ከደ ሮማ 2

1ከለአ፥ አም ኤተ ባኸከሥ ከጸጋ ከጀንዳ፥ ኣጨካንኼ ዳ ኤተ ከመንሸኪል ኪልቀኡኼ። ገሶቆ አም፥ ኤተ ባኸከሥ ከጸጋ! ከፄ ባደኬ አምኳ ኣሥ ዳ ኤተ በደካ መዣ አ፥ ካሥ ዳ ኤተ ባከኸከሥ ከመዣ ከአ፥ በከኸከሥ ኪልቀኡኳ። 2ቢልገምካ አይልኸን፥ ኤበደካ አመኸሣ አል ረባ ኸማ ነሾከ ጸጋ ነለአ። 3አም መዣ አለአ፥ ኤተ ባኸከሥ ከደ በደካ ሾከ አለአ! ኤባደኬ አምኳ ኣሥ አ፥ ኣኦከሥ ከመፓኽ መኸሣ አል ረባኽ? 4ኣከሣኽ አም በቦቆ መሌእላለማ፥ መቀሞቆማለማ፥ ኤበንቱገከኽ አ ካምኳ? ኣገምካኼያኽ ኤከምሮቆ አመሌእላ አል ረባ አም ኮጎ ማንዠሥ እሉዋኽ? 5ከፄ መዥግ እልቋሉ፥ ከኤተ ባኮዎኮቆ ማንዠሥ እሉኳ፥ ከማሙንፃኮቆ ማመሠ ረባ ኒልቀኡ ከኦከ ማመሣ፥ ኖከ ከማትጋሥ መዪዥሥ መኸሣ አል ረባኳ። 6ከምኻ አኳ ከጸጋ ከኮዎማ ኤያሥ በነ መደዳለማ። 7ከደ በንደካ ጋገሸል ዳ ከመቀሞቆማ፥ ደ በኣጎካ መገ ላ ገሂን ከመኢያ ኤተ በበፀካ መተራ፥ ከምኸካ አረባ መኢያ አል ግዢ ግዥኳ። 8ነጸገ ደ በኢይካሥ፥ ደ በበፀካ ማገሳሥ ከኸገሻ፥ ቢሁለካ መሸ ሠማኳ፥ ከምዳ አማመሠ ረባ ከገቱዋለማ ነጸገማም። 9ከምዌ ማኣንሠሣ ከማፉንጮቋ ነጸገ ኮዎ ጸጋ ደ በደካ ገንሠማ፥ ነመሲቆማ ነጸገ ዶጎ ዪሁዳ፥ ኤያሥ ኤያ ነጸገ ሾከ ጸጋ ጃጀንዳኳ። 10ከምኸካ አረባ መገ ላ፥ ገሂን፥ ከመገማ ከኮዎ ጸጋ ደ በደካ ገሸለማ፥ ነመሲቆማ ከዶጎ ዪሁዳ፥ ኤያሥ ኤያ ከሾከ ጸጋ ጃጀንዳኳ። 11አሃቸከሠኼ አረባ ጸጋኼ። 12ደ በደካ ገንሣ በላ መጩዋን ማቶቋ አል ሙሴ፥ ከምቴዉዋ በላ መጩዋን ማቶቋ አ፤ ደ በደካ ገንሣ ሚከጭ ማቶቋ አል ሙሴኸን፥ ከምኸካሥ ካሥ ከማቶቋ ከአ ከማም። 13ደ በጦካ አረባ ከመዪዥሠማ ደ በትተኮቆ ማቶቋ፥ ኢደካኼ መዪዥሠማ ነታሰ ረባ ካሥ መገሶቆ ማቶቋኼ። 14ደ በበፀካ መዳ ዶጎ ዪሁዳ፥ ደ ባንዢገካ ማቶቋ አል ሙሴ፥ ነማፖቋለማም ኤቢጦካ ዳ ኤተ በኣጎካ ማቶቋ ነጸገማም፥ ኤቢያንዢገካን ማቶቋ አል ሙሴኳ፥ ቢጨካ ማቶቋ ኒለማም። 15በትገከሥ አመኢያለማም ኤበቆታመካ ኒለማም ዳ ኤተ በኣጎካ ማቶቋ። ከለአ ኤያሥ ኤያ በደካ እለማም ኸገሻ፥ ከፄ በተምበኮቆ እማም አገሳንዘ እለማም ነለአ ነለአ፥ በገሸከኽ ከማም ነለአ ነለኣኳ። 16ከምፐሥ ዳ አለአ ኮዎማ ከኸ እኔያ ኖከ ከምኸሥ አረባ ከገ ጸፀ ገሳንዛ አል እል ጸጋ ከንዶጎ ያሱስ ክርስቶስ። ካሥ አለአ በከደካ ኸገሻ አሰ ማገ ላ አል ረባ ኤተ በራቲከስ አርኳ። 17አምኸን ባከለካ "አራ ዶጎ ዪሁዳ፥" ባጦኪልቆ ነማቶቋ አል ሙሴ፥ ባከሸኮጎ ከመዳሉ አል ረባኳ። 18ባገምካ ዳ ኤተ በኦከሽ አረባ፤ ከፄ ቢትገከሥ ማቶቋ አል ሙሴ ካም፥ ባጹሸኪል ገሸለማ ከገንሠማኳ። 19ባገምኪል ጸገኡ፥ ኤባደካ ኤተ መቼስ እንዶዋ ከፐሻ፥ ከደ በኢካ ኒል መጓኳ መዪዦጓ። 20ባከለካ፥ "በርትገከሥ ከተሞ፤" ባደካ ከኤተ መትገሠማ ከደ መኤመሸማኳ፤ ባኦከሥ ጸገኡ ባከለካ፥ "በርጨካ ነማቶቋ በቦቆ መገመኻ ከኸገሻ ኮዎማኳ።" 21ባትገከሥ ከጸጋ ከጃጀንዳ፥ ኪልቀኡኸን ኣትገከሠኼ። ባቲከስ ባከለካ "መሎኳኣኼ!" ኪልቀኡኸን ባሎኮካ። 22ባከለካ "ማጎርታኣኼ!" ኪልቀኡኸን ባጎርተካ። ባጬጸኮቆ ሲደ ሙሳ፥ ባጎዠካ አምኸን ጎ ሸ ሲዳለማምኳ። 23ባከሸኮጎ ከማቶቆ ረባ፥ ባካዬከሥ ፄ ረባኸን ከገሂን ከማምፑቆ ማቶቋለማ። 24ኤያሥ በቆተካንዥገን ነመዪዥሥ ሎርጋ፥ "ከፄኻ ቢካ ፄ ረባ ኖጎ ጸጋ ደ በበፀካ መዳ ካለማ።" 25ኤከምትታኣቆ ዳ ኤተ በኣጎካ ማቶቋ፥ ከምጫ አመሸሣ በና ካም፤ ኤከመምፑኣቆ ማቶቋኸን፥ ከምዪራ አረባ አም ኤጸጋ ኤተ ኒበፅ መሹሣ። 26ኤተ ባሸካኽ በላ መሹሠን ኤከምዜኽ ዳ ኤተ በኣጎካ ማቶቋ ነጸገማ፥ ከምዪርካኼ አረባ መበፀሽ መሸሣለማ ኤዳ ቢሸሣኽ? 27ካ፥ ጸጋ ኤተ ባሸካኽ በላ መሹሠን ጸገማ፥ ኤከምትቶቆ ዳ ኤተ በኣጎካ ማቶቋ፥ ከምኸሥ አኳ ካም፥ ከፄ ባምፑኮቆ ማቶቋ ማከጭ ኸ ሎርገ ማቶቋ ሚከሸሥ አምኳ። 28ጸጋ ካሥ ቆ ቤ ጸገማ ኤተ በደካ ዶጎ ዪሁዳ፥ ኸገሸ ዶጎ ዪሁዳኼ፤ መሸሣ አል ቆ ቤ ጸገጸጋኳ፥ ኸገሸ መሸሣኼ። 29ጸጋ ኤተ በደካ ኒለማ ዶጎ ዪሁዳ፥ ኸገሸ ዶጎ ዪሁዳ፤ መሸሣ ኤተ ቢሸከሥ ነእላ፥ በላ መዳን ከኸ ሎርጋ ኤተ በደካ ከገፉጫ፥ አ ኸገሸ መሸሣ። ሾከ ጸጋ አለአ፥ ከምሮቆ መገ ላ ኖጎ ረባ፥ ኖጎ ጸጋኼ።

will be added

X\