1 Samuel 9

1Benyamin boraa n de nɛre zure daa boe te ka yu'urɛ dɛna Kis. Kis dɛna Abiel dayɔa, te Abiel dɛna Zeror dayɔa, te Zeror dɛna Bekorat dayɔa, te Bekorat dɛna Apiah dayɔa, te Apiah dɛna Benyamindoma. 2Kis wa dayɔa yu'urɛ dɛna Saul, te ka soŋa nɛɛ. Nɛra ka boe Israel sɔ'ɔlom la poan te a soŋa yɛ'a Saul wa zen'an na. A naam mɛ zɛ'a doi', wɔgɛ gana nɛra woo. 3Saul sɔ Kis bonhe bɔregɛ, te Kis yele Saul yeti, Doohe n yameŋa wa kayema te ya ɛ bonhe wa. 4Te Saul doohe Epraim zoore teŋa la Salisa teŋa poan zan'an ka nyɛ bonhe la. Te ba doohe Saalim teŋa poan ka nyɛ se, te ba doohe Benyamin teŋhe ge ka nyɛ se. 5Ban ta ɛ paɛ Zup teŋa poan la, te Saul yele a sɔ yameŋa la n dole en la yeti, Bahɛ te to lebe kule ge n sɔ wan ta tamɛ bonhe la yele ge nya fabela tomam mɛŋa yele. 6Te yameŋa la yele en yeti, Yenɛ nɔtɔgɔha boe teŋkana wa poan dɛna birikina te nɛreba na'aha en. En ne yelese'ere woo, la dela bala. Bahɛ te to paɛ nyɛ en. Daanse'ere a ta'an yele to kenɛ wa n de se'em. 7Te Saul soke en yeti, To han keŋɛ, to wan bo la bem? To dia la n boe to tapɔtɔ wa poan la ba'ahɛ ya. To ka tare sɛla wan ta bo Yenɛ nɛra wa. To tare bene? 8Te yameŋa le yele en yeti, Mam tare sanlenpeelega kpile peka ka'lam wan ta dekɛ bo Yenɛ nɔtɔgɔha wa ge te a yele to to kenɛ wa n de se'em. 9Saŋkaŋa ha la, se'em ne han yɛ'a te a ta soke Na'ayenɛ se'ere, a ne yeti, n ye'ehe la behera zen'an. Behera mea n bala n de nɔtɔgɔha zina wa. Ba yuun yi'ire ba la beheraba. 10Te Saul yele yameŋa la yeti, Ho tɔgɛ sogɛ soŋa, bahɛ te to keŋɛ. Te ba keŋɛ teŋsɛka poan te nɔtɔgɔha wa kɛn'ɛra la. 11Ban zone zoore la yɛ'a teŋa la poan la, ba to'ohɛ la pugunto toseto n ye'ehe na te ba ankɛ ko'om, soke pugunto yeti, Behera la kɛn'ɛre la ka'lam? 12Te pugunto la lerege ba yeti, Ɛɛn, enŋa n bala bɔna ya nɛŋan ha la. Kanbele ya mɛ. A wa'an kalam la zina na. Se'ere n sɔe la, nɛreba la tare la kaanbegɔ zina kaanbegɔ zen'an la poan. 13Ya han kanbelɛ kɛn' teŋa la poan ya wan nyɛ en ge te a nya keŋɛ kaanbegɔ zen'an la ta di. Enŋa han ka paɛ bini, nɛreba la kan di. Se'ere n sɔe la, enŋa n wan kan' bahɛ kaanbegɔ la zuo ge te sɛba n boe bini la nya di. Bala kanbele ya mɛ paɛ nyɛ en. 14Te Saul la sɔ yameŋa wa zom teŋa la poan. Ban ta kɛn'ɛra teŋa la poan la, ba nyɛ te Samuel n bala to'oha ba na, yɛ'a kaanbegɔ zen'an la poan. 15Yiimbeere te Saul wan wa'ana la, Na'ayenɛ pon lilige pa'alɛ Samuel mɛ yeti, 16Beere wana ma'an, n wan bahɛ te Benyamin teŋa boraa wa'an ho zen'an na. Ho sɔ' ka la kaam te ka dɛna naba behera mam nɛreba Israel wa. Ka wan fan' mam nɛreba wa Pilistidoma wa nu'uhen bahɛ. Mam nyɛ n nɛreba wa n namehere se'em. Se'ere n sɔe ba kaahega la paɛ mam mɛ na. 17Samuel nini n ta tɔ Saul la, te Na'ayenɛ yele en yeti, Boraa la n wana te n tɔgɛ ka yele bo ho la. Kaŋa n de sɛka n wan behera mam nɛreba Israel wa. 18Te Saul keŋɛ paɛ Samuel teŋa la nayaŋa nɔɔrɛn yele en yeti, N belone ho mɛ, behera wa yire boe la bɛ? 19Te Samuel lerege en yeti, Mam n de behera la. Doohe mam keŋɛ kaanbegɔ zen'an wa ha. Zina ho wan di la mam, te beere te n bahɛ hɔ te ho kule. N me wan yele ho sɛla n boe ho suunren wa. 20Ge han dɛna bonhe la n bɔregɛ zina dabeha atan' la, da tɛn'ɛha se yele. Ba nyɛ se. Ane te Israeldoma zan'an nini behera, han dagana hom la ho sɔ yiredoma? 21Te Saul yele Samuel yeti, Mam dela Benyamin yizuo. Mam yizuo se'ere n pɔ'ɛ Israel yizuto wa woo poan la. Ge mam yire pɔ'ɛ Benyamin yiya wa woo poan la. Te wane te ho tɔgɔra yetɔgɔbɔna wa bɔ'ɔra mam? 22Te Samuel tare Saul la yameŋa la n dole en la kɛn' sɔnhega bɔ'ɔ poan na, bahɛ te ba tole nɛresɛba woo n boe bini paɛ wo nɛre pihitan' la nɛŋan zin'an. 23Te Samuel yele se'em n dogore la yeti, Tare nɛŋɔ seko te n dekɛ bo ho la, seko te n yele ne ho te ho dekɛ ko biŋe ko tɔka la na. 24Te di dogora la dekɛ gbere la sɛla n pa'ahɛ de poan la na ze'ele Saul nɛŋan, te Samuel yele Saul yeti, Sɛla n gee n bala te ba dekɛ ze'ele ho wa. Di mɛ ge de pon maahom mɛ gan'an wa paɛ zina wa te ho di la nɛreba wa. Te de daarɛ Saul naɛ la Samuel di. 25Ban ze'ele kaanbegɔ zen'an la yehe lebe teŋa poan na paɛ yire la, ba yeregɛ la soŋɔ gɔhɔgɔ bo Saul te a zom ta gan'arɛ ginhe. 26Te beere ta yiligɛ te Samuel yi' Saul gɔhɔgɔ la zuo na yeti, Ihege te n bahɛ ya te ya kule. Te Saul ihege, te Samuel tare en sige sore zuo. 27Ban keŋɛ ta yɛhera teŋa poan la, te Samuel yele Saul yeti, Yele yameŋa wa te a deŋera to nɛŋa. A han tole ba'ahɛ, hom yee ka'lam te n yele ho Yenɛ n yele se'em.


Copyright
Learn More

will be added

X\