ከደ ሮማ 11

1መከላለም አለአ፥ አኣምብከሽ አረባ ሾካለማኽ? እምበአ፤ አራኳ ዶጎ እስራኤል፥ ሾከ ኣብራሃም፥ ነሾከ ቤንያምኳ። 2አኣምብከሸንኼ አረባ ሾካለማ ኤተ ቤሲቆ መሽልሠማኼ። አኸገምካኼያኽ ኤተ በከለካ አመዪዥሥ ሎርጋ ከፄ ኣሊያስ ኤተ ቤከተምቦቆ ጸጋ አል እስራኤል ነታሰ ረባ? 3ቤከል ኣሊያስኳ፥ "ኤታ፥ ቢሸኮቆንዥገን ደ መዪርጓሉ፥ ቢብከንዥገን ሸ ሲላሉኳ፤ ኣሥ አራ ባሸካኸና፥ ቢያኣጎካ መሾቆ አራኳ።" 4በከኮሎቆ ረባኳ ቤከከል፥ "ደ በበፀካ ማኩኩና መዴራ ከሙሳ ከባኣል፥ በራሸከኸንዥገን ከበነም ጸጋ ጋጉንዛ ግቸማ ማቁስ እል ግቸማ ኦካግ ኖቆማ አሤር (7000)።" 5ኤያሥ ኤያ ነግዣ ነለኣኳ በኢካን ጋኤሸማ ኤተ በሽለከሥ አረባ ከመገለማ። 6መሽላሣለማምኳ ከመገ አል ረባ፥ አኢከቾጎንኼ ነመደዳ ኤተ ቢደካ እማምኼ። ኤበምበፅ መዳ ኤለአ፥ መገኳ በምደኼ ከመገኼ። 7መከላ አለአ ኣሤያ? ዳ ኤተ በኣጎካ አሾከ እስራኤል፥ በዸበካ ኣሥ ጋኤሸማ ኤተ በሽለከሥ አረባ፥ አዸበካንኼ አሾከ እስራኤል ኮዎማኼ። በነኮቆ አረባ ፄ ጃጀንዳኳ ኤከምበፁዋ መገሱቆ ማኦዋለማ። 8ኤያሥ በከለካ መዪዥሥ ሎርጋ፥ "በተተሸከሥ ረባ ቁንዘማም፥ በከኸካ ኻ ኤተ ከምኤሙከሥ፥ ከፄያ ኤተ ቢከበፀካ መገሱኮቆ ካሥ አል ኦካ አለአ።" 9ቤከል ዳዊትኳ፥ "ነራቆሽ አረባ እማም ኖከ ዴዋናለማም ነኩቆ ኪል ቦጎላምባ፥ ኒፋት ኪል ሆዋ ኒሮቆ በነ መደዳለማም። 10ነፐሻቆ ኸማም ኤከምበፁዋን እማም መገሙጎ፥ ናፂ ቸቸ አማፉንጮቋ እማም መዱጎኮኳ።" 11መከላለም አለአ፥ በከሥካ አዶጎ ዪሁዳ ኤከምቴዉዋናኽ? እምበአ፥ ኤከምጥጡካይለን አዶጎ ዪሁዳ ከመምፑቆ ማቶቋ አል እልቆማም፥ በተርከንዥገን መብዳ ከደ በበፀካ መዳ ሾከ ዪሁዳ። 12ኤበዎኬ ነመምፑቆ ማቶቋ አለማም አገብጃ ከኤባ ካል እኔያ፥ ኤበደካ መፋታለማምኳ ገብጃ ከሾካ ከኮዎማ፥ እንዘሥ ከምዳ በቦቆ ገብጃ ኤከምገሚል አዶጎ ዪሁዳ ኮዎማኳ። 13እኽላኳ ከመገሸርሥ ካኻ፥ ከደ በበፀካ መዳ ሾከ ዪሁዳ። ባገሰካቆ ገሂን ካራ ከመዳለም ሰ ገትገ ክርስቶስ ከጸጋ ደ በበፀካ መዳ ሾከ ዪሁዳ። 14ኢገም ከምጦራ ከለአ ኤከምጥጠካይል ሾካለም፥ ፌት ከምብደሮቆ ከንዶጎ አለአ ነማም ሜታ ሜታ። 15ኤበካገ ካ ኤባ አል እኔያ ከረባ ከማኣምቧሻለማም፥ ኣሤ ከምታኤና  አማራቋለማማ? አ ከምዳ መኢያ ከደ በሸሸካ። 16ኤቢፂኮቆን ነጋ አል ገሲቋ ቢኸካ ከረባ፥ ከምዪሩዋ እጋ አ ኮዎማ ኤያሥ ቢኽ ከረባ፤ ኤበደካ አት ጃ ሜታ ካል ረባ፥ ቌለማ ኮዎማኳ ኣሥ አለማ። 17እኽላኸን ቢንሸኮቆን ነጅ ቆሻ አል ሸ ጎ መፃ ቌለማ ሜታ ሜታ፥ ቢኮለኮቆን ነጓለማም ቌለ ጅ ቆሻ አል ኸ እኔያ። አኻ ደ በበፀካ መዳ ሾከ ዪሁዳ ኤቌለ ቆሻ አል ኸ እኔያ፥ በኸንዘኪል እኽላ ገብጃ አል ዶጎ ዪሁዳኳ። 18ካ ከምዳኼ ካኻ አመሥ ቌለ ጅ ቆሻ ደ ቢንሸኮቆና። አኸጨካኼ ዳ ኤተ ከምሸኸኮጎኼ፤ አኻኳ ኣሥ ቌለማ። አት በራቆከሽ አኻ፥ አኸራቆከሸንኼ አኽ ትኼ። 19ኢገም ባደኸምከለካ፥ "ኤከምጦዋን አይላ ነጓለማም፥ ቢንሸኮቆን ቌለማ።" 20ኸገሻ በኸከለካ፥ "ቢንሸኮቆን ከፄ ቢበፀካ መገሙዊል።" አኻኸን ከፄ በኸገምኪላ በኽኢከቾጎ ከመዥጋ። ነደንኳ፥ አመጤያ ከምዳ ካኻ፥ መቶኮኸሠኼ ጸገኻኼ። 21ካ፥ ኤበበፀካ አረባ ማሸኽ ዶጎ ዪሁዳ ደ በኢካ ኤቌላ ደ በፐካ ነጃ አል ሸ ጎ መፃ፥ አኽኦከሥ ኤከምበፀሽ አ መኸሠማ ካኻኽ? 22ከለአ ከማምባለኸከሥ መሌአይላ አል ረባ ከመዥጋለማኳ፤ አ መዥገማ ከደ በደካ መሸ ሠማ፥ ካኻኸን ኤከማሸኻኽ ነመገለማ ከምዳ ገሸለማ። ኤከምበፃ መዳ ኤለኣኸን፥ ከመንሸኻቆ አኽኳ ነጃ ና። 23ኤከምበፁሽ አዶጎ ዪሁዳኸን መኮዎቆ መገሚላ፥ ከፄ ከምፈለሽ ረባ መኮቆ እማም ከጃ፥ ከምኮሉዋ ካሥ ጎ መኢያለማም። 24አኻ ደ በበፀካ መዳ ሾከ ዪሁዳ ኤቌለ ቆሻ አል ኸ እኔያ ኤተ ቢሸኮቆ፥ ቢኮኮቆን ነጅ ቆሻ ናል ሸ ጎ መፃ። አለኣኳ ኤገዘዛኼ። ዶጎ ዪሁዳኸን ኤጃ አል ሸ ጎ መፃ። ካ ከምፈለሽ ረባ መኮቆ ቌላ ኤተ ቢሸኮቆ ነጃ አል ሸ ጎ መፃ ከጅማ ፈላ። 25ኢዴበም፥ ኤከምበፀኻ መዪርኻ ጸገኻ ኤደ መገመኻ፥ በራኣጎካ ኤከምገመኻ ገጸፃ ኤተ ከመገሸርሥ ካኻ ሜታ። ገጸፃ አለኣኳ፥ መዥግ እልቋ ኤተ በደካ ነጸገ ዶጎ እስራኤል ጎ ሜታ፥ ከምፀቆ ካሥ አል ኦከ ከምዸባ አገንዘ  ጸጋ ኤተ ቤከር ረባ ነደ በበፀካ መዳ ሾከ ዪሁዳ፥ መብዳ። 26ኖካ ና ከምብዶቆ ረባ ሾከ እስራኤል ኮዎማ። ኤያሥ በከለካ አመዪዥሥ ሎርጋ፥ "ከምዌ ኤተ መብዶቆማ ነፂዮን፥ ከምቴሥ ገንሣ ኮዎማ ነጸገ ሾከ ያይቆብ።" 27በከለካ ኤያሥ ኤያኳ፥ "ኖከ ከምቼርሥ ገንሣለማም፥ ከምጦራ ማገሲላ አለአ ከማም።" 28ከፄ ቢከሥ ሰ ማገ ላ አል ረባ፥ ቢደካ አዶጎ ዪሁዳ ብተ ረባ። በደካ አለኣኳ ከበናለኻ፥ ደ በኸበፀካ መደኻ ሾከ ዶጎ ዪሁዳ። ኤከምዪርኳ መሽላሣለማምኸን፥ ደ በሄከሽ ረባ ከፄ እምበፈገማም። 29ከማንዱቀሠኼ አረባ ነደ መኻለማ ነማኦዋለማኳ። 30አኻ ደ በኸበፀካ መደኻ ሾከ ዪሁዳ፥ ኤያኻገሳሠኼ ገፀ ከረባኼ፤ እኽላኸን ከምኮዎቆ ዶጎ ዪሁዳ ማገሳሣ፥ በኸከዸበካ ማገ ኖጎ ረባ። 31ኤያሥ ኤያኳ ከፄ ማገ ኤተ በኸዸበካ አኽ፥ ኢያገሰካሠንኼ እኽላ ዶጎ ዪሁዳ ከረባ ኤከምዸብዋን እማምኳ ማገ ኖጎማ። 32ኤከምጦዋን ረባ ማገ ከጸጋ ከኮዎማ፥ በጦከሥ ጸጋ ኮዎማ ኒል ኤለ መኮዎቆ ማገሳሣ። 33ማ ገ አል ረባ እንዘሥ በቦቆማ! መገመኻለማ ከመገመሸማለማኳ በቦቆ መሃቲለማ! ኦዴ ከምፈለሽ ማምባለሥ ዳ ኤተ በርካ አ፥ ከምገመሽ እንዶማኳ? 34ኤያሥ በከለካ አመዪዥሥ ሎርጋ፥ "ኦዴ በገምካ እል ረባ? ኦዴ በጦካ ማገሸሣ ከረባኳ? 35ኦዴ ቤያጉሽጥ ዳ ከረባ፥ ኦዴ በጨካ በና ነጸገማኳ?" 36ዳ ኮዎማ በዘዘኬ ከኤለማ፥ ኤተ ባገምካሥ ኮዎማኳ በደካ ከንዶጎማ፥ ከምኢካ ከአ። ነከድ ገሂን ከረባ ካል ግዢ ግዥ። ኣሜን።

will be added

X\