1 Nadoma 3

1Te Naba Solomon eŋɛ pɔgɔdire nɔɔrɛ la Mizraim teŋa naba Faro, di a pɔyɔa. A tare ka keŋɛ ta kɛn'ɛhɛ la David Teŋa zen'an, gura se'em ma'an te a wan ta mɛ a mɛŋa yire la Na'ayenɛ Yire la ge mɛ dangoone kae Yerusalem teŋa mum ba'ahɛ. 2Nɛreba la daa kaanbere Na'ayenɛ la zen'an sɛka woo n de kuŋkune. Se'ere n sɔe la, Yenɛ Yire daa nan ka boe bo Na'ayenɛ yu'urɛ la kaanbegɔ, han dagana dabeha aŋa mea poan. 3Solomon nɔŋɛ Na'ayenɛ mɛ, dɔla a sɔ naba David malema la, han dagana enŋa n kaanbere ge nyɔ'anra digilom kuŋkuma zuto la. 4Te naba keŋɛ Gibeon teŋa te a ta kaanbɛ. Zen'kana wa dela zen'sɛka n ba' dɛna kuŋkune kantɛ, te Solomon kaanbɛ nyɔ'an bo'olom tuhure, kaanbegɔ zen'an la zuo. 5Gibeon teŋa poan, te Na'ayenɛ nɛɛ a mɛŋa yu'uŋɔ pa'alɛ Solomon a zaanheŋɔ poan soke en yeti, Sohɛ mam hom bote sɛla woo, te n bo ho. 6Solomon lerege yeti, Hom zo'ohɛ mam sɔ David ho yameŋa wa n daa tone bɔ'ɔra hom la birikinte, ka tara gbelegere, ge zɛ'a dɔ'ɔ a suunre poan la mɛ. Zo'ohogɔ kona wa n bala, te ho bo en te a dayɔa sɔe zin'an a na'am gɔŋɔ wa zuo zina daarɛ wa. 7Bala nananawa, Na'ayenɛ mam Yenɛ wa, hom dekɛ mam ho yameŋa wa tee ze'ele mam sɔ David na'arɛ, te n dɛna naba. Ge la bala zan'an, mam dela bia. N ka mi' mam wan tona yɛla se'em. 8Mam ho yameŋa wa n wana bɔna la nɛreba sɛba te hom mɛŋa loe la, nɛre bɔbɔgɔ la n kan ta'an kaanlɛ. 9Bala zuo, bo ho yameŋa wa potɛn'se'ere n tan' bɔkera yɛla, te n tara behera ho nɛreba wa, potɛn'se'ere n wan tana yelegera som la be'em. Han dagana bala, ane n wan ta'an gankera ho nɛre bɔbɔgɔ wa? 10Na'ayenɛ nini tegɛ la Solomon n soke sɛla la. 11Te Yenɛ yele en yeti, Behɛ, hom soke yele dena wa yele, ge ka sohɛ vom woko, bii tarega bo ho mɛŋa, bii ho soke ne te n ko ho diŋdoma bo ho, ge soke la baŋerɛ se'ere n wan tara bɔkera tona yelemɛŋɛrɛ la, 12n wan eŋɛ hom soke sɛla la. N wan bo ho yam la baŋerɛ, te nɛra ka tabelɛ bɔna wan ana wo hom, ge me pon kan malom bɔna. 13N me wan bo ho sɛla te ho pon ka soke. Tarega la na'ahegɔ wan dɛna ho denɛ, te ho vom dabeha woo poan, naba ka boe wan dekɛ makɛ la hɔ. 14Ho han dɔla mam sɔya ge nana mam malema la mam nɔɔrɛ la wo ho sɔ David la, n wan bo ho vom woko me. 15Solomon nya nɛɛ te la dela zaanheŋɔ. Te a ta lebe Yerusalem, keŋɛ ta ze'ele Daana nɔbiŋere daka la zen'an, kaanbɛ nyɔ'an bo'olom la sunma'ahom bo'olom, ge dogɛ dia eŋɛ de'eŋɔ bo a deo doma zan'an. 16Te yiyɛɛhe seyi' ta wa'an Naba Solomon zen'an na. 17Te yiyɛa kayema yeti, N daana, mam la pɔka wa lagom kɛn'ɛra mɛ. Daanse'ere daarɛ te mam dɔgɛ la, te pɔka wa boe mɛ. 18Yɛ'a dabeha atan', te enŋa me dɔgɛ. To ma'an n boe, nɛra ka boe yire la poan pa'ahɛ, tomam to bayi' la ma'an. 19Yu'uŋɔ te pɔgɔkana wa gan'arɛ din' ka bia la te ka ki. 20Te a ihege yu'uŋsunsua la tee nyɔkɛ mam bia la mam zen'an ge te mam ginha. Te a tare ka ta gan'arɛ lɛm a bin'ihire, ge tee dekɛ a biki'iŋa la na gan'arɛ mam zen'an lɛm mam bin'ihire. 21Yiimbeere te mam yeti n bo n bia la bin'ihom, nyɛ te ka ki mɛ. Te mam malom behɛ ka, te ka dagɛ mam bia la en bala. 22Te pɔgɔkana la me yeti, Aai! Mam bia n wana te mam tara wa, hom bia n bala ki la. Te kayema la me yeti, Aai! Mam bia n bala te ho tara wa, hom bia n bala ki la. Te ba nya gangara naba nɛŋan. 23Naba la yeti, Ayema la yeti enŋa bia n bala vɔna wa, ge hom bia n bala ki la. Te hom me yeti enŋa bia n bala ki la, ge hom bia n bala vɔna la. 24Naba nya la yeti, Bo ya mam so'a na. Te ba tare so'a wa'ana. 25A yeti, Anregɛ ya bivɔa wa boyi'. Dekɛ wele bo pɔgɔkana, ge dekɛ wele me bo pɔgɔkana. 26Ninbɔn'ɔn nyɔkɛ pɔgɔsɛka n sɔe bivɔa la, te ka yeti, Aai, n daana, da ko ya bia wa! Dekɛ ya bia la bo n pɔgɔ tadaana la. Te pɔgɔkana la yeti, Mam bii hom kan nyɛ ka, kɔ'ɔn anregɛ ya ka boyi'! 27Naba la nya bo a gankerɛ yeti, Dekɛ ya bivɔa la bo pɔgɔkana la. Da ko ya bia la. Ka ma n bala. 28Israel zan'an n ta wom naba la gankerɛ la, ba zote en mɛ. Se'ere n sɔe la, ba mi' te a nyɛ la yam Yenɛ zen'an te a gankera la yelemɛŋɛrɛ.


Copyright
Learn More

will be added

X\