ከቲቶስ 1

1ኤተ በቆተካ ገትጋ አለአ ጳዉሎስ፥ ኤተ በርደካ አር ኤተ መደዳ አል ረባ ከሰ ገትጋ አል ያሱስ ክርስቶስኳ። በጦከሥ ኤታ አራ ነመደዳ፥ ኤከምርዾቆን ጸጋ ደ በሽለከሥ አረባ ከጸጋለማ ከመገሚላ ከማምባለሥ ኸገሻ፥ ኤተ በኮትገከሥ ከንዶ ገዴራሎኳ። 2በጨካ እንዶ ገዴራሎኳ ማጦዪል መኢያ አል ግዢ ግዥ፥ ኤተ በካጦኪለንዥገን ረባ በላ መዘዛሜን ኤበ እኔያ። አፈለከሸኼ አ መሎጎዛኼ። 3እኽላኳ አል ኦከ ቤሪል አረባ አንጅ ማ፥ በትገከሠንዥገን ማጦዪላ አለአ ከንዶጎ ማቲስ ሰ ማገ ላ። ኤከማቲርሰን ባኸካዬሸንዥገን ካራ ሰ ማገ ላ አለአ ኤማሄሻ አል ረባ ኤተ መብዶቆ አኳ። 4በርቆተካ አለአ ከቲቶስ፥ ኤተ በደካ ዱዋለም ኸማ ከንዶጎ መገሚላ ኤተ በኮጨካ ኮዎኳ። ረባ በቦኳ፥ ያሱስ ክርስቶስ ኤተ መብዶቆ አኳኳ፥ ነኸ መገ ከመገማ ካም። 5ዳ በርከበፀከሽ አም ነቀርጠስ ኤከምትታቆን መደዳ ኤተ ባሸካዬኻ፤ ነኤባ ነኤባ ጦሥ ደ እምፈጋ ነመደዳ አል ገሙንፀ ደ ገዴራ። ሳንዘሥ ማገሸሣለም አለአ፤ 6ጸጋ ኤተ ከምጦዉሥ ነመደዳ አል ገሙንፀ ደ ገዴራኳ ከምደካ አመዳ ጸጋ ኤተ ባንዢገካ ቆቆማ፥ በጨካ ኣሥ እገፋ ሜታ። ነድ ኢደማኳ ደ ገዴራ፥ ደ ቢኮካ ማገሹቆ ከፄ መኢያ ኪልቆማም ከምኮዎቆ ማገሳሣለማምኳ። 7ኤተ መቼስ እንዶዋ አል ገሙንፀ ደ ገዴራ ከፄ ቢጦከሥ ነመዪር መደዳ ነመፀ ረባ፥ ከምደካ አመዳ ጸጋ ኤተ ባንዢገካ ቆቆማ። መዳኼ ኤተ ባቻ፥ ማመሠኼ ፈላኼ፥ መደኸኼ ደ መፋኼ፥ መኦቻኼ ጸጋ፥ መሲያሠኼ ከምዸብ በና ኪልቆማኼ። 8ነድ ጸጋ ኤተ በሄከሽ ኮዶ፥ ኤተ በሄከሽ ጋገሸል ዳ፥ መሸ ቁንዘ ጸጋ፥ ኤተ በደካ መኦሻ አል ረባ፥ ኤተ በዪዥካሥ ከረባ በዜከኽ ጸገማ፥ 9ኤተ ባራቆካሽ ከኸገሻ አል መትገሣሎኳኳ። ኖካ ና ከምፈለሽ ከንዶጎ አለአ መገሸካ ከገሙንፀ ደ ገዴራ፥ መፐኮቆ መሸ ሠማለማም ከደ በንሰካ መትገሣ አኳ። 10በኢካን በበኽ፥ ከበቦቆኳ ነዶጎ ዪሁዳ ደ በኩኬ ከገዴራሎኳ፥ ደ በበፀካ ማገሳሥ፥ ደ በፈገከሥ እገሻ፥ በንጠከኽ ጸጋኳ። 11ከምዳ አምጻንደስ ሾከ ጸጋ አለአ። ኢዪፀካቆኼ እማም ከፄ መሲያሣ ከለማና ከምዝልኽ ደ መፃ ከመዪጮቆማ ከመትገሥ ጎልጎዛለማም። 12ናሥ እማም ነለአ ቤገሽ ኤተ መዪርጓ ሜታ፥ ኤተ ቤድ ሾካለማም ቤከል፥ "ደ ቀርጠስ መዱጎክ ደ ጎልጎዛ፥ ደ ጋጤቋ ኤደ ግዚያ፥ ደ ገንዞዋ ደ ገ ጻታኳ።" 13እገሻ አለአ ኸማ። ካ ከመዥግ ሳ ፖቆ መሸ ሠማለማም ከኸ እኔያ፥ ኤከሞጎኸን መገሚላለማም። 14ጦ ኤከምበፁዋ መሁሉዋን ካለን ኤዳግዣ አል ዶጎ ዪሁዳ፥ ኤከምበፁዋን መገሱቆ ማቶቋ አል ጸጋ ደ በበከኽ ኸገሻ። 15ከደ በዪዥካሣ በዪዥካሥ ዳ ኮዎማ፤ ከደ በንሠካ ከደ በበፀካ መገሚልኸን አኢካንኼ ዳ ኤተ በዪዥካሣኼ፤ ሳምቢርቆማም እለማምኳ በሸካ ከገንሣ። 16ቢከለካ እማም፥ "ቢልገምካ ረባ፤" ከመደዳለማምኸን ቢሽጠካ አ። እማም ኪልቆማም ደ በካቸከካ ጸጋ፥ ደ በበፀካ ማገሳሥ፥ ኢጨካኼ በና ከገሸል መደዳ ከሜተልኼ።

will be added

X\