ከደ ሮማ 8

1ካ ደ በኢካ ከያሱስ ክርስቶስ ሜተም፥ አኢካንኼ እኽላ አመኸሣ ኤተ ከምኸካሥ ከማምኼ፥ 2ከፄ በጨገከሰንዥገን አመንደ ገፉጫ ኤተ በኸካ መኢያ ከንዶጎ ያሱስ ክርስቶስ አኳ ነመንደ ገንሣ ካል መሻኳ። 3ኤተ በቱነከሥ አማቶቋ መደማ ከፄ ገማዎ በጨ ጸጋ፥ አረባ በደካ። ኤከምቴሠን ገንሣ፥ በትገኬ ረባ ዱማ ኤጸጋ አል በጫ ኤተ ቢዻምበካ ከገንሣ፤ በከኸከሥ ነጸገ ክርስቶስ ከገንሣ ካል እል ጸጋ። 4ዳ በከጦካ አረባ አለኣኳ፥ ኤከምትታቆን ዳ ኤተ በኣጎካ አማቶቋ ነጸጎኳ፥ ደ በኮኢካ ኤመድ መዪዥሥ ገፉጫ፥ ኤመንድ በጫኼ። 5ደ ቢኢካ ከመንደ በጫ፥ ቢኦከሽ ኣሥ አል በጫ፤ ደ ቢኢካ ከመንደ ገፉጫኸን፥ ቢኦከሽ ኣሥ አል ገፉጫ። 6መአጀባ አል በጫ ከምሮቆ ከመሻ፥ መኦሻ አል ገፉጫኸን ከምሮቆ ከመኢያ ከመገማኳ። 7መአጀባ አል በጫ ከምጦ ጸጋ ከብተ ረባ፤ ሾከ መአጀባ አለአ አገሰካሠኼ ከማቶቋ አል ረባኼ፥ አፈለከሸኼ መገሲል ሰማኼ። 8ደ ቢኢካ ኤመአጀባ አል በጫ ኢፈለከሸኼ ማገ ል ረባኼ። 9ኤበኢካ አገፉጨ ረባ ኒልኻ፥ ከምኢኻ ኤያሥ በኦከሽ ገፉጫ፥ ኤመአጀበ በጫኼ። ጸጋ ኤተ ባንዢገካ ገፉጨ ክርስቶስኳ፥ አል ክርስቶስኼ። 10ኤከምኢያ ክርስቶስ ኒልኻ፥ ኤከምሻን አጸገኻ ከፄ ገንሣኳ፥ ከምኢቆ አገፉጫ አኻ ከፄ በጦካ አረባ አኻ ከመዪዥሠማ። 11ኤከምኢያ ገፉጨ ረባ ኤተ በፈርኬቆ ያሱስ ነደ በሸሸካ፥ ኒልኻ፥ ካኳ ኤተ በፈርኬቆ ያሱስ ነደ በሸሸካ ከምኢቆ ጸገኻ መሸማ። ኤተ ከምጦካ አ አለአ፥ ከገፉጫለማ ኤተ በኢካ ኒልኻኳ። 12ካ ኢዴበም፥ ኤበኢካን ዳ ኤተ በተገከኽ አኳኳ፥ ከምተጎኳኸኼ ከመኢያ ኤበኦከሽ በጫኼ። 13ኤከምኢኸካ ኤበኦከሽ በጫ፥ ከምሸኻ፤ ኤከምሸኸኮቆ ከገፉጫ መደዳ አል በጫኸን፥ ከምኢኻኳ። 14ደ በከንዸካ ከገፉጨ ረባ ኮዎማኳ፥ ኢደ ረባ። 15ገፉጫ ኤተ በኸርኮቋ አኽ ገፉጨ መዳ ከዱዋ፥ ኤተ ከምከለኮኳ "ባባ" ከምኦኮኳ፤ አኸርካቆንኼ ገፉጨ መዳ ከዎደ ኤተ ከምኮሎቆ አኻ ከገጤያኼ። 16ገፉጨ ረባ ቢደካ ኸገሻ ከገፉጫሎኳ እምበንድ ኤበኮደካ ኢደ ረባ። 17ኤበኮደካ ኢደማኳ፥ ከምኮሎኳ አ፤ ኤከምዶኳ ከደ መኮል ረባ፥ ከምኮሎኳ ከክርስቶስ ዳ ኤተ በጦከሥ አረባ ካ። ከፄ አለአ፥ ኤከመንዞኲል ነማኣንሠሥ ክርስቶስ፥ ከመንዘኲል ነገሂንለማኳ። 18በርገምኪል ዝንዜን፥ ኤከምፐፐላ አማኣንሠሣ አል አንጅ አለአ፥ ኤከማንዘ ከሥ ከገሂን ኤተ በኢካ ከማትጋሣ ነጸጎኳ። 19ቢአጀበካ መዘዛ ኮዎማ ቢዜከኽ ማትጋሥ ገሂን ኢደ ረባ። 20በኸከሠንዥገን አረባ ከመዘዛ ኤከምዳ መገ፤ አለኣኳ በላ መዳን ኤማሄሻ አል መዘዛ፥ ኤማሄሸ ረባ ኤተ በከኸከሥ ካ። ነደንኳ፥ በከኸካ ማጦዪላ ከደ መዘዛ፥ 21ኤከምፐሠን ነዎደ ነመቴያኳ፥ ኤከምዳን ቌባ፥ ኤከምዸባን ገሂን ኤያሥ ኢደ ረባኳ። 22በኮገምካ ኤበኢካ መዘዛ ኮዎማ ካሥ አል ኦካ አለአ ነመከለኻ ኤመቀ ዱዋ። 23በላ መዳን ኣሥ መዘዛ አ፥ አኳኳ መኮከሮቆ ገፉጨ ረባ ኤደ መኻ አል ማጦሸማ፥ በኮከለከኽ ኒሎኳ በኮዜከኽ፥ ኤከምጦ አረባ አኳ ከኢደማ፥ ኤከምፖቆን ጸጎኳ ነዎደኳ። 24ኤተ በኮከብደካ አኮ ከማጦዪላ፤ ማጦዪላ ኤተ ባገምካሥ ከኻ፥ ማጦዪላኼ፤ አካጦኪልኼ ጸጋ ከዳ ኤተ በገምከሥ ከኸማኼ። 25ኤከማጦኮኪል ከዳ ኤተ በኮኤምከሥ ከኾኳኸን፥ ከምዜኮኽ ከገቀማ። 26ኤያሥ ኤያኳ ገፉጨ ረባ በተጸከሥ አኳ ነመሌአኳ። ከፄ በኮኤምከሽ ኤያላሥ ኤበኢካ አመዴራ ካኳ፥ በዴረካ ገፉጫኳ ካኳ ከመከለኻ ኤተ በበፀካ ጸጋ መፈለሽ መገሸማ ከሳ። 27ረባ ኤተ በጎለከሥ እል ጸጋ፥ በገምካ ገሳንዘ ገፉጫ፥ ዳ በከዴረከሥ አ ከደ በዪዥካሥ ከረባ ኤያሥ ማሄሻለማ። 28በኮገምካ ኤከምተጸሥ አረባ ደ በሄከሽ አ፥ ኤከምሮቆ ከማም ዳ ኮዎማ ከገሸለማ፤ እማምኳ ደ በኦካ አ ኤያሥ በኦከሽ ነገሲቋ። 29ደ በሽለከሥ ረባ ነገሲቋ፥ በሲኮቆ በጦከሥ እማም ኤከምዱዋን መኮሥ ዱማ፤ በርኪለንዥገን ኤከምዳን ዱማኳ ከገትስ በበኽ ኢዴባ። 30በኦከንዥገን ረባ ደ በሲኮቆ በጦከሥ ነገሲቋ፤ በጦከንዥገን ከመዪዥሠማ ደ በኦካ አኳ፥ በኸከንዥገን ገሂን ከደ በጦካ አ ከመዪዥሠማ። 31ካ ኣሤ ከምከሎኳ ከፄ አለአ? ኤበደካ አረባ ካኳ፥ አኢካናኽ ኤተ ከምንሳ አኳ? 32በላ መሜኖቆን ባተገርኬቆ ረባ ሜታኽ ዱማ በኸኬ ከፄ ኮዎኳ። ኤበኸኬ ዱማ ካኳ፥ ከምኻኼ ዳ ኮዎማ መገ  ካኳኽ? 33አኢካናኽ ኤተ ከማገሾቆ ደ በሽለከሥ አረባ? ኤተ በጦካ እማም ከመዪዥሠማ፥ አ። 34አኢካናኽ ኤተ ከምኸሥ ከማማ? እምበአ፥ ያሱስ ክርስቶስ ኤተ በሸካ፥ ከመተጸማኳ ኤተ ባፈርካዬቆ ነመሻ፥ አ በኢከሽ ከኤላ ጉንዘ ረባ በዴረካ ካኳ። 35አኢካናኽ ኤተ ከማጹሸኽ አኳ ነማሄሽ ክርስቶሳ? ማኣንሠሣኽ በላ ማፉንጮቋ፥ ማሙቾቋኽ በላ ኤዴበና፥ ጸጋናኽ በላ መዳሻ ከሰ ሆ መሻ ኤያሥ ኤያ ቻጋኽ? 36ኤያሥ በቆተካንዥገን ነመዪዥሥ ሎርጋ በከለካ፥ "ኖካ ኖካ ቢዸካ ከምሹቆ አይላ ከፄኡ፥ ቢዪርካ አይላ ኤጃጃ ኤተ ኒዽ ከምሹጺኳ።" 37ነለአ ነኮዎማኳ ከምሙቸከኮቆ ከንዶጎ ክርስቶስ ኤተ በከሄከሽ ረባ አኳ። 38ካ በርገምኪል ዝንዜን፥ ኤከምዳ መሻ፥ መኢያኳ፥ ሰ ገትጋ አል ጎዛ፥ ገንሠ ሙሳኳ፥ ዳ ኤተ በኢካ እኽላ ኤተ ከምዌ ነንኳ፥ ዳ ኤተ በጨካ መዥጋ፥ 39ኤተ በኢከኽ ከምጻ ኤያሥ ኤያ ከገቻኳ፥ ነመዘዛ አል ኤበ እኔያ ሜተል ከምፈለሸኼ ማጹሸኽ አኳ ነማሄሻ አል ረባ፥ ኤተ በዎኬ ካኳ ከንዶጎ ኤቶኳ ያሱስ ክርስቶስኳ።

will be added

X\