1 Samuel 3

1Te Samuel bɔna Yenɛ yire la poan Eli nu'uhen, tona bɔ'ɔra Na'ayenɛ. Saŋkaŋa poan la te Na'ayenɛ yelehom ka le ba' bɔna te liligere yɛla nya kpe'em. 2Saŋkaŋa mea poan te Eli nini nyalegɛ te a ka nyɛta. Te daarɛ deyema te a gan'an a bɔ'en. 3Bala ma'an te Sogorɛ poan butolela nan ka keŋɛ te Samuel me gan'an deo seko poan te Yenɛ nɔbiŋere daka la zɛ'a la. 4Te Na'ayenɛ yi' Samuel. Te Samuel sakɛ yeti, Mam wana. 5Ge a ihege kalam keŋɛ Eli zen'an paɛ yele en yeti, Hom n yi' mam la mam n wana. Te Eli lebehe en yeti, Mam ka yi' ho. Lebe ta gan'arɛ. Te Samuel lebe ta gan'an. 6Na'ayenɛ le yi' yeti, Samuel! Te Samuel le ihege keŋɛ Eli zen'an paɛ yele en yeti, Hom n yi' mam la mam n wana. Te Eli lebehe yele en yeti, N dayɔa, mam ka yi' ho. Lebe ta gan'arɛ. 7Bala ma'an te Samuel nan ka mi' Na'ayenɛ paɛ, te Na'ayenɛ nan ka tabalɛ tɔgɛ se'ere bo en. 8Na'ayenɛ le yi' Samuel pa'ahɛ botan'. Te a ihege keŋɛ Eli zen'an paɛ yele en yeti, Hom n yi' mam la, mam wana. Te Eli nya baŋɛ te Na'ayenɛ n yi'ire bia la. 9Te Eli nya pa'alɛ bia wa yeti, Lebe ta gan'an ge a han le yi' ho, ho yeti, naa Na'ayenɛ, tɔgɛ ge ho yameŋa wa kelehe. Te Samuel le lebe ta gan'an a gan'aregɔ zen'an la. 10Te Na'ayenɛ wa'ana yi' wo n pon yi'ire ne se'em la yeti, Samuel! Samuel! Te Samuel sakɛ yeti, Naa Na'ayenɛ, tɔgɛ ge ho yameŋa wa kelehe. 11Te Na'ayenɛ yeti, Behɛ, n maahene te n eŋɛ la sɛla Israel teŋa wa poan te se'em woo n wom dɛ a nɔɔrɛ wan maam. 12De daarɛ, n wan bahɛ te yelese'a woo te mam yeti a wan sige Eli la a yire zuo la, sige ba zuo nima nima kan gee yele yene bahɛ. 13Se'ere n sɔe la, mam pon yele en te n wan gankɛ enŋa la a yiredoma la bahɛ namehegɔ poan kɔ'ɔn yɛ'ɛha, doohe la ganleŋɔ seko te a mina bo yele la. A dayɔɔhe la ganlone la ba mɛhe te a sina ka tanhɛ ba. 14Bala, mam pɔ' la nɔɔrɛ Eli yire la bahɛ yeti, Eli yire ganleŋɔ wa kan tara yɔto'e bii kanbegɔ bo'olom bɔna wa ta'an duuhe ko bahɛ. 15Te Samuel gan'arɛ te beere yelegɛ, te a ihege yu'uhɛ Na'ayenɛ yire nɔɔrɛ la. Te dabeem tara en la a dekɛ yelehom wa tɔgɛ pa'alɛ Eli. 16Ge Eli mɛŋa yi' Samuel na soke en yeti, Samuel, n dayɔa. Te Samuel sakɛ, Mam wana. 17Te Eli soke en yeti, Yenɛ yele ho la yele dene? Da sogɛ dɛ n zen'an. Yenɛ was namehe hɔ gaŋɛ en yele ho se'em la, ho han sogɛ sɛla la n zen'an. 18Te Samuel yele en sɛla woo, ka gee se'ere bahɛ. Te Eli lebehe yeti, La dela Na'ayenɛ n bala tɔgɛ bo ho la. A eŋɛ en behɛ te se'ere nare bo en. 19Samuel zɔ'ɔra te Na'ayenɛ nu'o paga a zuo. Te Samuel ka yɛta se'ere te de kan tom. 20Te Israel teŋa zan'an, ze'ele Dan teŋa ta paɛ Beerseba teŋa zan'an, nɛra woo mi' mɛ te Samuel dela Na'ayenɛ nɔtɔgɔha se'em n de birikina. 21Te Na'ayenɛ kelom liligera a mɛŋa la a yelehom pa'ala Samuel Silo teŋa poan.


Copyright
Learn More

will be added

X\