŋkaŋa mea poan. 11Asa tooma, a pɔhega ta paɛ a ba'ahegɔ golehɛ eŋɛ la Yuda la Israel nadoma yɛla gɔŋɔ la poan. 12Asa na'am gɔŋɔ zuo yuuma pihitan' la awae' poan te ban'an ŋmɛ' en, gerɛ a na'ma te la muguhe ta gaŋɛ. Ge la a ban'an mea poan, Asa ka ɛ Na'ayenɛ, a dole la tebedoma ma'an. 13Te Asa kule paɛ a sɔdoma, a na'am gɔŋɔ zuo yuum pihinaahe la deyena poan, 14te ba pin' en a mɛŋa n maalɛ yɔɔ seko biŋe naba David teŋa la poan. Ba dekɛ en gan'arɛ la taŋa bimbine se'ere te a mɛŋa kerehɛ dɛ yoko poan, te sɛba n mi' kaam n nyuŋo soŋɔ maalegɔ degehɛ tiihe biila yema yema buge gaam taaba biŋe ko poan la zuo, te ba dekɛ bama nyɔ' bugum kantɛ bo en.


Copyright
Learn More

will be added

X\