1 Yelebiŋ'a 6

1Levi dayɔɔhe dela Gerson la Kohat la Merari. 2Kohat me dayɔɔhe dela Amram la Izhar la Hebron la Uziel. 3Amram kɔma dela Aron la Moses la Miriam. Bana me n de Aron dayɔɔhe: Nadab la Abihu la Eleazar la Itamar. 4Te Eleazar dayɔa de'a Pinehas te Pinehas dayɔa de'a Abisua, 5Abisua dayɔa de'a Buki te Buki dayɔa de'a Uzi 6te Uzi dayɔa de'a Zerahia te Zerahia dayɔa de'a Meraiot. 7Meraiot dayɔa de'a Amaria te Amaria dayɔa de'a Ahitub 8te Ahitub dayɔa de'a Zadok te Zadok dayɔa de'a Ahimaaz 9te Ahimaaz dayɔa de'a Azaria te Azaria dayɔa de'a Yohanan. 10Yohanan dayɔa de'a Azaria. Enŋa n daa de malemadaana Yenɛ Yire Solomon n mɛ' la poan. 11Te Azaria wa dayɔa de'a Amaria te Amaria dayɔa de'a Ahitub. 12Ahitub dayɔa de'a Zadok te Zadok dayɔa de'a Salum. 13Te Salum dayɔa de'a Hilkia te Hilkia dayɔa de'a Azaria. 14Te Azaria dayɔa de'a Seraiah te Seraiah dayɔa de'a Yehozadak. 15Yehozadak saŋa wa te Naba Nebukadnezar nyɔkɛ Yuda la Yerusalem teŋa nɛreba keŋɛ Babilon teŋa te ba ta dɛna yamehe. 16Levi dayɔɔhe dela Gerson la Kohat la Merari. 17Gerson dayɔɔhe yu'ura n wana: Libni la Simei. 18Te Kohat dayɔɔhe de'a Amram la Izhar la Hebron la Uziel. 19Te Merari me dayɔɔhe dɛna bana: Mali la Musi. Te Levi yizuto la a yaahe n wana: 20Gerson yaahe dela Libni la Yehat la Zima la 21Yoa la Ido la Zera la Yeaterai. 22Te Kohat yaahe de'a Aminadab la Kora la Asir la 23Elkana la Ebiasap la Asir la 24Tahat la Uriel Uzia la Shaul. 25Te Elkana yaahe de'a Amasai la Ahimot la 26Elkana la Zopai la Nahat la 27Eliab la Yeroham la Elkana la Samuel. 28Samuel dayɔɔhe dela Yoel n de keema la Abiya n de a yebega. 29Merari yaahehe de'a Mali la Libni la Simei la Uzah la 30Simei la Hagia la Asaiah. 31Naba David n wa tare Na'ayenɛ daka la wa'an Yerusalem na la ka wa nyɛ vo'ohogo te a nya lo'e yoon yooneba Na'ayenɛ Yire poan. 32Te ba yoon Sogorɛ la poan, wa paɛ saŋsɛka te Naba Solomon mɛ' Na'ayenɛ Yire Yerusalem teŋa poan la, ge nya pɔhɛ ba yooma mea. 33Yoon yooneba la ba tuunhom n wana: Kohatdoma dela yooma nɛŋadoma Heman. A sɔ dela Yoel se'em sɔ dela Samuel se'em sɔ dela 34Elkana se'em sɔ dela Yeroham se'em sɔ dela Eliel se'em sɔ dela Toa se'em sɔ dela 35Zup se'em sɔ dela Elkana se'em sɔ dela Mahat se'em sɔ dela Amasai se'em sɔ dela 36Elkana se'em sɔ dela Yoel se'em sɔ dela Azaria se'em sɔ dela Zepania se'em sɔ dela 37Tahat se'em sɔ dela Asir se'em sɔ dela Ebiasap se'em sɔ dela Kora se'em sɔ dela 38Izhar se'em sɔ dela Kohat se'em sɔ dela Levi se'em sɔ dela Israel. 39Te Heman soŋora Asap dɛna se'em n ne zɛ'a a zuɔ ge enŋa sɔ de'a la Berekia se'em sɔ Simea. 40Simea se'em sɔ dela Mikael se'em sɔ dela Baaseiah se'em sɔ dela Malkiya se'em sɔ dela 41Etan se'em sɔ dela Zera se'em sɔ dela Adaiah se'em sɔ dela 42Etan se'em sɔ dela Zima se'em sɔ dela Simei se'em sɔ dela 43Yahat se'em sɔ dela Gerson se'em sɔ dela Levi. 44Te Merari kɔma wa n de ba soŋora ze'a ba gɔbega soŋora. Ba la dela Etan se'em sɔ dela Kisi se'em sɔ dela Abdi se'em sɔ dela Maluk se'em sɔ dela 45Hasabia se'em sɔ dela Amazia se'em sɔ dela Hilkia se'em sɔ dela 46Amzi se'em sɔ dela Bane se'em sɔ dela Semer se'em sɔ dela 47Mali se'em sɔ dela Musi se'em sɔ dela Merari dayɔa se'em sɔ dela Levi. 48Levidoma basɛba te ba daa loe te ba lagom tona Sogorɛ la poan n de Yenɛ yire la. 49Aron la a yaahe la ma'an n tare sore te ba kanbɛ nyɔ'an bo'olom kaanbegɔ daka la zuo la ko'ɛnka daka la zuo ton la Saraa tooma. Ba kaanbɛ be'em duuhego bɔ'ɔra Israel, dɔla Moses Yenɛ yameŋa nɔɔrɛ la. 50Aron yaahe n wana: Eleazar la Pinehas la Abisua 51la Buki la Uzi la Zerahia 52la Meraiot la Amaria la Ahitub 53la Zadok la Ahimaaz. 54Ba teŋse'ehe te ba tɔnrɛ kɛn'ɛra n wana, Aron yaahe n de Kohat yizuo la sɔ'ɔlom n gane zan'an. 55Te ba dekɛ la Hebron teŋa n boe Yuda poan ta ta' la ba bɔn'ɔrɔ seto n kae bilam bɔba. 56Te Yepune dayɔa Kaleb me sɔna teŋa poan la ka teŋpegehe la sese'ehe. 57Teŋse'ehe te Aron yaahe to'e Hebron n de gankerɛ teŋa la Libna la Yatir la Estemoa 58la Hilen la Debir 59la Asan la Bet Semes la kinkɛlehe zan'an. 60Benyamin yizuo poan ba bo ba Gibeon la Geba la Alemet la Anatot la ba bɔn'ɔrɔ seto n kae bilam bɔba. Teŋhe la zan'an te Kohat yizuto la to'e la dela pia la setan'. 61Kohat yaahe se'ere n gee la tɔntɛ dela teŋhe pia yehe Manase yizuo koyena teŋse'ehe poan bɔba. 62Ba bo Gerson yaahe yizuto Isakar la Aser la Naptali la Manase yizuo koyena n boe Basan teŋa poan se teŋhe pia la setan'. 63Ba bo Merari yaahe yizuto teŋhe pia la seyi', yehe Areuben la Gad la Zebulun yizuto teŋhe. 64Te Israeldoma bo Levidoma teŋsena wa la ba bɔn'ɔrɔ seto na kae bilam bɔba. 65Ba bo'olom la ba duŋfɔla n bala te ba to'e Yuda kɔma buuri zen'an la Simeon la Benyamin poan. 66Teŋse'ehe n boe Epraim buuri kenkɛlehe la te ba daa dekɛ bo Kohat yizuto toseto n bala. 67Epraim zɔya teŋhe poan ba bo ba Sekem n de gankerɛ teŋa la Gezer 68la Yokmeam la Bet Horon la 69Aiyalon la Gat Arimon. 70Te Manase yizuo koyema ba to'e Aner la Bileam la se kenkɛlehe. 71Gersondoma tɔntɛ te ba to'e Manasedoma yizuo koyema poan: Golan n boe Basan la Astarot teŋhe la ba kenkɛlehe. 72Isakar poan: Kedes la Daberat la 73Aramot la Anem la ba kenkɛlehe. 74Aser poan: Masal la Abdon la 75Hukok la Arehob la ba kenkɛlehe. 76Naptali poan: Kedes n boe Galilee la Hammon la Keriataim la ba kenkɛlehe. 77Levidoma Merari kɔmsɛba me n gee la bama me to'e ba zen'enhe na wana. Zebulun poan: Arimono la Tabor la ba kenkɛlehe. 78Areuben n boe Yordan Kolaa yakenɛ n boe Yeriko teŋa dapɔya bɔba poan: Bezer n boe pɔgɔtia la Yazah la 79Kedemot la Mepaat la ba kenkɛlehe. 80Gad poan: Aramot n boe Gilead la Mahanaim la 81Hesbon la Yazer la ba kenkɛlehe.


Copyright
Learn More

will be added

X\