1 Nadoma 21

1Yele ana woo wa pooren, te Nabot n de Yezreel buuri la tara a tiihe wɔla va'am, te bo bɔna Yezreel teŋa lɛm la Samaria naba Ahab yire. 2Ahab yele Nabot yeti, Dekɛ ho tiihe wɔla va'am wa bo mam te n dekɛ eta n zɛɛnrɔ, ge de ba' lɛm la mam yire. N wan tee zen'soŋa bo ho, bii ho han bɔta, n wan yɔ hɔ hom bote se'em. 3Te Nabot yeti, Na'ayenɛ da sakɛ te mam dekɛ n sɔdoma sɔ'ɔlom bo hom. 4Te Ahab uke la sunsunya kula, la Nabot n de Yezreel buuri wa n yele en yeti a kan dekɛ a sɔdoma sɔ'ɔlom bo en la. Te a ta gan'ata, ge kelom uke kaŋkaŋe, zagahɛ dia. 5A pɔga Yezebel wa'ana soke en yeti, Wane te ho zagahɛ dia? 6A lerege yeti, Mam yele la Nabot n de Yezreel buuri la yeti, koohe ho va'am wa bo mam bii ho han bɔta n wan tee zen'soŋa bo ho, te a yele mam yeti, n kan bo ho n va'am la. 7Yezebel yeti, Hom yeti ho eta la wana dɛna Israel naba mea wa? Ihege di ge bahɛ te ho poorɛ pee. Mam wan to'e Yezreel boraa Nabot wa va'am la bo ho. 8Te Yezebel golehɛ gɔnɔ Ahab yu'urɛ poan, dekɛ Ahab danlehom din'inhe to poan, degehɛ to tom bo keendoma la nɛrezura sɛba woo n kɛn'ɛre la Nabot a teŋa la poan la. 9Gɔnɔ la poan, a golehɛ yeti, Mɔɔlɛ ya nɔlorɛ dabaherɛ, la ya dekɛ Nabot zin'ire nɛreba nɛŋan. 10Ge dekɛ nɛreyaalehe bayi' zin'ire tɔ en, te ba zɛrɛgɛ en ge yele en yeti, Yenɛ la naba zan'an n pɔ' bahɛ a zuo, ge la ba tare en yehe teŋa la yeŋa te lobe en la kuga ko. 11Bala te keendoma la nɛrezura la woo n kɛn'ɛre Nabot teŋa la poan la eŋɛ wo Yezebel n pa'alɛ ba se'em a gɔnɔ la te a golehɛ bo ba la poan la. 12Ba mɔɔlɛ nɔlorɛ, dekɛ Nabot zin'ire nɛreba nɛŋa na. 13Te nɛreyaalehe bayi' la wa'ana zin'ire tɔ en, zɛrɛgɛ Nabot nɛreba la nɛŋan yeti, Nabot zɛrɛgɛ la Yenɛ la naba zan'an ha. Te nɛreba nya gin' Nabot yehe teŋa la yeŋa ha ta lobe en la kuga ko. 14Ge ba nya tom sɔɔleŋa bo Yezebel yeti, Ba lobe Nabot la ko. 15Yezebel n wom te ba lobe Nabot la kuga ko la, te a yele Ahab yeti, Ihege sɔe sɔna Yezreel boraa Nabot la va'am la te a ka sakɛ a koohe bo ho la. A ka le bɔna, a ki ya. 16Ahab n ta wom te Nabot ki ya la, te a ihege te a to'e a va'am la. 17Te Na'ayenɛ yelehom bo Tisbe boraa Eliya la yeti, 18Ihege, yehe to'ohɛ Israel naba Ahab n sɔna Samaria teŋa la. A boe la Nabot va'am poan nananawa te a to'e bo sɔna. 19Yele en yeti, Na'ayenɛ n yele se'em n wana. Ho ka ko la nɛra ge to'e ka sɔ'ɔlom wa? Ge yele en yeti, Na'ayenɛ n yele se'em n wana. Zen'sɛka te baahe la leele Nabot ziim la, zen'kaŋa mea te se wan leele hom me ziim. Ɛɛn, hom me ziim! 20Ahab soke Eliya yeti, Mam dima wa, ho nya nyɛ mam? Te Eliya lerege en yeti, N nyɛ hɔ doohe la ho dekɛ ho mɛŋa koohe mɛ te ho tona be'em Na'ayenɛ nɛŋan. 21Na'ayenɛ yeti, N wan bahɛ te nɔyalegerɛ n sige ho zuo na. N wan piie ho zan'an bahɛ. N wan ŋmaɛ boraa woo n boe Ahab yire, dɛna da'aberɛ bii teŋan bia Israel teŋa wa poan bahɛ. 22N me wan eŋɛ ho yire wa wo Nebat dayɔa Yeroboam, la Ahiya dayɔa Baasa yire la. Se'ere n sɔe la, ho nyiihe la mam sunsunya, ge le bahɛ te Israel tue. 23Ge Yezebel me, Na'ayenɛ yeti baahe wan aanhom Yezebel Yezreel dangɔɔma zen'an. 24Baahe wan obe Ahab nɛresɛba woo n ki teŋa poan, te niihe di sɛba woo n ki mɔen ha. 25Nɛra ka tabele bɔna ana wo Ahab, kɔ'ɔn dekɛ a mɛŋa koohe te a tona be'em Na'ayenɛ nɛŋan, a pɔga Yezebel kan'aŋɔ zuo. 26A ba' tom la be'em gaŋɛ la enŋa dole baga wo Amoridoma la te Na'ayenɛ dige ba Israel ninin la. 27Ahab n wom yele ana wa la, a aanhom la a futo, ge tee sunsagaŋɔ futo yɛ, ge zagahɛ a mɛŋa. A gan' mɛ la sunsagaŋɔ futo mea, ge ɛɛra la tɔ la ninbɔn'ɔn. 28Na'ayenɛ yelehom nya wa'an Tisbe boraa Eliya la yeti, 29Ho nyɛ Naba Ahab wa n sigehe a mɛŋa se'em? N kan tare nɔyalegerɛ wa wa'an a saŋa wa poan na la zuo, ge n wan tare de wa'an a yire la poan na a dayɔa saŋa poan na.


Copyright
Learn More

will be added

X\