1 Samuel 1

1Aramah boraa daa boe dɛna Zup nɛra n yehe Epraim zoore teŋa la ka yu'urɛ dɛna Elkana. A sɔ de Yeroham te Yeroham sɔ dena Elihu te Elihu sɔ dɛna Tohu te Tohu sɔ dɛna Zup n de Epraim nɛra la. 2Te Elkana di pɔgɔhe seyi'. Kayema yu'urɛ n de Hana te kayema yu'urɛ dɛna Penina. Te Penina la tara kɔma te Hana ka tara bia. 3Yuunɛ woo boraa wa ne keŋɛ la Silo teŋa te a na'ahɛ ge kaanbɛ Pɛɛntɛɛnreba Na'ayenɛ. Hopni la Pinehas de Na'ayenɛ malemadoma zen'an la poan. Ba dela Eli dayɔɔhe seyi' la. 4Daanse'ere te Elkana ne kaanbɛ la, a ne tɔnrɛ nɛnɔ la mɛ bo a pɔga Penina ge bo a dayɔɔhe la a pɔyɔɔhe la. 5Ge a ne bo Hana tɔntɛ sugumnɔɔren boyi'. Se'ere n sɔe la, n nɔŋɛ Hana ge Na'ayenɛ n yu' a dɔgom. 6Te Hana yentaa Penina ne kɛhɛ Hana te a suunre nyie la Na'ayenɛ n ka bo n dɔgom la. 7La ane la bala yuunɛ woo, te Hana han ne keŋɛ Na'ayenɛ yire la poan, a yentaa la ne kɛhɛ en mɛ te Hana kele kan di dia. 8Te a sera Elkana ne soke en yeti, Hana, bene te ho kɛla? Bene te ho zagaha dia? Ho suunre sagone bo? Mam n boe la ho wa ka gane dayɔɔhe pia? 9Daarɛ deyema Silo teŋa poan te ba ta di ge nyu' ba'ahɛ te Hana bahɛ ba ge ihege. Bala ma'an te Eli n de malemadaana la zin' la koka zuo Na'ayenɛ Sogorɛ la nɔɔrɛn. 10Te Hana suunre ba' sagom, te a soha Na'ayenɛ te a nintam ka'ara yɔre yɔre. 11Ge te a nya biŋe nɔɔrɛ yeti, Pɛɛntɛɛnreba Na'ayenɛ wa, hom han wan sure behɛ ho yameŋa wa ninbɔn'ɔn wa, ka tamɛ n yele ge tɛnra n yele ta bo mam bia te ka dɛna bodibila, mam wan yehe ka ze'ele te ka dɛna hom ma'an denɛ gura ka kum. Baraga kan kalom ka zuo zonto. 12Hana n sohore Na'ayenɛ la, Eli behere la a nɔɔrɛ. 13Hana sohore la a suunren ha ge te a nɔgbama miina ge a a konkore ka yehere na. Te Eli nyɛ bala tɛn'ɛhɛ a buge mɛ 14paɛ yele en yeti, Daan denɛ te hom wan bahɛ ho daam nyu wa? Bahɛ ho daam nyu la bala. 15Te Hana lerege en yeti, Aai, n daana, la dagɛ bala. Mam dela pɔka te yele ba' daan mam gaŋɛ ge mam ka nyuure daam sebo n mɔle bii daam kpe'eŋo. Mam ka'are la n potɛn'ɛrɛ biŋera Na'ayenɛ nɛŋan. 16N daana, da behɛ ho yameŋa wa te a dɛna pɔgɔyaalega ho nɛŋan. Mam tɔgɔre la sɛla n daane mam n suunre poan n bala bɔ'ɔra Na'ayenɛ. 17Te Eli yele en yeti, Sunma'ahom bɔna la hɔ. Kena ge Israel Yenɛ wa tom hom sohɛ sɛla la bo ho. 18Te Hana me lerege en yeti, Zɔta ho yameŋa wa ninbɔn'ɔn bala. Te a poorɛ nya pee te a nɛŋa lorege, te a kɛŋɛ ta di. 19Te ba ihege bolika na'ahɛ Na'ayenɛ, ge lebe kule ba yire Aramah teŋa poan. Te Elkana ta nɛ a pɔga Hana soŋen, te Na'ayenɛ tɛɛn Hana yele. 20Te Hana nyɔkɛ poorɛ te saŋa ta paɛ te a dɔgɛ bodibila segɛ ka yu'urɛ Samuel te de vɔnrɛ dɛna la mam sohɛ en la Na'ayenɛ zen'an. 21Te Elkana wa la a yire zan'an keŋɛ te ba ta kaanbɛ Na'ayenɛ yuunɛ woo kaanbegɔ la ge yɔ n biŋe nɔse'a woo. 22Ge Hana ka doohe ge yele a sera yeti, N gure la bia wa n ta go'e bin'ihom saŋsɛka la, te n tare en keŋɛ Na'ayenɛ nɛŋan te ka ta yee bilam yɛ'ɛha. 23Te a sera Elkana yele en yeti, Hom behɛ te sɛla ane soŋa eŋɛ bala. Gura te ka ta go'e bin'ihom. Na'ayenɛ yeen tom enŋa n tɛn'ɛhɛ se'em la. Bala te Hana yee la a bia la ka doohe keŋɛ. 24Bia la n ta go'e bin'ihom la, te a tare bia la la yuuma atan' lɔlega, zom wanɛ, la daam la talaŋa tare ka keŋɛ Silo teŋa, ta tare ka keŋɛ Yenɛ yire la poan. Te bia la nan dela bonbila. 25Te ba kɔrɔgɛ lɔlega la ge tare bia la wa'an Eli zen'an na, 26te pɔka la yeti, N daana, ho tɛnra mam? Mam n de pɔgɔsɛka n tabalɛ wa'ana zɛ'a ho nɛŋan ka'lam soha Na'ayenɛ la. 27Bia wa zuo te mam yuun wa'ana soha la ge Na'ayenɛ me lebehe n sohoga te n sohɛ la bo mam. 28Bala te mam tare ka na te n dekɛ ka eŋɛ Na'ayenɛ la nu'uhen. Ka dela a denɛ gura ka kum. Te ba la na'ahɛ Na'ayenɛ bilam.


Copyright
Learn More

will be added

X\